Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontaktor membranowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2006 T. 27, z. 1 141-161
PL Przedstawiono możliwości zastosowania kontaktorów membranowych do usuwania p-krezolu z wody. Jako kontaktor membranowy w części doświadczalnej zastosowano kapilarny moduł ultrafiltracyjny z membraną polisulfonową. W celu zwiększenia wydajności procesu ekstrakcji zastosowano solubilizację p-krezolu w[...]
EN The possibility of various applications of membrane contactors for removal of organic components from water have been presented. In the experiments, as a membrane contactor the UF hollow fiber module with polysulphone membrane has been applied. To enhance the process efficiency, the solubilization o[...]
2
86%
Ecological Chemistry and Engineering. S
2015 Vol. 22, nr 4 565--575
PL Odzyskiwanie alkoholu z rozcieńczonych roztworów wodnych jest procesem wysoko energochłonnym. W celu obniżenia kosztów do zatężania rozcieńczonych roztworów alkoholi wykorzystuje się procesy membranowe, między innymi ekstrakcję membranową. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zatężania rozcień[...]
EN Recovery of alcohols from diluted aqueous solutions is highly energy-intensive. In order to reduce the costs of concentration of alcohols, membrane processes (including membrane extraction) are used. This paper reports the results of ethanol concentration from diluted aqueous solutions using a hollo[...]
3
86%
Proceedings of ECOpole
2015 Vol. 9, No. 1 301--309
PL Odzyskiwanie alkoholu z rozcieńczonych roztworów wodnych jest procesem wysoko energochłonnym. W celu obniżenia kosztów do zatężania rozcieńczonych roztworów alkoholi wykorzystuje się procesy membranowe, między innymi ekstrakcję membranową. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu zatężania rozcień[...]
EN Recovery of alcohol from diluted aqueous solutions is a highly energy-intensive process. In order to reduce the costs of concentration of alcohols, membrane processes (including membrane extraction) are used. This paper reports the results of ethanol concentration from diluted water solutions using [...]
4
72%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 187-189
PL Celem pracy było wyznaczenie krzywych równowagowych dla lotnych związków organicznych, aby rozpoznać możliwości prowadzenia procesu zintegrowanego: reekstrakcji z biodegradacją. Określono również szybkość transportu masy benzenu w kontaktorze membranowym.
EN The aim of this study was to determine equilibrium curves for volatile organic compounds, subsequently used for the recognition of possibilities of carried out reextraction and biodegradation as the integrated process. The mass transfer rate of benzene in a membrane contactor was also determined.
5
72%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 1 75-76
PL Oczyszczanie gazów procesowych i powietrza stanowi istotny aspekt działań zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. Kluczowym zagadnieniem dla rozwiązania w/w problemu jest poszukiwanie nowych rozwiązań procesowych i aparaturowych w zakresie wychwytu zanieczyszczeń ze strumi[...]
EN The air and flue gases purification is an essential aspect of decreasing pollutants emission. A key issue to solve this problem is a search for new processes and apparatuses designs in the field of gas stream impurities capturing. The paper presents research results dealing with the absorption of vo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last