Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstruktor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2000 nr 12 14--15
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 463-470
PL Nowe wyzwania edukacyjne związane są z szybkością zmian we wsystkich nieomal dziedzinach. Wprowadzenie elastycznego systemu edukacji, nowych integralnych specjalności, których przykładem jest specjalność konstrukcyjno - menedżerska na Wydziale Mechanicznym Politechniki Zielonogórskiej jest warunkiem[...]
EN New challenges in design engineer's education are result of dramatic changes in almost all areas. New methodologies of education for engineers are needed as an answer for that challenge. Polytechnic High School in Zielona Góra, Department of Mechanics propose a modern "elastic" programme of educatio[...]
3
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2006 nr 12 11--14
4
88%
Postępy Techniki Jądrowej
2012 z. 4 26--27
5
75%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 8 413-414
PL Przedstawiono wybrane elementy dorobku Santiago Calatravy - architekta i konstruktora, światowej sławy twórcy wybitnych dzieł architektonicznych i konstrukcyjnych, w tym rzeźbiarskich dzieł z żelbetu.
EN A contemporary worldwide known architect (studied in Escuela Tecnica Superior de Arquitectura in Valencia) and structural engineer (PhO in 1975-1979 - Eidgenossische Technische Hochschule in Zurich) creates marvelous multidimensional objects.
6
75%
Inżynieria i Budownictwo
2005 R. 61, nr 9 473-475
PL Przytoczono liczne poglądy wybitnych konstruktorów, w tym podkreślające wielką rolę kształtowania koncepcyjnego jako początkowego intelektualnego etapu projektowania.
EN The plentiful thoughts of outstanding civil engineers, underlying a great function of conceptive, creactive phase of designing have been quoted.
7
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono twórczość wybitnych konstruktorów szwajcarskich XX wieku w zakresie budownictwa mostowego. Podkreślono wiodącą rolę inżyniera konstruktora w tworzeniu funkcjonalych, trwałych i pięknych dzieł inżynierskich, jakimi są mosty.
EN The creativeness of outstanding Swiss bridge designers and builders of XX-th century is presented. The leading function of structural designers inheres in creation of functional, durable and aestetic engineering objects is emphisized.
8
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2010 nr 8 12--15
9
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 1 13--17
10
75%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2005 nr 7 16--18
11
75%
Przegląd Spawalnictwa
12
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 1 221-226
EN Excellent examples of modern architecture are always the result of manual cooperation of architect and structural engineer. Basic difference in studies and professional duties: mathematics, mechanics of structures and function and shape of designed objects differ these disciplines. But the result of[...]
13
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Stefan Władysław Bryła urodził się 17 sierpnia 1886 r. w Krakowie. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej inżynierii lądowej, człowiekiem niezwykle czynnym w dwudziestoleciu międzywojennym. Przedstawiono informacje z życia i działalności oraz dorobek twórczy. Profesor został rozstrz[...]
EN Stefan Władyslaw Bryła was born on 17-th August 1886 in Cracow. He was one of the most distinguished representative of Polish civil engineering. He was very active during twenty years between world wars. Some information of his life, activity and attainments was presented in the article. Professor w[...]
14
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 6 82-87
PL "Czym naprawdę jest most?" - dociekał prof. Kazimierz Flaga w wygłoszonym podczas uroczystości nadania mu godności doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej wykładzie, którego treść przytoczyliśmy we fragmencie na łamach poprzedniego numeru "Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego". - "Odpowied[...]
15
51%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Odpowiedzialna gospodarka odpadami jest integralną częścią zrównoważonego procesu budowlanego, który opiera się na zarządzaniu strumieniem odpadów na miejscu, minimalizacją, rejestrem, utylizacją odpadów (ponowne wykorzystanie, recykling, składowanie...) na budowie, ale także polityki i przepisów w [...]
EN The responsible waste management is an integral part of a sustainable construction process which is based on managing of waste stream on site, waste minimization, waste registry, waste disposal (reusing, recycling, landfilling, ...) on construction site, but also the policies and regulations in this[...]
16
51%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 11 556--561
PL Omówiono dokonania Józefa Szulca w projektowaniu stalowych mostów drogowych, galerii powłokowych, mostów podwieszonych, kominów i innych budowli.
EN The article presents the achievements of Józef Szulc in the design of steel road bridges, shell galleries, cable bridges, chimneys and other buildings.
17
50%
Przegląd Budowlany
18
45%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Eugeniusz Czyż w latach 1934-1936 zaprojektował dla Fabryki Celulozy w Niedomicach obiekty fabryczne w stylu funkcjonalizmu i konstruktywizmu, w 1938 wydał książkę o obliczeniach statycznych kominów fabrycznych. W latach 1939-1944 pracował w Brześciu nad Bugiem jako architekt i w Białej Podlaskiej w[...]
EN Eugeniusz Czyż in the years 1934-1936 projects for the Cellulose Factory in Niedomice some factory objects in a functionalism and constructivism style, 1938 - he publishes a book about static calculations of factory chimneys. 1939-1944 - he works in Brześć by the Bug as an architect in Biała Podlask[...]
19
38%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Eugeniusz Czyż (1879-1953), inżynier, architekt, budowniczy i konstruktor, ukończył Politechnikę w Rydze (1903), w latach 1906-1917 pracował w administracji rosyjskiej, w latach 1918-1922 architekt miejski w Bierdziańsku (płd. Rosja), w latach 1922-1939 kierownik biura projektów w Państwowej Wytwórn[...]
EN Eugeniusz Czyż (1879-1953), engineer, architect, builder and constructor, finished Polytechnic in Ryga (1903), 1906-1917 in Russian's administration, 1918-1922 urban architect in Bierdziańsk (south Russia), 1922-1939 a manager of projects' office in the National Gunpowder's Factory in Pionki, near R[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last