Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 123
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcje żelbetowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono: zużycie techniczne konstrukcji żelbetowych, działanie w ramach napraw i wzmocnień konstrukcji budowlanych, przyczyny awarii konstrukcji żelbetowych w elektrowniach, zakresy napraw i wzmocnień konstrukcji żelbetowych, zasady oceny prawidłowości napraw i wzmocnień, badania p[...]
EN This paper presents: the technical use of the RC structures, actios due to repair and strengthening of the building structures, the reasons of the damages of the RC structures in power stations, the scope of work in repair and strengthening of the RC structures, the rules to estimate the correctness[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono: - rodzaje kotwi i kołków do zamocowań, - wymagania i zasady badań oraz ocen, - wyniki wybranych badań wytrzymałościowych zamocowań za pomocą różnych kotwi i kołków.
EN This paper presents:the types of the anchors and bolts used for fixing, the rules and requirements concerning the testing and assessment, the results of some tests carried out to assess the bonding when the anchors or bolts have been applied.
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Wzmacnianie szkieletowych konstrukcji żelbetowych można wykonywać za pomocą: dobetonowywania osłabionych elementów lub fragmentów konstrukcji, doklejania zbrojenia zewnętrznego do elementów, doklejania taśm i mat z włókien węglowych do elementów, torkretowania elementów, wzmacniania elementami stalo[...]
EN The strengthening of the frame-structured buildings could be made the following ways: building-up additional concrete elements fixed to the existing structure, fixing additional external reinforcement to the existing structure (by application of the glue), fixing the carbon fiber tapes and meshes to[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Produkcja energii elektrycznej z uwzględnieniem współczesnych wymagań ekologii jest procesem technicznie wysoko zaawansowanym. Kominy przemysłowe odprowadzające spaliny stanowią końcowe ogniwo tego łańcucha technologicznego. Muszą one na równi z pozostałymi jednostkami produkcyjnymi spełniać wymaga[...]
EN The paper presents a set of problems connected with a thirty-five long of a reinforced concrete bunker for brown coal. The design of the bunker, its record and main reasons for its damages as well as the scope of carried out preventive and reconstruction work, moreover the actual technical conditio[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono: konstrukcję i wymiary istniejącego podziemnego zbiornika na wodę; wyniki badań i ocenę stanu technicznego zbiornika; analizy wytrzymałościowe, koncepcję i projekt wzmocnienia elementów zbiornika; koncepcję i projekt zabezpieczeń zbiornika; wymagania Aprobat Technicznych IT[...]
EN This paper presents: the structure and dimensions of the existing underground water tank; the test results and the estimation of the technical status of the tank; structural analysis, concept and design of the strengthening of the tank's elements; concept and design of the protective layers for the [...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki badań konstrukcji żelbetowych budynków GST w kopalni Lublin a w szczególności analizy ugięć długich wsporników żelbetowych w tej konstrukcji. Przedstawiono dwie metody obliczania ugięć takich konstrukcji oraz przedstawiono wyniki.
EN Paper presents research on structure of building of the transforming station (GST) in Lubin Mine and particularly analyze to deflections of the long Reinforce Concrete cantilevers in mine frames. Two methods of sustained deflections calculations are presented and results
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Sposób naprawy i technologia robót naprawczych nie mogą być przypadkowe, szczególnie jeżeli jest to remont obiektu przemysłowego pracującego w określonych uwarunkowaniach środowiska przemysłowego. W referacie scharakteryzowano wpływ uwarunkowań środowiskowych na rozwój korozji konstrukcji żelbetowyc[...]
EN Repair methods and repair technology have to be carefully chosen depending on the type of structure and the type of environment the structure is located in. This paper describes the influence of environmental conditions on the development of corrosion processes in concrete structures in the Power In[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono podstawowe założenia i zasady dotyczące wykonywania i odbioru robót konstrukcji żelbetowych w energetyce. Te zasady i wymagania dotyczą następujących spraw: dokumentacji projektowej i wykonawczej, materiałów, transportu i warunków dostawy, rusztowań i deskowań, wykonywania robó[...]
EN This paper presents basic issues and rules concerning execution and acceptance of concrete works for power industry. Those rules and requirements concern the following issues: design and construction documents, materials, transportation and delivery conditions, scaffolding and form work, execution o[...]
9
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
EN The article describes the analysis selected methods of calculation of the spacing and crack opening. An experimental veryfication in a sphere crack spacing has been carried aut on the basias of the author's research results. Two grade of aggregate: basaltic and carbonateic have been considered. The [...]
10
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule zamieszczono podstawowe informacje o wymaganiach bezpieczeństwa pożarowego stawianych konstrukcjom żelbetowym wg Eurocode 2, a sformułowanych w Dyrektywie Ogólnej 89/106/EWG. Przedstawiono wybrane szczegółowe wymagania podane w Eurocode 2 dotyczące betonu i elementów konstrukcyjnych (słup[...]
EN The paper presents the Basic information as to the fire safety requirements formulated by EC 2 on the background of Construction Products Directive 89/106/EEC for the limitation of fire risks. There are presented some selected detailed information on EC 2 requirements for concrete and structural ele[...]
11
80%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2018 nr 4 305--310
PL Środowiskowe zagrożenia korozyjne hydrotechnicznych budowli morskich. Prezentacja systemu technologiczno-materiałowego obejmującego materiały polimerowo-cementowe PCC i powłokowe nowej generacji skuteczne w ochronie oraz naprawach morskich budowli hydrotechnicznych.
EN The environmental corrosion threats to the hydrotechnical constructions on the marine. Presentation of the arguments in favour of the polymer cement coatings in anti-corrosion and repair systems applied in hydrotechnical constructions.
12
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono sformułowanie nieliniowego zagadnienia zginania w płaszczyźnie belki żelbetowej o przekroju prostokątnym. Przykładowy element konstrukcyjny jest najbardziej rozpowszechnionym w praktyce inżynierskiej w konstrukcjach żelbetowych, co oznacza, że jest znakomitym reprezentantem [...]
EN Paper deals with a nonlinear analysis of reinforced concrete beam in plane bending. This structural member, being the most wide-spread element in engineering activity, makes it to be an attractive tool in learning of structural mechanics and reinforced concrete. Presented, detailed analysis of work [...]
13
80%
Budownictwo i Architektura
PL W artykule opisano zagadnienia związane z projektowaniem żelbetowych kominów przemysłowych wieloprzewodowych o złożonych kształcie przekroju, które nie są ujęte w przepisach normowych. Dokonano również przeglądu różnych koncepcji kształtowania przekroju kominów wieloprzewodowych, ze szczególnym uwzg[...]
EN In the paper there are presented the basic principles of dimensioning of reinforced concrete multi-flue industrial chimneys. The calculation problems appear when the cross section is more complicated than simple annular one, for which there are rules in the code. Different concepts of multi-flue chi[...]
14
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2005 nr (3) 55--63
EN This paper presents the method of choice optimum routs of compressing and expanding cables in hyperstatic beams. It’s possible to enlarge the spread of bays or reduce the dimensions of the transverse section, introducting compressing and expanding cables to concrete constructions. The quantity of st[...]
15
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2007 nr (4) 30--38
EN The article presents methods of modeling connected with multifactors in process of stability in winter condition. The author used algorithm and rotability experiment planning.
16
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2007 nr (4) 23--29
EN This article presents methods of modeling connected with process of concrete setting period. The author used algorithm and rotability experiment planning.
17
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2007 nr (4) 17--22
EN This article presents methods of modeling and optimalization of multifactors of energetic potential in concrete setling period in winter condition. The author used algorithm and rotability experiment planning.
18
80%
Materiały Budowlane
2002 nr 6 18-18
19
70%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy podano zasady projektowania i obliczeń wstępnie samosprężonych posadzek z betonu ekspansywnego, wykonanego z użyciem cementów ekspansywnych. Podano także obliczenia nośności podkładu konstrukcyjnego z betonu zbrojonego na działania naprężeń rozciągających skurczu betonów i różnic temperatur[...]
EN The paper presents principles for structural design of prestressed floor made of expanding concrete, based on expanding cement. Calculation of load capacity of base course made of reinforced concrete are given.
20
70%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W referacie zwrócono uwagę na istniejące uwarunkowania środowiska przemysłowego, które decydują o charakterze i stopniu uszkodzeń konstrukcji żelbetowych. Omówiono warunki i możliwości wykonania napraw obiektów energetycznych metodą torkretowania w zależności od stopnia degradacji konstrukcji. Podkr[...]
EN In the paper the existing conditions of industrial environment, which determine the type and degree of reinforced concrete damage, were pointed out. Conditions and possibilities of sprayed concrete repair of power station structures depending on the degree of structure degradation were discussed. Th[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last