Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja toru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Kolejnictwa
2004 Z. 139 93-109
PL Omówiono istniejące systemy kolei magnetycznej - zasady działania, warunki projektowania trasy, konstrukcję toru oraz eksploatowany tabor. Omówiono również obecny stan rozwoju i zastosowań praktycznych, jak również prognozy dalszego rozwoju kolei magnetycznej
EN This article discusses the existing magnetic railway systems - their operation principles, design conditions, track construction and the rolling stock in use. The article also discusses the current state of development and practical applications, as well as forecast for further development of magnet[...]
2
88%
Przegląd Komunikacyjny
PL W artykule przedstawiono zestrojone układy tłumiące drgania stosowane na liniach kolejowych i tramwajowych. Opisane rozwiązanie oparte na systemach sprężyn masowych jest skuteczne zwłaszcza przy niższych częstotliwościach. Częstotliwość strojenia takich systemów mieści się w zakresie od 5 do 8 Hz. D[...]
EN The paper presents tuned track bed vibration isolation systems used for the railway and tramway lines. The presented solution based on mass spring systems and iseffective especially at lowerfrequencies. The tuning frequency of such systems is mostly in the rangę 5 to 8 Hz. With measures based on spr[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last