Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja modułowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 3 177-188
PL W artykule przedstawiono zagadnienia konstrukcyjne związane z budową i oprogramowaniem tunelowego mikroskopu skaningowego oraz mikroskopu sił atomowych. Opracowane urządzenie łączy obydwie funkcje, a dostosowanie do spełniania jednej z nich odbywa się przez wymianę jednej z części głowicy pomiarowej[...]
EN Construction matters connected with software of scanning tunneling microscope and atomic force microscope have been presented in the article. Those presented devices connect both functions and adaptation of one of the functions which is held by an exchange of one of the parts of the measure heads an[...]
2
100%
Świat Szkła
2013 R. 18, nr 3 25--28
3
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2006 nr 4 16-18
4
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2002 nr 4 33-37
5
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2007 nr 1 52-54
PL Artykuł przedstawia cały typoszereg wiertnic produkowanych w zakładach RIPAMONTI we Włoszech. W wyniku prowadzonych prac projektowych powstały trzy podstawowe konstrukcje masztów wiertniczych, dwie na bazie profili aluminiowych oraz jeden maszt stalowy. Konstrukcja tytułowej wiertnicy została omówio[...]
6
100%
Świat Szkła
7
100%
Architecture Civil Engineering Environment
EN Rafter framing is the basic roof frame that, through the trusses, transfers the load from the roofing to the main supports of the building. The construction material of these structures is usually wood. The development of roof framing construction for wider and wider covers has caused an increased d[...]
8
84%
Świat Szkła
9
84%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2013 nr 4 26--29
PL W artykule przedstawiono zastosowanie programu wspomagającego budowę wkrętarek przemysłowych. Omówiono podstawowe punkty doboru modułów konstrukcyjnych wraz z matematycznym uzasadnieniem kolejności obliczanych parametrów i ich wpływu na proces wkręcania. Zamieszczono wyniki badania parametrów wkręca[...]
EN The article presents computer programs assisting the structure of industrial screwdrivers. Basic points of the structural modules selection are discussed together with mathematical justification of the calculated parameters order and their influence on the process of driving. Results of the examinat[...]
10
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 67 [230] 247-249
11
84%
Materiały Budowlane
2016 nr 7 78--79
12
84%
Logistyka
2014 nr 5 919--925
PL Procesy załadunku i zabezpieczenia towarów na wagonach kolejowych odgrywają bardzo ważną rolę w łańcuchu dostaw ładunków. Od sposobu ich wykonania zależy bezpieczeństwo ładunku, użytych maszyn ładunkowych, taboru użytego do przewozu, bezpieczeństwo ruchu pojazdów, bezpieczeństwo pracowników ładunkow[...]
EN Loading of cargo onto railway freight wagons and its fixing is a very important issue, which is directly related to protection of the transported goods, saving lives endangered by accidents, safety of operations and also the economic and commercial interests of the carriers. At present there is no p[...]
13
83%
Świat Szkła
14
67%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2012 nr 3 (31) 7--18
PL W artykule przedstawiono „OBRUM” sp. z o.o. jako wiodące centrum badawczo-rozwojowe mogące być liderem w opracowaniu nowej rodziny pojazdów gąsienicowych będących elementem polskiego programu pancernego. Omówiono kompetencje Ośrodka w projektowaniu i integracji modułowych pojazdów gąsienicowych. Dok[...]
EN The article presents "OBRUM" sp o.o. as a leading research and development center that can be a leader in the development of a new family of tracked vehicles that are part of the Polish armored program. Capabilities of the Centre in the design and integration of modular tracked vehicles are discusse[...]
15
67%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2012 nr 2 14-19
EN The article presents the modular set of apparatus for testing the stability, rigidity and safety of fire engines, fire ladders, lifts and other special vehicles with devices intended for work at height. The system allows testing the vehicles subjected to the side tilt and static and dynamic loads ch[...]
16
67%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2012 nr 1 32-36
EN This article describes the special task machine tools development and specialized devices implemented by the Institute of Mechanized Construction and Rock Mining in Warsaw. Examples of the new developments implementations provide a summary of the Institute's industry cooperation in years 1962-2012.
17
67%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W pracy przedstawiono modele nowoczesnych ograniczających mechanizmów konstrukcyjnych na przykładzie sprzęgieł przeciążeniowych dostarczonych od wytwórców. Wykonano analizę charakterystyki badanych sprzęgieł uwzględniającą ich właściwości funkcjonalne. Stwierdzono możliwość zastosowania metody prowa[...]
EN The paper deals with the analysis of limited mechanisms construction designs exemplifying modern restricted couplings of world leading manufacturers. The description of limited mechanism structure as a technical system is given on the base of functional approach. The possibility of limited mechanism[...]
18
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2006 z. 67 [230] 239-245
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last