Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 206
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konstrukcja budowlana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2012 nr 2 45-49
PL Konieczność posiadania dachu nad głową towarzyszyła ludzkości od zarania dziejów. Początkowo brak umiejętności zmuszał ludzi do wykorzystania schronień w postaci jaskiń. Z czasem jednak zaczęto wznosić proste budowle zwane ziemiankami, następnie pojawiły się konstrukcje drewniane. Nie można jednak b[...]
2
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2012 nr 3 50-52
PL Płyty warstwowe objęte normą zharmonizowaną PN-EN 14509:2010 'Samonośne izolacyjno konstrukcyjne płyty warstwowe z dwustronną okładziną metalową - Wyroby fabryczne - Specyfikacje' stosowane są głównie w budownictwie halowym. Jakość płyt powinna być potwierdzana na podstawie wyników wstępnego badania[...]
3
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 57-60
PL W celu zharmonizowania w krajach Unii Europejskiej zasad dotyczących projektowania konstrukcji, opracowano program Eurokodów Konstrukcyjnych. Podstawowe zasady projektowania z uwagi na oporność ogniową są jednakowe dla wszystkich typów konstrukcji ujętych w normach EN 1992-1996 i EN 1999. Procedura [...]
4
100%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 1-2 44-47
PL Prefabrykat betonowy/żelbetowy to część składowa konstrukcji budowlanej, wytwarzana w zakładzie prefabrykacji lub bezpośrednio przy budowie w specjalnie do tego celu zbudowanych formach, montowana w ustrój już jako gotowy wyrób.
EN Prefabricated concrete/reinforced concrete element is a component of a structure manufactured in a factory or at a construction site in moulds constructed especially for this purpose, and assembled into a structure as a ready-made product.
5
100%
Świat Szkła
6
100%
Archives of Civil Engineering
PL W pracy przedstawiono problemy identyfikacji częstotliwości własnych, współczynników tłumienia oraz postaci drgań na podstawie pomiarów drgań wywołanych wymuszeniami eksploatacyjnymi. Eksperyment idetyfikacyjny w zaproponowanej metodzie polega na pomiarze odpowiedzi układu na niemierzalne, w większo[...]
EN In the paper problems of identification of modal model of civil structures based on in-operation vibration measurements is considered. Experiments in presented identification methodology contain acceleration measurements of the structures excited by not known excitation under operation conditions. T[...]
7
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 5 50-51
PL Wyróżnia się dwie podstawowe kategorie betonu towarowego: -beton projektowany, -beton recepturowy. Podstawą zamówienia betonu towarowego jest specyfikacja zawierająca zestawienie udokumentowanych wymagań technicznych i jego wykonania. Z betonu wykonuje się wiele elementów konstrukcyjnych np. płyty, [...]
8
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 4 89-89
PL Technologię budowy domu z elementów opracowali łodzianie, Konrad i Robert Stolarkowie, właściciele rodzinnej firmy. Dom, o którym mowa w artykule budowany jest w technologii lekkiego szkieletu drewnianego. W porównaniu z tradycyjnym szkieletem drewnianym ma on o wiele mocniejszą konstrukcję.
9
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 3 87-88
PL Artykuł dotyczy budowy nawiększego w Polsce mostu podwieszonego, którego budowę rozpoczęto w Płocku w 2002 r. Ma on długość 1200 m i składa się z dwóch części: dojazdowej i głównej. Obiekt wyróżnia rozpiętość przęsła nurtowego - 375 m. Jako podwieszenie w obiekcie tym zostanie zastosowany najnowocz[...]
10
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 3 40-40
PL W artykule omówiono projekt "szklanej filharmonii" w Łodzi. W tej nowoczesnej konstrukcji ma być wykorzystane szkło budowlane. Do realizacji przeszkleń zewnętrznych wykorzystane zostaną profile systemów Wicona, a do wewnętrznych firmy "Sapa".
11
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 3 70-71
PL Artykuł dotyczy konstrukcji stalowych z rur. Stosując takie konstrukcje uzyskuje się: -zmniejszenie zużycia stali, -dużą sztywnośc elementów oraz ich części, -dużą nośność prętów przy ściskaniu i skręcaniu, -łatwość zabezpieczenia przed korozją, -korzystny kształt aerodynamiczny, -łatwy i mało praco[...]
12
100%
Przegląd Budowlany
13
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 17 59-85
PL Współpraca fundamentu z podłożem gruntowym jest złożonym zagadnieniem, przy rozwiazywaniu którego niezwykle ważny jest odpowiedni dobór modelu obliczeniowego gruntu. Model ten powinien umożliwiać realistyczne oszacowanie osiadań i sił wewnętrznych. Szczególną wagę dla praktyki inżynierskiej mają te [...]
EN The soil-structure interaction is a complex problem in which suitable choice of subsoil model is very important. The subsoil models should make possibility to determine realistic displacements and internal forces. Models, which (with as little as possible computational cost) accurately estimate the [...]
14
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 12 695-698
PL Przedstawiono zastosowanie analizy wrażliwości do identyfikacji parametrycznej konstrukcji budowlanych. Podano iteracyjny sposób wyznaczania szukanych parametrów konstrukcji. Dwa przykłady numeryczne związane z konstrukcjami belkowymi obciążonymi statycznie lub dynamicznie potwierdziły efektywność p[...]
EN Application of the sensitivity analysis to parametric identification of building structures is presented. An iterative method of determination of the structure parameters sought is given. Efficiency of the identification algorithm proposed is illustrated by means of two numerical examples related to[...]
15
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przytoczono wiele sformułowań różnych autorów, dotyczących filozofii działalności inżynierskiej w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych.
EN Some maximes formulated by different authors referred to engineering activities in the designing of building structures are quoted.
16
100%
Przegląd Budowlany
17
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 329-337
PL W pracy autorzy przedstawili efektywny sposób przeprowadzania pomiaru rozkładu temperatury na powierzchni elementów budowlanych, z wykorzystaniem podczerwieni. Prezentowane rozwiązania umożliwiają wykonywanie pomiarów przez stosowanie techniki bezpośredniej i pośredniej realizacji odczytu i wykorzys[...]
EN The paper presents the effective way of measurement of the temperatur distribution on the surface of the building units with utilizing infrared. It makes possible the measurements with application direct and indirect measining technique and it permits utilization of the results in the analysis of th[...]
18
100%
Przegląd Budowlany
19
100%
Materiały Budowlane
1998 nr 11 2-5
20
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono problematykę obliczania wskaźnika niezawodności Beta. Parametry losowych obciążeń F i wytrzymałości f identyfikowano na podstawie określeń podanych w normie EN 1990. Stwierdzono, że paradoksalnym rezultatom metody FORM/FOSM można zapobiec przez zastosowanie rozkładów logarytmo-normalnych i [...]
EN Three questions are discussed: 1) why reliability index b should be derived, 2) how to do it and 3) whether the index b is a good reliability measure. Parameters of random loads F and strengths f are identified on the basis of definitions given in the European standard EN 1990. Paradoxical results o[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last