Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  konkurencyjność transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2015 nr 3 5120--5128
PL Przedsiębiorstwa dokonując wyboru dostawcy usług przewozowych i spedycyjnych kierują się różnymi kryteriami. Ranga poszczególnych kryteriów zależy zarówno od pozycji rynkowej danej firmy, jej strategii oraz otoczenia. Firmy działające na rynku usług TSL (transport, spedycja, logistyka) podejmują róż[...]
EN Enterprises making a selection in transport and shipping service providers are guided by different criteria. The importance of each criteria depends on the market position of enterprise, its strategy and economic surroundings. Enterprises, operating on the TSL (transport, forwarding, logistics) mark[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W Białej Księdze Transportu z 2011 roku, Komisja Europejska wskazała kierunki rozwoju transportu oraz zaproponowała szereg działań mających na celu zmniejszenie negatywnych oddziaływań transportu przy jednoczesnym zagwarantowaniu jego konkurencyjności. Dużą rolę w procesie kształtowania zrównoważone[...]
EN The European Union implemented the policy of sustainable urban transport. In White Paper of Transport from 2011, the European Commission indicated directions of development of transport and proposed several measures aimed at reducing the negative impacts of transport without compromising its competi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last