Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kondensacja pary wodnej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2
100%
Materiały Budowlane
1999 nr 1 36-37
3
88%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Poniżej omówione zostały rezultaty badań przeprowadzonych na najczęściej spotykanym w polskich elektrociepłowniach bloku ciepłowniczym BC50. Wyniki tych dociekań jako typowe dla bloków energetycznych pracujących w Polsce są z powodzeniem przenoszone na inne obiekty. Przedstawiono reakcję turbogenera[...]
EN The effect of neutral gases (mainly air) content on the condensation process of steam has been shown. The diagnostics of leakproof quality of vacuum systems has been discussed. Consequences of air presence in heat exchangers of BC50 unit have been named and thermodynamical effects are discussed. The[...]
4
88%
Świat Szkła
PL Wielu architektów, projektantów i inwestorów doskonale zdaje sobie sprawę z sytuacji panującej w branży budowlanej : istnieje przymus tworzenia budynków możliwie jak najniższym kosztem, nieraz nawet za cenę gorszej jakości wykonania i użytych elementów. Często z przepięknych prac studyjnych rodzą si[...]
5
88%
Świat Szkła
PL Niedostateczna jakość cieplna przegród budowlanych z oszkleniami (okien, drzwi, lekkich ścian osłonowych) oraz ich połączeń z innymi przegrodami, może przyczyniać się do występowania niekorzystnych zjawisk, takich jak: - nadmierne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń, [...]
6
88%
Świat Szkła
7
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2009 nr 7 59-61
8
75%
Świat Szkła
9
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Przegrody zewnętrzne powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiec pleśni i grzybów na wewnętrznych powierzchniach. Nowe wymagania w Polsce dotyczące tego problemu oparte są na normie PN-EN ISO 13788. Na rysunku istnieje wiele programów komputerowych opracowanych na podstawie normy PN EN IS[...]
EN The envelope should be designed in such a way to prevent mould development on internal surfaces. In Poland, new requirements are based on European standard EN ISO 13788. However, on the software market there are several computer programs that calculate risk of microbiological growth on internal surf[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Opolska
2002 z. 46 227-239
PL W pracy wyprowadzono, na podstawie równań bilansowych termodynamiki ośrodków wieloskładnikowych, równania opisujące przepływ ciepła i migrację wilgoci w przegrodach budowlanych przy uwzględnieniu zjawiska kondensacji pary wodnej.
EN In the presented paper the equaiions describing of heat transfer and hurnidity migration in building envelopes with taking into account a phenomenon of water vapour condensation were derived. The starting point of above considerations is the set of balance equations of thermodynamics multicomponent [...]
11
75%
Materiały Budowlane
2007 nr 1 61-63
12
75%
Materiały Budowlane
2007 nr 6 26-28
13
75%
Przegląd Budowlany
14
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Opolska
1998 z. 42 117-131
PL W pracy poddano analizie typ równania jaki stanowi zmodyfikowane równanie przewodnictwa cieplnego z członem źródłowym uwzględniającym zachodzącą w przegrodach budowlanych przemianę fazową typu kondensacja-parowanie. Na podstawie wyciągnietych wniosków wyprowadzono kilka postaci przybliżonych anality[...]
EN The heat transfer equation with member of source taking into account condensation-evaporation phase change is analysed. Some of closed approximate analytical solutions for temperature and condensation rate in a wet zone of building envelope are obtained and range its application are discussed.
15
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Opolska
1998 z. 42 133-147
PL Zjawisko konensacji pary wodnej na wewnętrznych powierzchnaich pojedynczych przegród przezroczystych, szczególnie w obiektach sakralnych, nabiera dużego znaczenia ze względu na jego nasilające się niekorzystne skutki. Przeprowadzono analizę sposobów zabezpieczenia zabytkowych witraży i okien przed n[...]
EN The analysis of possibilities of preserving monumental stained-glass window and historical windows from negative effects connected with condensation of moisture was made. There were examined two models of solution of this protection with inside and autside ventilation of the cavity between the origi[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Opolska
1998 z. 42 97-108
PL W pracy przeanalizowano sprzężony, ustalony, jednowymiarowy proces przenoszenia ciepła i dyfuzji pary wodnej, zachodzący w strefie mokrej przegrody, gdzie nastepuje kondensacja pary wodnej. Wprowadzono i podano zamkniętą analityczną formę wyrażenia opisującego rozkład temperatury w strefie kondensac[...]
EN Simulatneous, steady state and one-dimensional heat and vapor transfer with phase change in a wet zone of building envelope is analitically investigated. Closed from analytical expression for the temperature is obtained. The criterion for the validity of the obtained solutions is presented. The theo[...]
17
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 8 7-11
18
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono ocenę danych z pomiarów temperatury trzech różnych konstrukcyjnie okien zbudowanych z różnych materiałów i z różnymi układami szybowymi. Pomiary są przeprowadzane w różnych miejscach ram i przeszkleń nieprzerwanie przez okres jednego roku. Okna te są odpowiednie dla budynków[...]
EN The paper presents an evaluation of the measured data of the temperatures of three window constructions made from different materials and with different glazing systems. Measurements were carried out at different points on window friezes and glazing and they underway continuously throughout the year[...]
19
75%
Świat Szkła
2005 nr 12 [92] 20--22, 24--27
PL Podstawowym zadaniem, jakie stawia się przegrodom szklanym jest ochrona przed warunkami środowiska zewnętrznego, doświetlanie pomieszczeń światłem naturalnym oraz, gdy pożądane, zapewnienie kontaktu wzrokowego z otoczeniem. Te niewątpliwe zalety powodują, że przeszklone przegrody zewnętrzne w postac[...]
20
75%
Świat Szkła
2017 R. 22, nr 4 30--32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last