Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja rowerowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 3 70-72
PL Jest rzeczą oczywistą, że przedsiębiorstwa wiele tracą z powodu ulicznych korków. Jeśli bowiem policzy się czas stracony na dojazdy przez ich dostawców i pracowników, okaże się, że kongestia kosztuje pracodawców bardzo dużo.
2
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 9 74--78
PL Pomiary ruchu rowerowego na polskich drogach to ciągle w Polsce temat marginalizowany. W innych państwach tego typu dane zbiera się od lat, natomiast w naszym kraju niewielkie światło na tę sprawę rzucają jedynie badania prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
3
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 4 78-82
PL O ruchu rowerowym w Polsce wciąż wiemy niezbyt wiele, gdyż w przeciwieństwie do innych krajów nie wykonuje się u nas specjalistycznych badań w tym zakresie. Światło na sprawę rzucają jednak studia przeprowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), które zebrały dane dotyczą[...]
4
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 11 34-38
PL W dobie progresywnego rozwoju komunikacji rowerowej w naszym kraju i otwierających się, choć ciągle niestety powoli, możliwości tworzenia warunków sprzyjających poruszaniu się rowerem po miastach autorzy chcieliby się podzielić spostrzeżeniami odnośnie projektowanych przebudów istniejących układów p[...]
EN In the era of growing development of cycling in our country and the slowly opening possibilities of creating an environment conducive to traveling by bike in the towns, the authors would like to share insights on the existing systems of pavements. This article presents examples of existing bicycle r[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2011 nr 11 73-75
PL Większość dotychczasowych opracowań na temat bezpieczeństwa ruchu rowerowego ogranicza się do podania liczby wypadków z udziałem rowerzystów i faktu niskiego poziomu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Tymczasem brakuje istotnych informacji o okolicznościach i przyczynach zdarzeń z rzet[...]
6
100%
Przegląd Komunalny
2012 nr 4 56-60
PL Wiele osób traktuje rower niezbyt poważnie - jako swoistą "zabawkę" dla dzieci i młodzieży, a co najwyżej jako sprzęt służący do sportowego lub rekreacyjnego "wyżycia się" w dni wolne od pracy. Tymczasem rower jest pełnoprawnym środkiem transportu i może być traktowany jako substytut samochodu.
7
100%
Przegląd Komunalny
2012 nr 7 66-68
PL W rejonie przystanków autobusowych bardzo często dochodzi do kolizji pieszych z rowerzystami. Szczególne zagrożenie występuje przy wysiadaniu pasażerów z autobusów. Przy dużym ruchu rowerowym i znacznym natężeniu ruchu pojazdów zaleca się prowadzenie trasy rowerowej za wiatą przystankową. Takie rozw[...]
8
100%
Przegląd Komunalny
2015 nr 3 48--52
PL Polskie doświadczenia jednoznacznie wskazują, że odpowiedni zespół wraz z kompetencjami i budżetem jest w stanie prowadzić skuteczną prorowerową politykę w mieście. Jakie są zatem najlepsze praktyki z przygotowania dobrej koncepcji roweru publicznego tak, by wprowadzenie zakończyło się sukcesem?
EN Polish experience clearly show that a special skilled team and a adapted budget are both necessary to elaborate an effective cycling policy. So what are the best practices of preparing a public bike in order to maximise chances to obtain a success?
9
100%
Przegląd Komunalny
2015 nr 3 56--58
PL Pierwszy system roweru miejskiego w Polsce powstał w Krakowie. Kolejne pojawiły się m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Łodzi, Białymstoku, Poznaniu i Lublinie. Obecnie wszystkie cieszą się dużym zainteresowaniem, jednak inauguracja nie zawsze była łatwa. W przypadku niektórych w początkowym etapie wdraż[...]
EN The first public bicycle system in Poland was established in Krakow in 2008. Later, similar systems were launched in many cities, like Wroclaw, Warsaw, Torun, Bialystok, Poznan and Lublin. Currently, all systems are quite popular, even if the beginning was not always easy. It is important to notice,[...]
10
100%
Przegląd Komunalny
2014 nr 7 67--69
PL Kilka miast w Polsce, w tym Kraków, podpisało Kartę Brukselską, która zobowiązuje do osiągnięcia w 2020 r. minimum 15% udziału podróży rowerowych w ruchu miejskim. To wielkie zobowiązanie, zwłaszcza gdy uwzględni się fakt, że obecnie tych podróży jest ok. 4%. Na szczęście, jak pokazują badania, społ[...]
11
100%
Przegląd Komunalny
2017 nr 10 90--92
PL Jak prawidłowo projektować infrastrukturę rowerową? Jak uniknąć podstawowych błędów i na co zwrócić szczególną uwagę?
12
100%
Przegląd Komunalny
2000 nr 7 36-39
PL Źródłem polityki w ogólności jest sprzeczność i rozbieżność interesów oraz aspiracji grupowych wynikających ze zróżnicowania społeczeństwa. Polityka ma bowiem harmonizować interesy partykularno-grupowe z interesem ogólnospołecznym w warunkach współdziałania, współzawodnictwa, a nawet walki różnych g[...]
13
100%
Przegląd Komunalny
2014 nr 4 51--53
PL Jeszcze kilka lat temu mieszkańcy polskich miast mogli z nich korzystać tylko podczas zagranicznych wojaży, tymczasem dziś rowery miejskie stają się powszechnym elementem ulicznego ruchu – i to nie tylko w metropoliach. Które miasto jest najbardziej rowerowe w Polsce i ile kosztuje taki środek trans[...]
14
88%
Przegląd Komunalny
2013 nr 1 56-59
PL Wśród polskich miast Gdańsk wciąż jest rowerowym liderem. To tam bowiem przeznacza się najwięcej pieniędzy na rowerową infrastrukturę. Na szczęście dobre praktyki w tym zakresie są "zaraźliwe" i już kolejne miasta próbują dorównać w tym względzie najlepszym. Wśród nich jest Wrocław, choć trzeba było[...]
15
88%
Przegląd Komunalny
2012 nr 10 66-70
PL Mniejsza emisja dwutlenku węgla, ograniczenie kongestii, minimalizacja hałasu - to tylko niektóre korzyści, jakie wiążą się z wyborem roweru zamiast samochodu w podróżowaniu po miastach. Do zalet związanych z korzystaniem z jednośladów ich użytkownicy mogą dorzucić jeszcze jedną: niewątpliwy dobry w[...]
16
88%
Przegląd Komunalny
2017 nr 8 64--66
PL Ostatni okres nie przyniósł rowerowych rewolucji, ale niektóre realizacje mogą mieć duży wpływ na rozwój ruchu rowerowego w Polsce ze względu na samą ich skalę. Jedną z nich jest sieć regionalnych tras rowerowych w Małopolsce.
17
88%
Przegląd Komunalny
2017 nr 3 75--77
PL Wiele osób, zwłaszcza tych bardziej świadomych ekologicznie, zadaje sobie pytanie, czy jazda rowerem po zatrutych spalinami ulicach miasta ma sens zdrowotny. Czy nie lepiej skorzystać z samochodu, aby uchronić się przed spalinami, bo jazda na rowerze wymaga wysiłku fizycznego, a samochód zapewnia wy[...]
18
88%
Przegląd Komunalny
2018 nr 5 82--83
PL Standardy projektowe i wykonawcze, jakim powinna odpowiadać infrastruktura drogowa przeznaczona do ruchu dla rowerów w mieście, odnoszą się m.in. do jej planowania, projektowania, wykonawstwa, remontów i utrzymania.
19
88%
Przegląd Komunalny
2018 nr 4 73--75
PL Ochrona środowiska to także promocja ekologicznych środków transportowych, w tym ruchu rowerowego. W Polsce ginie jednak rocznie ok. 300 rowerzystów. Czy rowerzysta w kasku może czuć się bardziej bezpiecznie?
20
88%
Przegląd Komunalny
2019 nr 5 77--79
PL Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBR) przedstawiła do konsultacji „Projekt wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu rowerowego”. Dobrze, że Polska – wzorem innych krajów – będzie posiadała krajowy dokument wskazujący, jak należy projektować infrastrukturę rowerową. Szkoda, że zawiera o[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last