Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja podmiejska
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono historię zmian w komunikacji podmiejskiej, którą w tej chwili obsługuje ponad 15 różnych przewoźników. Informacje uporządkowano chronologicznie i dokonano analizy przyczyn rozwoju poszczególnych połączeń.
2
51%
Logistyka
PL W ramach przeprowadzonych badań zebrano opinie różnych grup interesu w zakresie modernizacji i włączenia Piaseczyńskiej Kolei Wąskotorowej (PKW) do sieci komunikacji podmiejskiej miasta Warszawy. Badania przeprowadzono wśród potencjalnych pasażerów, władz lokalnych, właściciela PKW, Piaseczyńsko-Gró[...]
EN This paper presents opinions of stakeholders on the modernization and integration Piaseczyńska Narrow Gauge Railway to public suburban city of Warsaw. The study was conducted among potential passengers, the owner of Piaseczyńska Narrow Gauge Railway, Piaseczyńsko-Grójeckie Narrow Gauge Railway Socie[...]
3
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Aglomeracja łódzka już na początku XX wieku uzyskała sprawny i nowoczesny, jak na tamte czasy, system transportu zbiorowego. Już w 1901 roku dwa największe (po Łodzi) miasta w regionie: Pabianice i Zgierz zostały połączone z Łodzią komunikacją tramwajową. Aglomeracja łódzka ukształtowała się w obecn[...]
4
38%
Logistyka
PL Jednym z czynników decydujących o atrakcyjności usług transportu zbiorowego jest rozkład jazdy dostosowany do potrzeb przewozowych mieszkańców. Stworzenie atrakcyjnego dla pasażerów rozkładu jazdy zależy od precyzyjnego rozpoznania wahań godzinowych potoku pasażerów. W pracy przedstawiono wyniki bad[...]
EN A timetable adapted to passengers’ preferences is one of the key factors in determining which public transportation services are the most attractive. Therefore, creating a time-schedule that is appealing to passengers requires a precise knowledge of hourly fluctuations of the passengers’ streams. Th[...]
5
38%
Logistyka
PL Godzinowe natężenie ruchu na liniach podmiejskich charakteryzuje się specyficznymi rozkładami. Znajomość tych rozkładów może być pomocna przy podejmowaniu zarówno bieżących decyzji związanych z działalnością przedsiębiorstwa, jak i decyzji strategicznych dotyczących planowania dalszej działalności i[...]
EN The hourly intensity of movement on suburban lines can be characterized using specific distributions. The knowledge of these distributions can prove valuable when making both the current decisions pertaining to the activity of the enterprise and the strategic decisions concerning the future activity[...]
6
38%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1835--1837
PL Nowoczesne technologie, związane z bezprzewodowym przekazywaniem informacji znajdują coraz szersze zastosowanie w praktyce. W artykule omówiony został system biletów miesięcznych, wykorzystujący karty RFID. Przedstawiono opis kart elektronicznych stosowanych w systemie. Szczegółowo została opisana s[...]
EN The article presents an example of the use of RFID cards as electronic monthly ticket. Describes the principle of operation and types of RFID cards. In the next part of the article presents the implemented system running and tickets for suburban lines.
7
38%
Logistyka
2015 nr 3 3971--3975, CD 1
PL W artykule przedstawiono przykład wykorzystania kart RFID jako elektronicznych biletów miesięcznych. Opisano zasadę działania i rodzaje kart RFID. W kolejnej części artykułu zaprezentowano uruchomiony i wdrożony system biletów dla linii podmiejskiej.
EN W artykule przedstawiono przykład wykorzystania kart RFID jako elektronicznych biletów miesięcznych. Opisano zasadę działania i rodzaje kart RFID. W kolejnej części artykułu zaprezentowano uruchomiony i wdrożony system biletów dla linii podmiejskiej.
8
38%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Po 100 latach od uruchomienia pierwszych linii tramwajowych z Łodzi do Pabianic i Zgierza powstał projekt ich modernizacji w ramach koncepcji tzw. tramwaju regionalnego. W układzie docelowym powstałby 45-kilometrowy ciąg komunikacyjny od Pabianic do Ozorkowa przez centra Łodzi i Zgierza. W jego zasi[...]
9
32%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 3 23-30
PL Charakterystyka sieci podmiejskiej komunikacji autobusowej. Dostępność przestrzenna i demograficzna sieci autobusowej. Liczba pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach. Charakterystyka przystanku o największej liczbie obsługiwanych pasażerów - Skawina Ajka.
EN Characteristics of suburban bus network system. Spatial and demographic accessibility of bus network. Number of passengers getting on and off on the tram stops. Characteristics of the stop of the highest number of passengers - Skawina Ajka.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last