Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja miejska w Krakowie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Przegubowe autobusy Jelcz AP02 i AP021 obsługiwały krakowską komunikacje miejska w latach 1964-1979. Na kolejne krajowe autobusy największej pojemności stolica Małopolski musiała czekać do 1996 roku. Wówczas na stan krakowskiego MPK wpisano pierwsze Jelcze M181MB. Przewoźnik stopniowo nabywał kolejn[...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule opisano historię wprowadzenia do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie autobusów najmniejszej pojemności. Po dziesięciu latach eksploatacji, autobusy klasy mini stały się nieodzowną częścią struktury taboru MPK w Krakowie.
3
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Marka autobusowa SCANIA jest jedną z pierwszych marek wprowadzonych do regularnej komunikacji, po ustrojowej przemianie na początku lat dziewięćdziesiątych. Artykuł poświęcony jest pierwszym przedstawicielom tej marki kursującym po Krakowie, czyli autobusom serii CR111 i CR112.
4
61%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2004 nr 1 1-11
PL Budownictwo podziemne górnicze przeżyło w latach koniunktury górnictwa burzliwy okres dynamicznego rozwoju, dziś znajduje się w stanie pewnego regresu. Budownictwo to ma jednak znaczące osiągnięcia w zakresie doskonalenia tradycyjnych technologii górniczych, znajdujących zastosowanie w wielu gałęzia[...]
EN Underground construction has experienced in the years of favourable situation in mining a stormy period of dynamic development and today is in a situation of some regression. The construction had, anyhow, meaningful accomplishments with regard to improvements of traditional mining technologies, find[...]
5
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 4 49--53
6
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 340-348
PL W artykule omówiona została tematyka zaawansowanych systemów transportu publicznego (APTS). Wskazano architekturę ITS systemów. Określono miejsce systemu APTS w ITS systemie. Elementy systemu APTS zilustrowano przykładem "Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie". Projekt ten uzy[...]
EN The article discuses Advanced Public Transport Systems (APTS). Indicates ITS systems architecture. Defined in ITS systems role of APTS system. Elements of the APTS system illustrate an example of "Developing a management system for public transport in Krakow". This project is co-financed from the re[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last