Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komunikacja międzyprocesorowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i usługi
PL Rosnący stopień złożoności nowoczesnych, wielofunkcyjnych terminali abonenckich i urządzeń sieci telekomunikacyjnej (takich, jak np. pakiety centralowe) powoduje, że są one coraz częściej budowane w postaci systemów wieloprocesorowych. Dlatego bardzo istotnym zagadnieniem staje się opracowanie wydaj[...]
EN The increased system complexity motivates a multiprocessor architecture of the modern, multifunction user's terminals and other telecommunication network equipment (e.g. central office modules). In general, the complete telecommunication system may consist of some number of control units, which work[...]
2
63%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Opolska
PL W artykule przedstawiono wstępne rezultaty badań dotyczących poszukiwania efektywnych aplikacji algorytmów obliczeniowych w systemach klastrowych. Rozważania prowadzono na bazie wybranej grupy algorytmów programowania dynamicznego. Dotyczyły one między innymi różnych sposobów organizacji komuni-kacj[...]
EN The paper concerns problems associated with an analysis of the possibility of the efficient implementations of computation in the cluster system. On the basis of a selected group of dynamic programming algorithms, a number of factors have been analysed affecting efficiency of parallel computations, [...]
3
63%
Elektrotechnika i Elektronika
2002 T. 21, z. 2 150--160
PL Coraz częstsze stosowanie w wielu dziedzinach techniki systemów kontrolno-sterujących o inteligencji rozproszonej powoduje, że wzrasta zainteresowanie dedykowanymi sieciami komunikacji międzyprocesorowej. Ich przepustowość, niezawodność i koszt implementacji mogą mieć znaczący wpływ na parametry kon[...]
EN The interest for embedded inter-processor communication is continuously growing due to still more often use in many domains of the control systems with spread intelligence. Data throughput, system reliability and implementation cost significantly impact parameters of the designed system. The paper p[...]
4
51%
Elektrotechnika i Elektronika
2002 T. 21, z. 2 161--171
PL Podstawowa wersja sieci komunikacji międzyprocesowej Rotująca Omega posiada wiele zalet wynikających z zastosowania cyfrowych matryc komutacyjnych w charakterze elementów transmisyjnych. Rozwiązanie takie pozwala na znaczne zautomatywzowanie procesu przenoszenia komunikatów między kolejnymi węzłami [...]
EN The basic version ofthe Rotating Omega inter-procesor communication network exhibits many advantages resulting from the use of digital switching matrices as the transmission elements. This approach allows to automate in a significant degree a process of data transmission between consecutive nodes of[...]
5
51%
Elektrotechnika i Elektronika
2002 T. 21, z. 2 172--182
PL Możliwość wykorzystywania sieci komunikacji międzyprocesorowej przez aplikacje czasu rzeczywistego znacznie poszerza obszar zastosowań takich systemów transmisyjnych. Programy kontrolno-sterujące pracujące w czasie rzeczywistym wymagają, aby generowane i odbierane przez nie komunikaty byty przenoszo[...]
EN Possibility of using of the inter-processor communication network by the real-time applications extends considerably the applications area of such transmission systems. Control programs working in real-time require that the generated and received messages are transferred by the network with a delay [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last