Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1009
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompozyty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Zielonogórska
PL Stosując metodę wylewania z roztworu oraz termiczną homogenizację uzyskano układy dwuskładnikowe typu: poliamid-l2/kwas salicylowy. Zbadano zachowanie się quasi-podwójnego systemu: poliamid-l2/kwas salicylowy podczas jego topnienia. Stwierdzono, że sublimacja kwasu salicylowego z układu poliamid12/k[...]
2
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
3
63%
Materials Science Poland
EN Preparation and properties of surface-conductive polymer composites based on a recently synthesized electron-donor, methylenedithio-tetraselenefulvalene (MDT-TSF) are described. Polycarbonate and biodegradable polyester polylactide are used as polymer matrices. The obtained surface-conductive materi[...]
4
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przeprowadzono badania nad poprawą właściwości spoiw mineralnych przeznaczonych do zastosowań medycznych. Określono wpływ dodatków: rozdrobnionej porowatej ceramiki korundowej, hydroksyapatytu, wolastonitu, koloidalnej krzemionki oraz włókien węglowych, szklanych, polipropylenowych, na szerokie spek[...]
EN Investigations aiming the property amelioration of the mineral composites destined for medical applications were carried out. The influence of the interoduced dispersed phases of the following additions: grains of porous corundum, hydroxypatie, wollastonite, colloidal silica, and carbon, glass and p[...]
5
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W pracy przedstawiono wyniki badań procesu krzepnięcia kompozytów na osnowie magnezu umacnianego cząstkami węglika krzemu. Kompozyty wytworzono metodą odlewniczą z różnym udziałem wagowym SiC w osnowie (5,10 oraz 30% wag.), stosując cząstki SiC o różnej wielkości (d = 4 i 40 Mxn). Prowadzone w trakc[...]
EN The work presents results of investigation of crystallization process of magnesium matrix composites reinforced with silicon carbide particles. Composites have been manufactured by cast methods with various SiC content in the matrix (5,10 and 30a/owt), and various size of the SiC particles (d = 4 an[...]
6
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1999 z.10 71-77
PL W pracy przeprowadzono analizę cech mikrostrukturalnych powłok Si3N4-Ali2O3, wytwarzanych metodą natrysku plazmowego na wydziale MEiL PW, w celu określenia wpływu parametrów nakładania na parametry opisujące mikrostrukturę warstwy. Szczegóiną uwagę zwrócono na rozłożenie przestrzenne porów w powłoce[...]
EN The structure of the silicon nitride coatings have been analyzed. Microstructural parameters analyzed for sprayed coatings included: porosity, pore size distribution, structural homogeneity. The correlation function have been used to description of the homogeneity of the structure. The results of th[...]
7
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Materiałowa
1999 z. 10 79-89
PL W artykule przedstawiono badania nad otrzymywaniem i spiekaniem kompozytów w układzie Si3N4-Al203-Y203-TiC. Kompozyty z gradientem funkcjonalnym otrzymywano przez laminowanie i spiekanie folii ceramicznych uzyskanych metodą tape casting. Folie te różniły się zawartością TiC i Al2O3 oraz grubością. O[...]
EN The investigation on obtaining of functionally gradient Si3N4-Al203-TiC composites is presented. The composites was prepared by lamination and sintering of ceramic foils with different TiC and Al2O3 contents as well as foil thickness resulting from rape casting method. The materials with high densit[...]
8
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
1999 z. 123 75-78
EN The aim of the dissertation was the study on the possibilities of production of metal-ceramic surface layers by the use of oscillating electron beam, and to understand and describe the mechanism of their formation. The research program consisted of the choice of components, process investigation, an[...]
9
63%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 1 243-244
PL W pracy podjęto problem różnorodności odkształcania butli kompozytowych wykonanych techniką nawijania (1÷3). Przeprowadzono badania ciśnieniowe z pomiarem odkształcenia metodą interferometrii holograficznej (IH) pozwalają stwierdzić, iż struktura nawiniętego kompozytu ma wpływ na niejednorodność odk[...]
10
63%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t. 1 241-242
PL W pracy przedstawiono program komputerowy opracowany na podstawie metody tablicowej (MT) szczegółowo opisanej w (1). MT jest pomocna w projektowaniu struktur elementów kompozytowych wykonywanych techniką nawijania (1÷3). MT służy do wyznaczania wszystkich możliwych do zrealizowania nawojów. Algoryt[...]
11
63%
Engineering of Biomaterials
12
63%
Inżynieria Biomateriałów
13
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 217 103-108
EN The results of investigation in work were introduced over marking the critical length of aramture in composite armoured with plastic warp with short fibres materials. The conducted analyses` of conditions of fluxion, under the examination in context say the mechanics, they will permit on delimitatio[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2012 Z. 17 125-132
PL Artykuł dotyczy nowoczesnych materiałów magnetycznie twardych o strukturze kompozytowej oraz formowania kształtek z takich materiałów metodą wtryskiwania. Funkcjonalnym materiałem magnetycznym kompozytu jest proszek o płatkowym lub kulistym kształcie cząstek. Kompozyty zawierały zmienne ilości prosz[...]
EN This article deals with problem of the modern hard magnetic materials with composite structure and the formation of samples by injection molding. Composites contain varying amounts of powders with flake-shaped or spherical particles. The injection process was carried out on the injection molding mac[...]
15
51%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Oficjalna współpraca zapoczątkowana protokołem z 1994 roku obejmuje wymianę informacji o programach dydaktycznych, przyrządach i podręcznikach, a w dziedzinie badań naukowych koordynację prac, wymianę uzyskanych wyników, a także wspólne publikacje i referaty. Szczególne miejsce w badaniach zajmują s[...]
EN The researches concerned cement concretes and composites on mix binding and noncements composites the collaboration between these institutions was incrising and permited on the analyse of many problems. This work gare 13 publications describing the results of the led researches.
16
51%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy opisano nowatorską technikę ciecia włókien naturalnych, która pozwoliła uzyskać materiał o powtarzalnej długości 2 mm, co zapewniało przygotowanie mieszanki kompozytowej stosowanej w procesie wytłaczania [1,2]. Przeprowadzono badania nad otrzymaniem kompozytu polietylenu (PE) z lnianymi włók[...]
EN We presented the original of cutting method of natural fibres caused obtain of fibres possess about 2 mm length, adequately. In this work we showed the means obtain of composites based on polyethylene and short flax fibres (FF) by extrusion method. The amount of FF in polymer matrix was 10% and 15%.[...]
17
51%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Kompozyty otrzymywane z polimerów termoplastycznych z włóknami naturalnymi znajdują się w grupie materiałów konstrukcyjnych cechujących się dobrą wytrzymałością mechaniczną (porównywalną z wytrzymałością tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym) przy jednocześnie mniejszej uciążliwości dla środowiska n[...]
EN Polypropylene (PP)/natural fibre (NF) composites have many advantages, including interesting physical and mechanical properties, biodegradability and relatively low price. In this work we showed the means obtain of composites plate by press moulding. To improve the adhesion between components, the n[...]
18
51%
Logistyka
PL Pierwsze kompozyty polimerowe używane w przemyśle rekreacyjnym były wytwarzane z polimerów termoutwardzalnych, głównie żywic poliestrowych i epoksydowych wzmacnianych włóknami szklanymi. W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój wytwarzania kompozytów na podstawie termoplastów oraz zastosowań wzmoc[...]
EN The first polymer composites used in the leisure industry were made from thermosetting polymers, mainly polyester and epoxy resins reinforced with glass fibres. In recent years there has been considerable development of composites based on thermoplastics and application of carbonized fibre reinforce[...]
19
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono zarys badań mających na celu opracowanie wielowarstwowej tarczy balistycznej odpornej na przebicie rdzeniem pocisku 14,5x114 B-32 AP z prędkością początkową 911 m/s. Stwierdzono, że właściwości fizyczne i mechaniczne kompozytowych osłon balistycznych często przerastają właściwości osło[...]
EN This paper presents finite element models that investigate the performance of ceramic-composite armours when subjected to normal impact of 14,5x114 B-32 AP core with initial velocity 911 m/s. It was noticed that the mechanical and physical properties of composite ballistic armours can overwhelm the [...]
20
51%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The aim of this work was to obtain polyurethane matrix composite materials reinforced with Tb0.3Dy0.7Fe1.9 particles and to observe changes of magnetic properties and magnetostriction of samples with different particle size distributions of Tb0.3Dy0.7Fe1.9 powder and varying volume concentr[...]
first rewind previous Strona / 51 next fast forward last