Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komora stałej objętości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 307--315
PL Ocena rozprzestrzeniania się strugi wtryskiwanego paliwa jest jednym z ważnych aspektów badań dotyczących nowoczesnych systemów spalania. Ocena taka powinna umożliwiać zarówno analizę samej strugi, jak również jej interakcję ze ściankami komory spalania, która dla silników o zapłonie samoczynnym zlo[...]
EN Estimation of fuel atomisation by injectors is one of the main research tendencies concerning the development of combustion systems. Such an assessment should allow both analysis of the spray itself, as well as its interactions with the walls of combustion chamber, as for compression ignition engine[...]
2
100%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 327--334
PL Celem badań była ocena wymuszenia wtrysku paliwa przez wtryskiwacze piezoelektyczne silników zasilanych benzyną i olejem napędowym. Ocena ta była ukierunkowana na analizę opóźnienia rozpoczęcia wtrysku paliwa w stosunku do czasu pojawienia się odpowiednich sygnałów sterujących. Badania wspomnianych [...]
EN The aim of research was fuel injection control signal evaluation for piezoelectric gasoline and diesel injectors. This work was scoped at injection start delay analysis to fuel drops appears in case for appearance significant controlling signals. Mentioned dependences research was performed with usa[...]
3
100%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL Celem artykułu było oszacowanie wpływu sygnałów elektrycznych na warunki pracy wtryskiwaczy piezoelektrycznych w układach bezpośredniego wtrysku benzyny i oleju napędowego. Analizę skupiono na opóźnieniu odpowiedzi układu w odniesieniu do pojawienia się sygnału sterującego. Do badań wykorzystano apa[...]
EN The aim of the research was to assess the external signals of fuel injection by piezoelectric injectors of engines fueled with gasoline and diesel fuel. The assessment focused on the delay analysis of fuel injection start in relation to the time of appropriate control signals occured. The research o[...]
4
84%
Journal of KONES
PL Przedstawiono badania procesu spalania oleju napędowego i estrów metylowych oleju rzepakowego przy zmiennej temperaturze i cinieniu powietrza oraz różnym współczynniku nadmiaru powietrza i ciśnienia wtrysku. Badania przeprowadzono na specjalnym stanowisku badawczym. Stanowisko wyposażone jest w ukła[...]
EN There are presented investigations on combustion process for Diesel fuel and rapeseed oil methyl esters at variable air temperature and air pressure as well as various air excess coefficient and injection pressure. Researches were conducted on the special investigative stand. The stand is equipped i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last