Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 233
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komfort cieplny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2002 nr 3 112-117
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2003 nr 12 40-46
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Celem prowadzonych prac jest wykorzystanie właściwości LabVIEW do budowy przyrządów stosowanych w ocenie mikroklimatu i komfortu termicznego. Napisany program umożliwia wprowadzenie wszystkich danych pomiarowych i parametrów dodatkowych określonych w obowiązujących przepisach. Na tej podstawie są ob[...]
EN The aim of the research is to utilize the properties of LabVIEW environment in order to build instruments for the evaluation of the microclimate and thermal comfort. The designed programme allows entering relevant measurement data and additional parameters specified in the applicable legislation. On[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono nowy sposób podejścia przy ustalaniu równania komfortu cieplnego, polegający na rozwiązaniu równania przewodnictwa dla ustalonego jednokierunkowego przewodzenia ciepła dla warunków brzegowych pierwszego i drugiego rodzaju. Ciepło przewodzone przez odzież odprowadzane jest do ot[...]
EN The authors of the paper present the new approach to the determination of heat comfort equation. They determine the solution of conductivity equation for the steady, one-direction heat conduction, where boundary conditions are of the first and of the second kind. Heat conducted by the clothes is car[...]
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z przekazywaniem ciepła przez promieniowanie oraz zagadnienia związane z pojęciem komfortu cieplnego w ogrzewnictwie. Opisano kryteria i przedstawiono podział promienników, a także obszar zastosowania promienników oraz korzyści wynikające z wykor[...]
EN In this paper are presented selected problems connected with heat transfer by radiation, and issues related to thermal comfort in heating. In addition, are described criterions and selection of radiant heaters. Area of their appliance and benefits, that follow using them in rooms' heating, are shown[...]
6
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 3 122-125
PL W pierwszej części artykuł przedstawiono model mieszkania (segmentu budynku wielorodzinnego) utworzony w programie TRNYSY. Modelowane są konstrukcje przegród, zacienienie przez pozostałą część budynku, działanie instalacji HVAC oraz, zróżnicowany w ramach tygodnia, profil użytkowania lokalu. Profil [...]
EN In the first part of the paper, a model of an apartment is presented (a section of multifamily building) designed according to the TRNYSY program. The model includes the structure of apartment bulkheads, shadiness caused by the remaining part of the building, operation of HVAC installation and user [...]
7
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W pierwszej części artykuł przedstawiono model mieszkania (segmentu budynku wielorodzinnego) utworzony w programie TRNYSY. Modelowane są konstrukcje przegród, zacienienie przez pozostałą część budynku, działanie instalacji HVAC oraz, zróżnicowany w ramach tygodnia, profil użytkowania lokalu. Profil [...]
EN In the first part of the paper, a model of an apartment is presented (a section of multifamily building) designed according to the TRNYSY program. The model includes the structure of apartment bulkheads, shadiness caused by the remaining part of the building, operation of HVAC installation and user [...]
8
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 3 22-25
PL W artykule omówiono czynniki wpływające na kształtowanie się mikroklimatu pod odzieżą na podstawie wymiany ciepła między organizmem a otoczeniem. Przedstawiono wyniki badań fizjologicznych uzasadniających ograniczenie czasu stosowania nieprzepuszczalnej odzieży ochronnej. Opisano również sposoby zmn[...]
EN This paper presents factors that influence the shaping of the microclimate under clothing on the basis of the heat exchange between the human body and the environment. Results of physiological studies that justify the limitation of the duration of use of impermeable protective clothing are presented[...]
9
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2007 nr 6 16-19
PL Zapewnienie pracownikom poczucia komfortu cieplnego poprzez regulację odpowiednich parametrów środowiska pracy przekłada się, m.in. na zmniejszenie liczby popełnianych błędów, ograniczenie liczby wypadków oraz chorób zawodowych, a także poprawę wydajności pracy oraz jakości produktów i usług. Dokume[...]
EN Ensuring employees' thermal comfort by means of regulating and controlling relevant environment parameters means, inter alia, a decrease in the number of mistakes, accidents, and an increase in productivity and quality of products and services. A document prepared by the Research on Work and Health [...]
10
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 7/8 16-19
PL Stres termiczny, będący integralnym elementem pracy w wielu sytuacjach życia zawodowego i pozazawodowego, ma istotny wpływ na sprawność i bezpieczeństwo działania człowieka. W artykule przedstawiono procesy fizjologiczne oraz sprawności i funkcje poznawcze, których poziom ulega istotnemu obniżeniu w[...]
EN Thermal stress, an integral element of work in both professional and non-professional life, has a vital influence on man's physical performance and safety. This article presents physiological as well as cognitive functions and capacities, which decrease considerably under thermal stress, as well as [...]
11
80%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 1-2 53-58
PL Artykuł dopełnia wiedzę podaną w części 1 tej publikacji (RI 12/2011) o ważne informacje dotyczące warunku spełnienia odpowiednich wymagań technicznych i sanitarnych przez systemy wentylacyjne stosowane w izolatkach septycznych i aseptycznych oraz w innych pomieszczeniach szpitalnych oddziałów zakaź[...]
12
80%
Świat Szkła
13
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2009 nr 12 34-35
EN All people who work in health service or laboratory are exposed to pathogen bacterial or biological material which could be found with blood and body fluids. In the operation room, the basic barrier against damage from biological material is surgeon’s gown. The gown protects the medical staff as wel[...]
14
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 217-219
PL W artykule przedstawiono wyniki badań temperatury i wilgotności powietrza w piwnicy budynku Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, które wskazują, że pomimo odpowiedniej temperatury powietrza wewnętrznego, okresowo występuje uczucie zimna. Ten rodzaj dyskomfortu powodowany jest niską temperaturą powier[...]
EN The paper presents the results of air temperature and humidity in the basement of the Agricultural University in Krakow. They indicate that despite adequate internal air temperature, there periodically appears a feeling of cold. This type of discomfort is caused by the low surface temperature of the[...]
15
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 2 45-48
EN All people who work in health service or laboratory are exposed to pathogen bacterial or biological material which could be found with blood and body fluids. In the operation room, the basic barrier against damage from biological material is surgeon's gown. The gown protects the medical staff as wel[...]
16
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2010 nr 10 48-52
PL Stwarzanie warunków, w których człowiek odczuwałby stan komfortu cieplnego stanowi główny cel projektowania i wykonywania instalacji grzewczych oraz klimatyzacyjnych. Potrzeba zapewnienia komfortu cieplnego ma też swoje uzasadnienie w przypadkach uzyskania oczekiwanej wydajności pracy. Manualne i i[...]
17
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2010 nr 1 33-35
EN All people who work in health service or laboratory are exposed to pathogen bacterial or biological material which could he found with blood and body fluids. In the operation room, the basic barrier against damage from biological material is surgeon's gown. The gown protects the medical staff as wel[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Omówiono podstawy projektowania zmian stanu powietrza przy jego uzdatnianiu w systemach klimatyzacji z konwekcyjnymi belkami chłodzącymi. Podano przykład obliczeniowy zmiany stanu powietrza w systemie klimatyzacji.
EN The based issues connected with the change of air state, during designing of air-conditioning with convection cooling beam, were discussed.
19
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 88 231-236
EN The relationship between human warmth sensation and physical environment in compartment has been presented. Paper also contains some practice remarks.
20
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 4, z. 22 1145-1152
PL Analizę ograniczono do dwu podstawowych systemów grzewczych: powierzchniowego oraz konwekcyjnego. W powierzchniowym systemie grzewczym jedna lub więcej przegród budowlanych dzięki umieszczonym w tych przegrodach elementom grzejnym (wodnym lub elektrycznym) równomiernie się nagrzewa i przekazuje ciep[...]
EN Two main space heating systems are compared: warm air system and radiant floor heating. In the numerical way was confirmed that in the radiant heating systems (i.e. floor heating or wall panel heating) the same thermal comfort level are possible to obtain at low room air temperature, so an effective[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last