Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolumna DSM
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 5 247-250
PL Omówiono zastosowanie metody wgłębnego mieszania gruntu. Przedstawiono wyniki wykonanego studium oraz sposób w jaki przeprowadzono analizę i podjęto decyzję o wyborze jednej z dostępnych metod wzmacniania gruntu.
EN The use of Deep Soil Mixing method is discussed. Results and methods of an analysis are presented as well as the reasons for the choice of one of the available ground strengthening methods.
2
100%
Mosty
2012 nr 1 38--39
PL W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie kolumn wykonanych w technologii wgłębnego mieszania gruntu na mokro wet Deep Soil Mixing (DSM). Autor omawia proces wdrażania oraz liczne zalety wynikające z zastosowania tej technologii na obiektach inżynierskich autostrady A1.
3
84%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Metody wzmacniania podłoża gruntowego znane są od ponad 3000 lat. Początkowo stosowane je dla zabezpieczenia ważnych obiektów strategicznych lub religijnych w celu zapewnienia ich świetności na wieki. Obecnie powody te nieco się zmieniły. Ze względu na coraz większy rozwój gospodarczy i brak dogodne[...]
EN It is said that the structure is as strong as its foundations are. Even 3000 years ago people knew that it is necessary to improve the ground when they build the temples or other important structures. Nowadays ground improvement methods gain in popularity. Very often the localization which is used f[...]
4
84%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 10 535-537
PL Przedstawiono analizę porównawczą wyników obliczeń osiadań kolumn formowanych za pomocą wgłębnego mieszania gruntu (kolumny DSM), według technologii iniekcji strumieniowej (kolumny iniekcyjne) oraz według technologii wibrowymiany (kolumny żwirowe). Podano wnioski praktyczne.
EN In the paper the comparison analysis of the results of settlements of foundation columns created with the use of Deep Soil Mixing method, Jet Grouting technology and Vibro-Stone technique are presented. Practical conclusions are also included in this paper.
5
67%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule, na przykładzie odcinka autostrady A1 od Węzła Sośnica do Węzła Bełk przedstawiono zastosowanie kolumn fundamentowych, jako wzmocnienia podłoża gruntowego pod nasypami drogowymi. Scharakteryzowano kolumny kamienne wbijane, kolumny DSM oraz iniekcyjne. Potwierdzono konieczność stosowania k[...]
EN Applications of foundations columns in road engineering are presented. The columns application for subsoil improvement for embankment foundations is shown using the example of a new part of A1 motorway from Sośnica to Bełk junction. The driven stone columns, DSM and jet grouting columns are describe[...]
6
67%
Materiały Budowlane
2011 nr 7 18-19
7
51%
Materiały Budowlane
2019 nr 2 38--39
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last