Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolumna żwirowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2007 Nr 3 113-122
PL W niekorzystnych warunkach geotechnicznych budowa lub modernizacja linii kolejowych wymaga wzmocnienia słabego podłoża. Jednym ze sposobów wzmocnienia jest wykonanie kolumn żwirowych w otulinach z geosyntetyków. W artykule pokazano rezultaty modelowania numerycznego MES, współpracy kolumny żwirowej [...]
2
88%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 6 311-312
PL Nasypy drogowe wysokości do 12,0 m należało wykonać na bardzo stabym podłożu w postaci gruntow spoistych miękkoplastycznych i plastycznych oraz na gruntach organicznych o miąższości około 15 m. W celu wzmocnienia podłoża zastosowano kolumny żwirowe oraz wykonywanie nasypu warstwami, co zapewniało ko[...]
EN The road embankments twelve meters hight have to be build on a very weak conesive subsoil and organic soft 15 meters thickness of strate. Aimed at strengthening of the subsoil gravel columns the embankments were assert consolidation and improve of geotechnical parameters.
3
63%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Metody wzmacniania podłoża gruntowego znane są od ponad 3000 lat. Początkowo stosowane je dla zabezpieczenia ważnych obiektów strategicznych lub religijnych w celu zapewnienia ich świetności na wieki. Obecnie powody te nieco się zmieniły. Ze względu na coraz większy rozwój gospodarczy i brak dogodne[...]
EN It is said that the structure is as strong as its foundations are. Even 3000 years ago people knew that it is necessary to improve the ground when they build the temples or other important structures. Nowadays ground improvement methods gain in popularity. Very often the localization which is used f[...]
4
63%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 10 535-537
PL Przedstawiono analizę porównawczą wyników obliczeń osiadań kolumn formowanych za pomocą wgłębnego mieszania gruntu (kolumny DSM), według technologii iniekcji strumieniowej (kolumny iniekcyjne) oraz według technologii wibrowymiany (kolumny żwirowe). Podano wnioski praktyczne.
EN In the paper the comparison analysis of the results of settlements of foundation columns created with the use of Deep Soil Mixing method, Jet Grouting technology and Vibro-Stone technique are presented. Practical conclusions are also included in this paper.
5
63%
Materiały Budowlane
2005 nr 2 26-29
6
63%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 102 265-272
PL W artykule przedstawiono sposób dogęszczania podłoża gruntowego wykorzystywany do renowacji istniejących placów składowych i dróg. Proponowany sposób polega na formowaniu w gruncie kolumny o niewielkiej średnicy. Kolumnę tę formuje się poprzez wbijanie w rozluźnione podłoże trzpienia stalowego, z je[...]
EN This paper presents a method used for the renovation or improvement of subsoil under existing road pavements, parking lots or storage site surfaces. The principle of the method is the lateral densification of loosened subsoil by small diameter stone columns. A stone column is formed by steel mandrel[...]
7
63%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 6 317-318
PL Przedstawiono metody stosowane przez firmę Menard Soltraitement. Są wśród nich: wibroflotacja i kolumny żwirowe, dynamiczne zagęszczanie, dynamiczna wymiana, drenaż pionowy, zagęszczanie próżniowe, iniekcja wysokociśnieniowa.
EN Methods of soil stabilization applied by the Firm Menard Soltraitement are presented. The specialization considers such methods as: vibroflotation, gravel columns, dynamic soil compacting, dynamic exchange, vertical drainage, vacuum stabilization and high pressure injection.
8
51%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 6 299-302
PL Omówiono sposób wzmocnienia podłoża gruntowego pod fundamentami parkingów zlokalizowanych pod płytą boiska oraz pod fundamentami istniejącego tunelu. Przedstawiono przebieg prac projektowych oraz wyniki próbnych obciążeń, które wykorzystano przy opracowaniu optymalnego sposobu posadowienia i wzmocni[...]
EN The article is about the ground improvement works for the foundations of the car park that is to be constructed underneath the football pitch of the National Stadium, as well as the ground improvement under an existing tunnel. The design process and the loading tests, which were to help in the choic[...]
9
51%
Materiały Budowlane
2009 nr 7 37-39
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last