Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolizje statków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Annual of Navigation
2009 No. 15 41-48
EN The paper presents results of researches aimed at assessing of influence of traffic intensity increase on collision probability in the Gulf of Trieste. Stochastic, simulation model working in fast time was used in the researches. Ships traffic was modeled on the basis of real data obtained from AIS.
2
100%
Annual of Navigation
2009 No. 15 63-67
EN The distance when ship starts overtaking manoeuvre in restricted area is one of the basic criteria for safety assessment. The paper presents the results of researches, expert's opinion and initial analysis to access the probability of collision during overtaking in the fairway.
3
88%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL W ostatnim czasie pojawia się wiele artykułów poświęconych kolizjom statków. W niniejszym referacie prezentowany jest model matematyczny opisujący kolizję statków. Zasadniczą trudnością jest, z jednej strony, złożony charakter tego zjawiska, a z drugiej strony, znaczny wpływ czynnika ludzkiego, któr[...]
EN A great number of papers dedicated to ships collision on. The basic difficulty is a complex probable nature of this phenomenon on the one hand and considerable influence of the human factor (difficult to be formalized by mathematical methods) on the other. This paper suggests one of such models, sim[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2009 nr 18 (90) 128-135
PL W artykule przedstawiono przegląd oraz porównanie istniejących modeli kolizyjnych typu statek–statek. Zaprezentowano założenia oraz wstępne wyniki modelu kolizyjnego opracowanego w Instytucie Inżynierii Ruchu Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie.
EN The paper presents the review and the comparison of the existing models of ships–ship collision. It also presents assumptions and preliminary results of collision model developed in Institute of Marine Traffic Engineering in Szczecin.
5
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2009 nr 18 (90) 105-115
PL Szacowanie ryzyka nawigacyjnego jest złożonym procesem, którego celem jest określenie poziomu bezpieczeństwa na analizowanym akwenie. Zazwyczaj stosowane są dwa podejścia: jakościowe i ilościowe. Inżynierowie definiują ryzyko jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego zdarzenia oraz wynikając[...]
EN Navigational risk assessment is a complex process, which aims to determine the level of safety over the analyzed area. Usually two approaches are used: qualitative and quantitative. Engineers tend to view risk in an objective way in relation to safety, and as such use the concept of risk as an objec[...]
6
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1937-1944
PL Bezpieczeństwo manewrów wyprzedzania statków morskich jest istotnym elementem podczas realizacji nawigacji na akwenach ograniczonych. Specyfika akwenu ograniczonego redukuje dostępną przestrzeń manewrową, zwiększając ryzyko przerwania elementu systemu logistycznego poprzez kolizję statków podczas ma[...]
EN Safety of overtaking maneuvers is an essential point of navigation carried out in restricted areas. The specificity of such areas causes reduce of manoeuvering available space. One of the elements determining no collision overtaking manoeuvre is the correct evaluation of the lateral distance between[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last