Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 194
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolektory słoneczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 5 67-68
PL Autor przedstawia wymagania stawiane kolektorom słonecznym na rynku polskim oraz podstawowe informacje dotyczące ich stosowania.
2
100%
Rynek Instalacyjny
2012 Nr 4 57-59
PL W artykule przedstawiono kilka specjalnych konstrukcji kolektorów słonecznych znajdujących zastosowanie w strefach dużego nasło-necznienia i zaakcentowano możliwość ich wykorzystania w naszej strefie geograficznej.
3
100%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 12 38-40
PL Od pewnego czasu funkcjonuje w Polsce powszechny system dofinansowania instalacji solarnych. Skierowany jest on przede wszyst-kim do użytkowników indywidualnych, zarządców obiektów użyteczności publicznej itp. Nie funkcjonuje natomiast system dofinansowania kolektorów słonecznych w instalacjach prze[...]
4
100%
Rynek Instalacyjny
2011 Nr 3 82-85
PL Autor opisuje istotę działania hybrydowych kolektorów słonecznych oraz przedstawia nowe rozwiązania zastosowane w kolektorach standardowych.
5
100%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 4 51-54
PL W artykule zamieszczono praktyczne rady dotyczące montażu kolektorów słonecznych, pozwalające uniknąć najczęściej popełnianych błędów.
6
100%
Rynek Instalacyjny
2014 Nr 5 70--75
PL Każdy producent podaje w dokumentacji technicznej wymiary i odpowiadające im powierzchnie danego kolektora słonecznego. W nomenklaturze znane są pojęcia powierzchni absorbera (czynnej), apertury oraz powierzchni brutto. O ile ustalenie wielkości tych powierzchni w kolektorze płaskim teoretycznie wyd[...]
7
63%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 11 24-24, 26, 33
PL Artykuł oparty o doświadczenia dotyczące dwóch instalacji pomp ciepła i kolektorów słonecznych w Kamieniu Śląskim funkcjonujących od 2009 i 2010 r.
8
63%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 3 59--61
PL Artykuł stanowi pierwszą część cyklu poświęconego zagadnieniom niezbędnym w procesie szkoleń instalatorów słonecznych systemów grzewczych. Omówione zostaną: problemy ochrony środowiska, podstawy fizykalne wykorzystania energii słonecznej, konstrukcje nowoczesnych kolektorów słonecznych, sposoby maga[...]
9
63%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 3 272-274
10
63%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 3 78-80
PL W artykule zestawiono wymagania, które w myśl obowiązujących przepisów stawiane są słonecznym systemom grzewczym, ze szczególnym uwzględnieniem kolektorów słonecznych.
11
63%
Rynek Instalacyjny
2010 Nr 7-8 31-34
PL W artykule zestawiono podstawowe wymagania techniczne odnoszące się do elementów zestawu solarnego.
12
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 147-153
PL W pracy zaproponowano metodykę pomiaru współczynnika absorpcji i emisji własnej powierzchni selektywnych. Przy pominięciu wymiany ciepła przez przewodzenie i konwekcję, podano równania bilansu energii. Dla przypadku radiacyjnej wymiany ciepła omówiono ogólne rozwiązanie bilansu energii w przypadku n[...]
EN The paper presents a method to determine the coefficient of absorption and self emissivity of selective coatings. Neglecting conduction and convection heat transfer the energy balance equation has been derived. In case of radiative heat transfer a solution of the energy balance equation has been giv[...]
13
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 929-938
PL Dynamiczne metody badań kolektorów pozwalają na określenie podstawowych charakterystyk cieplnych kolektorów słonecznych na podstawcie krótkoterminowych badań w warunkach naturalnych lub symulacyjnych przy braku stanów ustalonych zarówno samego kolektora (parametrów czynnika przepływającego przez kol[...]
EN Solar collector performance characteristics can be obtained from relatively short-term experiments employed dynamics test methods. These investigations can be conducted both in outdoor or simulated environments assuming transient states of collector and weather parameters (temperature, solar energy [...]
14
63%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 11 52--53
PL Celem opracowania nie jest charakterystyka techniczna kolektorów słonecznych. Poruszony został tu inny problem. Mianowicie czy w Polsce istnieją odpowiednie warunki do wykorzystania energii słonecznej, a jeśli tak, to po ilu latach nastąpi zwrot kosztów zakupu instalacji. Aby odpowiedzieć na to pyta[...]
15
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Niniejsza praca przedstawia wyniki badań numerycznych kolektora słonecznego, przeznaczonego dla budynków o niskim zapotrzebowaniu na ciepło. W pracy przedstawiono nowatorską koncepcję kolektora słonecznego o obniżonej wydajności, niskich kosztach wykonania oraz wykorzystującego istniejące elementy k[...]
EN The performance of solar panel in integrated heating system dedicated for low-energy residential buildings is presented. This framework presents the novel concept of solar panel which characterizes with simple design as well as low investment and maintenance costs. According to the simple structure [...]
16
63%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 6 79--81
PL Każde urządzenie mechaniczne ulega uszkodzeniu. Zadaniem producenta jest stworzenie takiej konstrukcji, aby dane urządzenie pracowało przez określoną liczbę lat. Zwyczajowo nazywa się to okresem eksploatacji. W artykule opisano znamienne przypadki niewłaściwego wykonania instalacji, które w efekcie [...]
17
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach działa Centrum Testowania Systemów Solarnych wyposażone w stacjonarny, wielkogabarytowy symulator słoneczny umożliwiający testowanie kolektorów i systemów słonecznych w sztucznych warunkach. W prezentowanej pracy autorzy przedstawiają zarówno[...]
EN The Solar System Testing Centrum operates in the Scientific& Technological Park Euro-Center in Katowice. Centrum is equipped in a large area, stationary sun simulator for solar collector investigations in artifitial conditions. In this paper the authors present construction and measuring possibiliti[...]
18
51%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 12 28--30
PL Autor omawia takie cechy charakterystyki technicznej kolektora słonecznego jak: moc/wydajność, transmisja i absorpcja, sprawność kolektora słonecznego, nadto przywołując wzory matematyczne wyjaśnia istotę procesów pozyskiwania przez kolektor słoneczny energii cieplnej.
19
51%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 1-2 57--58
PL Publikacja przedstawia ciekawe przykłady skutecznych współczesnych rozwiązań technicznych dotyczących problematyki gromadzenia energii słonecznej wykorzystywanej w okresach jej niedomiaru.
20
51%
Rynek Instalacyjny
2013 Nr 3 58--56
PL Artykuł przedstawia ekonomiczne aspekty wykorzystania solarów w warunkach miejskich. Autorki zwracają uwagę na uwarunkowania techniczne i ekonomiczne związane z ich montażem na dachach budynków wielorodzinnych, działaniami optymalizującymi efektywność ich eksploatacji oraz sposobami pozyskiwania fun[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last