Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 364
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kolej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 5 28-30
PL W artykule omówiono podstawowe parametry linii o małym natężeniu ruchu. Przedstawiono także problemy związane z modernizacją linii mało obciążonych oraz efektywność ekonomiczną takiej modernizacji.
EN The article presents basic parameters of low traffic rail lines. The authors discuss problems connected with the modernization of such lines and its the effectiveness.
2
100%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł przedstawia 130-letnią historię CK. Warsztatów Kolei w Nowym Sączu. Szczegółowo opisane są kolejne etapy rozwoju warsztatów. Tekst obfituje w daty, wydarzenia, dane liczbowe. Autor podkreśla twórczą rolę, jaką odegrała ta firma na kształtowanie otoczenia i rozwój społeczności Nowego Sącza.
DE Der Aufsatz stellt die 130 - jahrige Geschichte von keiserlich-königlichen Bahnwerkstatten in Nowy Sacz dar. In einzelnen werden die folgenden Entwicklungsetappe besprochen. Der Text ist reich an Datumten, Ergebnissen und Zahldaten. Der Verfasser unterstreicht die produktive Rolle, die diese Firma i[...]
3
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
2000 nr 3 59-72
4
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
1999 nr 2 5-12
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 12 709-713
PL Przedstawiono sylwetkę jednego z najwybitniejszych inżynierów polskich i jego wielkie dzieło zrealizowane w Peru. W setną rocznicę śmierci odsłonięto w Andach, na wysokości 4818 m n.p.m., pomnik upamiętniajacy postać naszego Wielkiego Rodaka.
EN A short biography of one of the mostly prominent Polish Civil Enginieer Ernest Malinowski and his work realized in Peru is presented. For the hundredth anniversary of his death a monument commemorating the figure of our great Compatriot has been honored by his monument situated in Andes at level of [...]
6
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Kolej, jako najbardziej wydajny środek transportu może być wielkim sojusznikiem miasta, które chce być wielofunkcyjnym centrum o czystym środowisku i bezpiecznych ulicach. Te właśnie względy są ostatecznym celem całej, coraz bardziej skomplikowanej (i droższej) technologii kolejowej. Można przypuszc[...]
7
100%
Logistyka
PL Polonizacja systemu sterowania ruchem kolejowym pierwotnie tworzonego w oparciu o odmienne wymagania i założenia jest zadaniem trudnym, ale może być opłacalne. Artykuł przybliża niemiecki system sterowania ruchem kolejowym ZSB 2000, który obecnie jest wdrażany w Polsce pod nazwą ZSB 2000 pl. Na przy[...]
EN Polonization signaling system was originally created based on different requirements is a difficult task, but it can be profitable. Article brings German signaling system ZSB 2000, which is currently implemented in Poland under the name ZSB 2000 pl. An example implementation, the main differences be[...]
8
100%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono aktualnie wykorzystywane metody lokalizacji pojazdów kolejowych oparte o regułę "stałego odstępu blokowego - SOB" oraz nowe metody lokalizacji pojazdów umożliwiające wdrożenie zasady "ruchomego odstępu blokowego - ROB" wykorzystującej informacje pochodzące z systemów nawiga[...]
EN This paper outlines the system realization of locomotive management method actual use, based on the "fixed block section - SOB" rule and new method of train localization, based on "changeable block distance - ROB" rule, used information coming from satellite navigation systems - GNSS.
9
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Istotnym elementem, świadczącym o jakości oferty przewozowej, jest łatwy do zapamiętania, powtarzalny i umożliwiający dogodne przesiadki rozkład jazdy. Poprzez powtarzalność końcówek minut dla odjazdów w tej samej relacji uzyskuje się rozkład, którego pasażer nie musi zapamiętywać, poza końcówką min[...]
10
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Rail Baltica to jeden z projektów kolejowych zdefiniowanych przez Grupę Wysokiego Szczebla i ogłoszonych w raporcie Van Mierta w czerwcu 2003 r. Projekt ten należy także do grupy 30 projektów priorytetowych w ramach sieci TEN, jakie zostały ogłoszone w decyzji nr 884/2004/WE z 29 kwietnia 2004 r. w [...]
11
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
12
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Na torach wiedeńskiego S-Bahn, szybkiej kolei miejskiej, 21 grudnia 2004 r. pojawiły się zespoły trakcyjne Talent, wyprodukowane przez firmę Bombardier. Koleje austriackie zamówiły łącznie 111 takich zespołów, z których 30 będzie obsługiwać ruch pasażerski właśnie w Wiedniu.
13
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Funkcjonowanie wspólnego rynku wymaga gromadzenia informacji, pozwalających na kształtowanie, wdrażanie, monitorowanie i ocenę unijnych polityk. Informacje takie są również niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju systemu gospodarczego państw członkowskich oraz podmiotów rynkowych. Wiele p[...]
14
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W przededniu startu do opracowania "Strategicznego Europejskiego Planu Efektywnego Zastosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności dla Przewozów Towarowych" chciałbym przedstawić czytelnikom TTS gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy. Sytuacja w zakresie wdrażania i eksploatacji systemów informa[...]
15
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Na liniach zelektryfikowanych nad rozjazdami torowym muszą być umieszczane rozjazdy sieciowe, które umożliwiają przejazdy lokomotyw z podniesionym pantografem, z jednego toru na drugi tor przez tor rozjazdowy lub na wprost po torze głównym. Na PKP rozjazdy torowe, i w zwiazku z tym również sieciowe,[...]
16
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W ostatnich latach zaszły duże zmiany w polityce sprzedaży usług europejskich kolei. Zaczęto . inspirując się rozwiązaniami stosowanymi w lotnictwie . próbować różnicować ceny w przewozach dalekobieżnych, żeby w pełni wykorzystywać wolne miejsca, uzyskując jednocześnie możliwie duże przychody.
17
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
18
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W Instytucie Pojazdów Szynowych "TABOR" w Poznaniu od około dwudziestu lat prowadzi się prace badawczo-rozwojowe, których efektem jest zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji kilkunastu typów pojazdów szynowo-drogowych wytworzonych na bazie podwozi ciągników drogowych URSUS, CRYSTAL oraz samochodów[...]
19
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Na polskich torach użytkowana jest znaczna liczba taboru (lokomotywy, wagony, elektru=yczne zespoły trakcyjne) wyprodukowanego 10, 20 i więcej lat temu. W większości przypadku tabor ten nie został poddany naprawom głównym, ani zasadniczej modernizacji.
20
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W obecnych czasach wymagania stawiane obiektom z instalacjami elektrycznymi wzrosły. Podstacje trakcyjne przystosowane są do pracy osób obsługujących je na miejscu [5], jednak nadal wymagana jest kontrola i sterowanie ich w sposób bezpieczny i niezawodny z centralnej dyspozytorni. Dlatego też koniec[...]
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last