Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kogeneracja energii
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 5/86 165--170
PL W artykule przeanalizowano możliwości wykorzystania zagadnień bilansu cieplnego silników spalinowych w zadaniu poprawy efektywności energetycznej. Przedstawiono problemy i zaproponowano dodatkowe elementy o które należy rozszerzyć taką analizę.
EN Paper presents analysis of application opportunities of matters related with combustion engine thermal balance in problem of improvement of energy efficiency. Problem of analysis and additional subjects that this analysis should contain are presented.
2
100%
Polityka Energetyczna
PL Artykuł dotyczy potrzeby zastosowania modułów CHP (Cogeneration Heat and Power) w polskim przemyśle gazowym. Silniki gazowe (gas engines) mogą integralnie współpracować z instalacjami wzbogacania w metan gazu ziemnego (natural gas). Produktami takiego układu kogeneracyjnego będą: gaz-prąd elektryczn[...]
EN The applicability of the CHP (Cogeneration Heat and Power) to the Polish gas industry is discussed in the paper. Gas enginesmay integrally co-operate with a system enriching natural gas with methane; natural gas, electric current and heat are end products of this process. The main properties of CHP [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 4/95 99--105
PL Aktualnie cywilizacyjne zapotrzebowanie na energię rośnie, a nieodnawialne naturalne źródła energii nieodwracalnie się kończą. Wydobycie ropy jest coraz trudniejsze i coraz droższe. Wykorzystywane są również inne źródła energii, takie jak gaz ziemny, gaz łupkowy, energia słoneczna, energia wiatrów, [...]
EN Demand for energy continues to grow while non-renewable natural sources of energy are running out. Oil extraction is becoming increasingly difficult and expensive. Also other sources of energy are used, including natural gas, shale gas, solar energy and wind energy, but still the discussions about e[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 4/95 107--113
PL W dzisiejszych czasach mówi się coraz częściej o pozyskiwaniu energii z innych źródeł niż naturalne. Wiele ośrodków naukowo-badawczych zajmuje się problematyką odzyskiwania energii i wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych W środowiskach związanych z motoryzacją wiele uwagi poświęca się zagad[...]
EN Acquisition of energy from sources other than natural is discussed more and more nowadays. Many research centers deal with the issue of energy recovery and use of energy from renewable sources. Automotive industry places increasing stress on the development and implementation of solutions leading to[...]
5
100%
Archives of Foundry Engineering
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła w systemie CHP (Combined Heat and Power - CHP). Publikacja jest związana z realizacją przez przedsiębiorstwo Inproel-3 sp z o.o., przy udziale Wydziału Odlewnictwa AGH projektu celowego[...]
EN The paper presents basic information about the combined production of electricity and heat in the system of CHP (Combined Heat and Power). The publication is linked to the performance of the project “Development and implementation of the production of innovative, high performance powered cogeneratio[...]
6
84%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 570--577
PL W poprzednim roku w grudniu został przyjęty przez Komisje Europejską nowy budżet programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko", gdzie dla Polski przewidziane jest blisko 32mld Euro na inwestycje proekologiczne. Program ten skupia się na poprawie atrakcyjności naszego kraju oraz rozwoju efektyw[...]
EN In the previous year in December has been adopted by the European Commission a new budget for the Operational Programme "The Infrastructure and Environment", where for the Polish intended is close to 32mld Euro for environmental investment. This program focuses on improving the attractiveness of our[...]
7
84%
Archiwum Motoryzacji
2015 Vol. 67, no. 1 3--10, 133--140
PL Rozwój technologii odnawialnych źródeł energii i polityka energetyczna kładą nacisk na systemy kogeneracji energii. W przemyśle samochodowym inwestuje się w rozwój pomp cieplnych, silników Stirlinga, akumulatorów energii, turbin gazowych, mat, zawieszeń i wyciszeń piezoelektrycznych, silników liniow[...]
EN The development of the renewable energy sources technologies and the energy policy emphasise the energy co-generation systems. In the automotive industry, investments are located in the development of heat pumps, Stirling engines, energy accumulators, gas turbines, piezo mats, suspensions and enfeeb[...]
8
67%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 nr 448 (1) 239--246
PL Problem potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy geologicznym składowaniem CO2 w poziomach solankowych a geotermią niskotemperaturową jest często podnoszony przez przeciwników metody CCS (Carbon Capture and Storage – czyli wychwyt i geologiczne składowanie CO2) zarówno w Polsce, jak i w innych kra[...]
EN The issue of potential conflict of interests between CO2 geological storage in saline aquifers (CCS – Carbon Capture and Storage) and low-enthalpy geothermal energy is often raised by opponents of the CCS in Poland and other European countries of similar geological conditions. However, contrary to t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last