Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koło-szyna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 35 75-82
PL Jednym z ważniejszych czynników, które dotyczą problemu sprzężenia kół z szynami, jest zależność między siłą na kole napędowym a poślizgiem tego koła po szynie. Z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i eksploatacyjnych oraz rozważań teoretycznych wynika, że poślizg na obwodzie kół napędowych wystę[...]
EN Relationship between a force on the drive wheel and a slip of the wheel on rail is one of the major factors dealing with the wheel/rail system. From theoretical considerations and investigation carried out it is clear that a slip at the circumference of drive wheels always appears during the rail v[...]
2
100%
Przegląd Kolejowy
1999 Nr 9 7-9
3
88%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono metodę identyfikacji sił obciążających konstrukcje w wyniku pomiaru odpowiedzi układu. Do rozwiązania problemu zastosowano metodę odwrotnego zadania identyfikacji sformułowaną na podstawie minimalizacji przyjętego kryterium jakości modelu. Przedstawiono podstawy teoretyczne [...]
EN In the paper loading forces identification techniques are presented. The inverse identification techniques are based on assumed objective function optimisation methods. The theoretical background and main limits of the applications are discussed. Formulated method has be en tested employing laborato[...]
4
75%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 1 70--74
PL W artykule przedstawiono metodologię bazującą na układach wieloczłonowych, umożliwiającą wyznaczenie sił kontaktowych w styku koła z szyną dla dowolnych powierzchni zarówno koła, jak i szyny. Model sił kontaktowych obejmuje siłę normalną z histerezą tłumienia oraz siły styczne wyznaczone na podstawi[...]
EN The paper describes an appropriate methodology for the dynamic analysis of соmрlех, threedimensional single wheelset running on track. A methodology is develop here for the accurate description of the track spatial geometry. A generic contact formulation is also proposed order to determine, during t[...]
5
75%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2009 z. 8 23--28
EN The paper describes an appropriate methodology for the dynamic analysis of complex, threedimensional single wheelset running on turnout. A methodology is developed here for the aceurate deseription of the track spatial geometry. A generic contact formulation is also proposed in order to determine, d[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 63 249-256
PL Badania prezentowane w niniejszym artykule są fragmentem szerszego programu zatytułowanego "Wpływ wybranych warunków współpracy na tarcie i zużycie w systemie koło - szyna". Program ten obejmuje badania tarcia i zużycia materiałów stosowanych na koła i szyny kolejowe oraz zbliżonych do nich. Badania[...]
EN The investigations presented in this paper are a part of wider programme, which title is "The influence of selected service conditions on friction and wear of wheel -rail system". That programme contains friction and wear researches of materials used for rails and wheels and similar ones. The resear[...]
7
63%
Archives of Transport
PL Przedmiotem pracy jest analiza dynamiki koła toczącego się po szynie w przypadku skorugowanych powierzchni koła i szyny. Zadanie rozwiązuje się metodą symulacji komputerowej uwzględniając działanie jednostronnych sprężystych sił kontaktowych. Szczególny nacisk położony jest na ocenę trajektorii geom[...]
EN We simulate the motion of a corrugated disk over a corrugated track under unilateral elastic contact forces. In particular, the trajectory of the geometrical contact point and the magnitude of normal forces are studied. Effects like generation of waves and cumulation of plastic deformation are consi[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 3/75 13-18
PL Praca prezentuje symulację badań z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (FEM) i oprogramowania MSC. Software. Został zbadany wpływ funkcjonujących parametrów na rozkład naprężeń i odkształceń. Głębokość maksymalnych naprężeń pozwoliła na ustalenie głębokości szlifowanej-walcowanej powierzchni[...]
EN In this work presented simulation researches by means of Finite Elements Method (FEM) in MSC.Software. The influence of operating parameters for distribution of stresses and strains has been carried out. Depth of maximum stresses allowed to determining the depth of grinding rolling contact surface a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last