Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klej metakrylowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1092--1097, CD
PL W artykule omówiono metodę uzyskiwania próbek oraz badania właściwości mechanicznych kleju metakrylowego w warunkach monotonicznie narastających wartości obciążeń rozciągających i ściskających. Uzyskane wartości porównano z wynikami badań producenta i zweryfikowano możliwości ich stosowania do wyzna[...]
EN Article discusses specimens manufacturing methods and testing the mechanical properties of methacrylate adhesive under monotonically increasing compressive and tensile loads conditions. The values obtained were compared with the manufacturer's results.
2
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Wymagania stawiane materiałom konstrukcyjnym wykorzystywanym w budownictwie sprawiają, że stosowanie klejów w połączeniach powoduje konieczność określenia parametrów reologicznych oraz wpływu czynników zewnętrznych na ich właściwości, jak np. temperatura. W pracy przedstawiono wyniki dynamiczno-mech[...]
EN Requirements for construction materials used in civil engineering make that the use of adhesives in connections results in the necessity to determine rheological parameters and the influence of external factors on their properties, such as temperature. The paper presents the results of dynamic-mecha[...]
3
84%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Praca przedstawia analizę termiczną wybranego kleju metakrylowego podczas procesu wiązania. W pierwszym etapie wykonano analizę termowizyjną powierzchni próbki kleju. Wyniki przedstawiono w formie termogramów oraz w postaci wykresu zmiany temperatury powierzchniowej kleju w trakcie pierwszych 22 min[...]
EN The paper presents thermal analysis of the selected methacrylate adhesive during the bonding process. In the first stage, a thermovision analysis of the adhesive sample surface was made. The results are presented in thermograms and in the form of the surface temperature change graph of the adhesive [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last