Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klasyfikator neuronowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule przedstawiono możliwość stosowania klasyfikatorów neuronowych w diagnostyce obiektów energetyki krajowej. Do tego celu wykorzystano system ekspercki G2 Real-Time Expert System. Do stworzenia klasyfikatorów neuronowych wykorzystano środowisko NcurOn-Linc (NOL), które jest dodatkiem do syst[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2009 z. 65 119-124
PL W opracowaniu przedstawiono metodologię wykorzystania stanowiska mocy krążącej jako bazy w pozyskaniu danych do walidacji klasyfikatorów neuronowych. W artykule przedstawiono metodologię pomiarów i wstępnej obróbki sygnałów zmierzonych na stanowisku FZG.
EN The work presents methodology of using circulating power test rig as a base of getting data set for artificial neural networks. The results of measurement used to test a neural classification system. The following paper presents a method of measuring and signal processing.
3
61%
Diagnostyka
2009 nr 3(51) 105-112
PL W artykule przedstawiono neuronowy klasyfikator NBV o konstrukcji inspirowanej strukturą sieci neuronowej CP (ang. Counter Propagation), który wykorzystuje koncepcję stosowaną w klasyfikacji minimalnoodległościowej, a w swym działaniu nawiązuje do idei funkcjonowania klasyfikatorów SVM (ang. Support[...]
EN The article presents the NBV neural classifier whose structure has been inspired by the structure of CP (Counter Propagation) neural network, which uses the methods applied in the minimum-distance classification, while in its operation it draws on the idea of functioning of SVM (Support Vector Machi[...]
4
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 131-138
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki eksperymentu, którego celem było zastosowanie sieci neuronowej typu SVM w zadaniu klasyfikacji stopnia pęknięcia podstawy zęba. Klasyfikator neuronowy oparto na danych wejściowych uzyskanych z dyskretnej analizy falkowej.
EN The work presents results of an experiment that employs the artificial neuronal network in the task of identification of the degree of tooth root cracking. In the experiment was used discrete wavelet transform (DWT) and SVM neural network.
5
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 9 733--736
PL Przedmiotem artykułu jest zastosowanie klasyfikatora z dwucentrowymi funkcjami bazowymi do lokalizacji uszkodzeń w wielosekcyjnych torach analogowych elektronicznych systemów wbudowanych sterowanych mikrokontrolerem. Przedstawiono szczegóły procedury pomiarowej oraz metody detekcji i lokalizacji usz[...]
EN The aim of the paper is usage of a classifier with Two-Center Basis Functions for localization of faults in multi-stage filters implemented in electronic embedded systems controlled with microcontrollers. The main idea of self-testing approach is development of a BIST with a set of analog switches l[...]
6
51%
Diagnostyka
2006 nr 2(38) 7-10
PL Artykuł przedstawia problem detekcji uszkodzeń w silniku elektrycznym przy pomocy sieci neuronowych. Do zamodelowania diagnozowanego obiektu pracującego w warunkach normalnych użyto sieci jednokierunkowych z liniami opóźniającymi. Następnie, jako blok decyzyjny o wystąpieniu uszkodzeń zastosowano zw[...]
EN The paper deals with problem model-based of fault detection electrical drive by using neural networks. The multilayer perceptron with tapped delay lines has been applied to model the diagnosed process at the nominal operation conditions. In turn, decision about faults has been performed using simple[...]
7
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 139-146
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki eksperymentu, którego celem było zastosowanie sieci neuronowej typu SVM w zadaniu klasyfikacji stopnia pęknięcia podstawy zęba. Klasyfikator neuronowy oparto na selekcji widmowej sygnałów wibroakustycznych.
EN The work presents results of an experiment that employs the artificial neuronal network in the task of identification of the degree of tooth root cracking. In experiment was used Fourier transform.
8
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 123-120
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki eksperymentu, którego celem było zastosowanie sieci neuronowej typu SVM w zadaniu klasyfikacji stopnia pęknięcia podstawy zęba. Klasyfikator neuronowy oparto na danych wejściowych uzyskanych z ciągłej analizy falkowej.
EN The work presents results of an experiment that employs the artificial neuronal network in the task of identification of the degree of tooth root cracking. In the experiment was used continuous wavelets transform (CWT) and SVM neural network.
9
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2004 z. 56 113-122
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki eksperymentu, którego celem było zastosowanie sieci neuronowej typu SVM w zadaniu klasyfikacji stopnia pęknięcia podstawy zęba. Klasyfikator neuronowy oparto na danych wejściowych pochodzących z analizy cepstrum.
EN The work presents results of an experiment that employs the artificial neuronal network in the task of identification of the degree of tooth root cracking. In the experiment was used cepstrum analysis and SVM neural network.
10
51%
Diagnostyka
2005 Vol. 35 27--30
PL W artykule zostaną poruszone zagadnienia związane z diagnostyką uszkodzeń silnika indukcyjnego dokonywanej za pomocą metody MCSA (Motor Current Signature Analysis. Wiele publikacji na ten temat wskazuje na pojawianie się tzw. częstotliwości poślizgowych wokół pierwszej, piątej i siódmej harmonicznej[...]
EN In this paper problems of fault detection of induction motor by the MCSA (Motor Current Signature Analysis) method are considered. Many of published papers point to lip frequencies that appear around the fist, fifth and seventh harmonic in stator current spectrum for more then half of nominal load. [...]
11
36%
Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research
EN In this work, a class of neuro-computational classifiers are used for classification of fricative phonemes of Assamese language. Initially, a Recurrent Neural Network (RNN) based classifier is used for classification. Later, another neuro fuzzy classifier is used for classification. We have used two[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last