Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 589
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klasyfikacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
EN Review of windows being used in Poland. Overall heat-transfer and acoustic coefficients. Glazing, fasteners and inserted windows sealing.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2000 z. 38 51-59
PL Praca zawiera syntezę informacji na temat klasyfikacji nowych przestrzeni ekonomicznych, znajdujących się zarówno na terenie Polski, jak i krajów Unii Europejskiej.
EN The study includes a synthesis of information about classification of new economic spaces, located both in Poland and in the countries of the European Union.
3
80%
Archives of Foundry Engineering
EN Definition of a composite [1] describes an ideal composite material with perfect structure. In real composite materials, structure is usually imperfect - composites contain various types of defects [2, 3-5], especially as the casted composites are of concern. The reason for this is a specific struct[...]
4
80%
Rudy i Metale Nieżelazne
2012 R. 57, nr 10 663-666
PL Aktualne rozwiązania klasyfikacji polskich rud metali nieżelaznych cechuje stosunkowo niska skuteczność jak i krótka żywotność urządzeń. W celu sprostania wymaganiom, koniecznym staje się wprowadzenie do eksploatacji nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych urządzeń klasyfikujących oraz zapewnienie s[...]
EN The current solutions of classification the Polish non-ferrous metal ores are characterized by a low efficiency of the process and the short life of machines. In order to meet the demands, it becomes necessary an introduction of modern, fully automated machines for classification and stabilization a[...]
5
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2014 nr 3 29--33
EN A classification of fancy flame yarns has been presented, general concepts and terms contained in the norms have been given and an analysis of the literature relating to decorative yarns' classification and criteria for assessment of their properties has been performed. The large variety of fancy fl[...]
6
80%
Izolacje
PL W artykule zebrano informacje dotyczące klasyfikacji i oznakowania produktów do układania płytek, do wykonywania i napraw posadzek, do izolowania i renowacji budowli oraz zapraw i szpachlówek.
7
80%
Konstrukcje Stalowe
2008 nr 5 60-63
8
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2008 nr 5 70-73
9
80%
Materiały Budowlane
2009 nr 10 45-46
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper deals with the actual problems of steel elements' cross-sections classification according to local stability their webs and flanges subjected to bending and compression. The presented analysis is based on author's experimental-theoretical research. The presented relation Eu - Bata allows [...]
11
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 7 356-359
PL Podano definicje niektórych określeń stosowanych w ocenach bezpieczeństwa pożarowego. Omówiono propozycję nowej europejskiej klasyfikacji materiałów budowlanych ze względu na ich reakcję na ogień.
EN Definitions of some applied in estimation of fire-resistance is given. A new proposal on european classification of building materials on the ground of their fire-resistance is also discussed.
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Separację, rozpatrywaną pod kątem zachowania się frakcji, można charakteryzować za pomocą krzywych klasyfikacji. W pracy pokazano, że stosując ogólne równanie, gdzie a, b, c są liczbami z szeregu 0, 1, 2,..., można wytworzyć nieograniczoną liczbę parametrów, które w połączeniu z cechą ziarna, dzięki[...]
EN Any separation process can be characterized by drawing classification curves. It was shown in the paper that a general equation, where a, b, and c are 0, 1, 2, 3,... provide unlimited number of parameters, which plotted again the feature which was utilized for separation, give classification curves.[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł podaje definicje torfu i torfowisk. Przedstawia klasyfikację torfów, skład botaniczny, zdolności sorpcyjne torfu oraz opisuje rodzaje przeróbki a także kierunki wykorzystania.
EN The definition of peat and its deposits have been given. The paper has been contained the classification of peats, botanic composition, sorption properties of peats and described the kind of processing and utilization of peats.
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy badano wyniesienie mechaniczne ziaren towarzyszące flotacji węgla. Stwierdzono, że wyniesienie mechaniczne ziaren kwarcu w maszynie Denver o pojemności 5 litrów, pojawia się, gdy mają one około 180 p.m. Wyniesienie mechaniczne kwarcu rośnie wraz ze zmniejszaniem się rozmiaru ziaren i uzysk t[...]
EN The flotation and mechanical carryover of particles in a 5 dm3 Denver flotation machine was investigated and discussed.
15
80%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
16
80%
Gospodarka Wodna
2003 Nr 7 290-292
PL Artykuł zawiera krótki przegląd metod klasyfikacji jakości wód stosowanych obecnie w Polsce oraz zasady klasyfikacji podane w dyrektywach Unii Europejskiej. Autorzy przedstawiają również projekt nowej metody klasyfikacji opartej na parametrach chemicznych i uwzględniającej podział jakości wód na pię[...]
EN The paper contains a brief description of methods of classification of the quality of water being used at present in Poland and the principles of classification given by Directives of the European Union. The Authors present also a proposal for a new method of classification based on the chemical par[...]
17
80%
Cement Wapno Beton
PL Dokonano przeglądu teorii dotyczących procesu rozdrabniania kruchych substancji stałych. Rozdrabnianie jako proces o szerokim zastosowaniu jest przedmiotem wielu prac badawczych. Spotykane w literaturze prace z zakresu modelowania procesu mielenia uwzględniają różne podejścia autorów do klasyfikacji[...]
EN A review of theories of comminution process of particles in fragile solid substances is presented. The comminution, as a process of wide-ranging applications, is the topic of many research works. Various approaches to the classification of the comminution methods are presented in the literature on m[...]
18
80%
Przegląd Budowlany
EN Classification of cement concretes. Characteristic concrete components. Concretes technology problem. Strength properties.
19
80%
Przegląd Budowlany
EN Definition of protective windows panels. Construction, classification and requirements of protective window panels. Setting and general rules of window panels selection.
20
80%
Cement Wapno Beton
PL Dokonano przeglądu teorii dotyczących procesu rozdrabniania kruchych substancji stałych. Rozdrabnianie jako proces o szerokim zastosowaniu jest przedmiotem wielu prac badawczych. Spotykane w literaturze prace z zakresu modelowania procesu mielenia uwzględniają różne podejścia autorów do klasyfikacji[...]
EN A review of theories of comminution process of particles in fragile solid substances is presented. The comminution, as a process of wide-ranging applications, is the topic of many research works. Various approaches to the classification of the comminution methods are presented in the literature on m[...]
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last