Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 32
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  keratin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Ecological Engineering
EN Poultry waste management is a difficult and arduous process. This requires a number of steps of processing the organic substances included in the waste mass from poultry industry. These wastes, due to the high content of keratin, are hardly degradable. One of the possibilities of their decomposition[...]
2
88%
Technical Issues
2016 nr 3 86--92
EN The paper obtained biodegradable materials composed of butadiene - styrene carboxylated latex (LBSK) and waste tanning industry which is cattle hair, whose main building block is protein - keratin. In carrying out the enzymatic hydrolysis enzymatic hydrolyzate of keratin and its adduct with stearin [...]
3
75%
Polimery
2013 T. 58, nr 2 100-105
PL Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej zastosowania keratyny w biotechnologii i medycynie, w szczególności jako nośniki leków i substancji aktywnych oraz w inżynierii tkankowej. Keratyny to grupa białek włóknistych, stanowiących podstawowy budulec cytoszkieletu komórek oraz zewnętrznej okryw[...]
EN The paper is a review of the literature reporting the application of keratin in biotechnology and medicine, especially as a carrier of drugs and active substances, as well as in tissue engineering. Keratins are a family of fibrous proteins which are basic components of the cells cytoskeleton and out[...]
4
75%
Nukleonika
2013 Vol. 58, No. 4 505--509
EN In this paper we report the results of comparative EPR studies on free radicals generated in γ-irradiated powder samples of feather keratin powder and human fingernails. In degassed samples of both materials irradiated at 77 K the major component of EPR spectrum represents sulphur-centred radicals i[...]
5
75%
Proceedings of ECOpole
2014 Vol. 8, No. 2 443--448
PL W 2011 roku w Unii Europejskiej wyprodukowano około 45 mln ton mięsa. W tym czasie Polska zajmowała czwarte miejsce pod względem produkcji mięsa drobiowego oraz wieprzowego, była również siódmym producentem wołowiny. Spożycie mięsa drobiowego wzrasta z roku na rok, co skutkuje zwiększeniem jego prod[...]
EN In 2011, the European Union produced about 45 million tons of meat and in this time Poland occupied the fourth place in Europe in the production of poultry and pork meat and seventh in production of beef. The consumption of poultry meat grows year by year, which results in an increase of its product[...]
6
75%
Autex Research Journal
EN The paper describes the possibility of using Sirius red dye for the determination of collagen conjugated with keratin of wool. Sirius red assay was shown to be feasible for collagen detection, which was enzymatically coupled onto wool fibers and woven fabric. The effectiveness of combination of kera[...]
7
75%
Engineering of Biomaterials
8
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 6 (71) 113--116
PL Doskonalenie i poszukiwanie nowych form użytkowych wszelkiego rodzaju materiałów higienicznych czy opatrunkowych wiąże się z ich praktycznym zapotrzebowaniem. Przykładem nowoczesnego, obiecującego biokompozytu są gąbki wytworzone na szkieletach z fibryd chitozanowo-keratynowych i alginianowo-keratyn[...]
EN Increasing demand for dressing and hygiene care products boosts innovation and investigations into novelty materials. One example of a promising modern bio-composite is fibrids in the form of chitosan – keratin and alginate – keratin sponges. Chitosan, alginates and keratin, which are themselves dis[...]
9
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 2 (61) 30--35
PL W artykule przedstawiono sposób wytwarzania włóknistych materiałów kompozytowych metodą mokrą. Do tego celu wykorzystano polimery naturalne: alginian sodowy oraz keratynę pochodzącą z piór kurzych. Z polimerów tych wytwarzano roztwory przędzalnicze, które po przefiltrowaniu i odpowietrzeniu użyto do[...]
EN A method of manufacturing fibrous composite materials by wet spinning is presented. We used natural polymers, namely sodium alginate and keratin obtained from chicken feathers. Spinning solutions were prepared from these polymers, and after filtration and aeration they were used for fibre and fibrid[...]
10
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Tematem niniejszego artykułu jest przedstawienie metod unieszkodliwiania odpadów z przemysłu drobiarskiego, uwzględniając w szczególności odpadowe pióra. Pióra składają się głównie z białka (keratyny), które jest odporne na czynniki fizyczne i chemiczne. Opisano sposoby degradacji keratyny oraz scha[...]
EN This paper presents the ways of utilization waste material from poultry industry, having regard in particular waste feather. Feathers primarily consist of protein (keratin) which is resistant to physical and chemical agents. The paper describes methods of degradation of keratin and characteristic pr[...]
11
63%
Polimery
2014 T. 59, nr 5 383--392
PL Artykuł jest przeglądem dorobku pracowników IBWCH i partnerów projektów w zakresie zawartej w tytule tematyki. Wskazano możliwy zakres zastosowań biomasy, niesłusznie często uznawanej za produkt odpadowy, mający wartość jedynie energetyczną. Do materiałów najczęściej pozyskiwanych z biomasy należą: [...]
EN The article is a summary of a lecture presented at the Conference „Polymeric Materials — Pomerania-Plast 2013”, 4—7.06.2013, Międzyzdroje, Poland, which gave an overview of the achievements of researchers associated with the Institute of Biopolymers and Chemical Fibres as well as their projects part[...]
12
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 1 (103) 119--128
PL Elastyczne pianki poliuretanowe (EPUR) modyfikowano włóknami keratynowymi z piór kurzych. W artykule przedstawiono właściwości keratyny uzyskanej ze zmielonych piór kurzych i zmiany w strukturze oraz właściwościach pianek EPUR spowodowanych wprowadzeniem napełniacza w postaci włókien keratynowych. D[...]
EN An account is given herein of research results for composites of elastic polyurethane (EPUR) combined with milled poultry feathers. We present the properties of keratin fibres obtained from feathers and the change in those properties which the feathers induce in the EPUR foam. The structure of the c[...]
13
63%
Autex Research Journal
EN Fourier transform (FTIR) attenuated total reflectance (ATR) and second derivative spectroscopy has been used for the first time to evaluate the state of degradation in historical woollen threads from the collections of Flemish tapestries (15th-17th centuries) in the Royal Palace, Madrid, Hampton Cou[...]
14
63%
Chemik
PL W pracy otrzymano 7 piankowych preparatów kondycjonujących i stylizujących. Dla otrzymanych preparatów przeprowadzono badania właściwości użytkowych (trwałości skrętu, zdolności elektryzowania się włosów, czasu gaśnięcia pianek, oraz pH i gęstości nastawów) i porównano je z preparatami handlowymi. P[...]
EN Seven conditioning foams with styling properties were prepared. Their physicochemical and functional properties such, as pH, foam density, total solid content, curl retention, antistatic properties and drain time were determined. Moreover, the hair structure was analyzed by SEM microscopy. It was fo[...]
15
63%
Autex Research Journal
EN The performances and properties of the fine hairs from the coats of several domestic and wild mammals, namely the "speciality animal fibres" used for manufacturing high quality, luxury textiles, are influenced by the domestication process, heritability, hybridisation, nutrition, and life environment[...]
16
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 6 (89) 118--123
PL W oparciu o technologię papierniczą opracowano unikalną technikę wytwarzania kompozytowych materiałów włóknistych na bazie keratyny z piór kurzych. Materiał papiero-podobny otrzymano w prawie 100% z produktów odpadowych. Do tego celu wykorzystywano podczas eksperymentów lintersy bawełniane, włókna s[...]
EN A new unique technology is presented, developed for manufacturing fibrous composites based on keratin from chicken feathers, with a content up to 70%. The technology was developed in order to obtain composites in the form of paper-like products containing almost 100% waste materials. Besides keratin[...]
17
63%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2014 T. 19, nr 4 293-298
PL Celem opracowania było stworzenie nowej metody pozwalającej na zbadanie adhezji oraz kohezji foto­utwardzalnych lakierów do paznokci. Jednym z głównych założeń metody statyczno-dynamicznej było zastosowanie jej do badań zachowania się kompozycji lakierowej na ludzkim paznokciu. W tym celu jako podło[...]
EN The purpose of the study was to develop a new method to investigate the adhesion and cohesion of photo-curable nail polishes. One of the main variants of static-dynamic method, in addition to receiving a meaningful way the study was later able to refer them to the behavior of the test nail polishes [...]
18
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 3 360-363
PL Przeprowadzono badania wpływu ilości dodatku poli(alkoholu winylowego) (PVAL) i keratyny na moduł Younga E, maksymalne naprężenie σMAKS i maksymalne wydłużenie εMAKS folii z termoplastycznej skrobi TPS (thermoplastic starch), wytworzonych ze skrobi ziemniaczanej i glicerolu metodą wytłaczania. Warto[...]
EN Thermoplastic starch was plasticized by addn. of glycerol (20% by mass), modified by addn. of poly(vinyl alc.) or keratin (0.5–2.0% by mass), formed as film by extrusion (screw rotation speed 50-80 rpm) and studied for Young modulus, max. stress, max. elongation and degree of crystallinity. The max.[...]
19
63%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 3 364-367
PL Przeprowadzono testy relaksacji naprężeń w próbkach folii termoplastycznej wytworzonej ze skrobi ziemniaczanej i glicerolu z dodatkiem keratyny i/lub PVAL. Określono wpływ tych dodatków na przebiegi krzywych relaksacji naprężeń. Stwierdzono, że wzrost zawartości keratyny powoduje obniżenie położenia[...]
EN The thermoplastic starch, glycerol and poly(vinyl alc.) or keratin films made by blowing extrusion were tested for tensile stress relaxation under varying relative humidity conditions (50–99%). The increase of keratin content resulted in a decrease of relaxation curve asymptote value, while the incr[...]
20
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 4 (75) 37--42
PL W artykule przedstawiono sposób wytwarzania włókien chitozanowych modyfikowanych keratyną pochodzącą z piór kurzych. Do badań zastosowano chitozan o właściwościach włóknotwórczych oraz wodną zawiesinę oczyszczonej keratyny. Do roztworu chitozanu w 3% kwasie octowym wprowadzano wodną zawiesiną keraty[...]
EN In this study, a method of preparing fibres of chitosan modified with keratin derived from chicken feathers is presented. Fibre-grade chitosan and an aqueous solution of purified keratin were used in the investigations. The aqueous solution of keratin was added to a 3% solution of chitosan in acetic[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last