Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  katapultowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono dynamikę fotela katapultowego o nazwie SK odrzutowego szkolno-bojowego samolotu TS-11 "Iskra". Scharakteryzowano fotel katapultowy i zasadę jego działania. Opracowano model matematyczny oraz komputerowy obiektu przy wykorzystaniu programu MATLAB - Simulink i przeprowadzono s[...]
EN A dynamics of motion of an ejection seat of the jet training-combat aircraft TS-11 "Iskra" was considered. The ejection seat of the name SK and its working principle was described. The mathematical model was presented and computer model was simulated by the use of a MATLAB - Simulink software.
2
86%
Logistyka
2012 nr 3 629-635
PL W artykule przedstawiono historię firmy Martin-Baker Company. Przedstawiono charakterystykę i rozwój pierwszych foteli katapultowych produkowanych w latach 1944-1972. Porównano możliwości oraz dane taktyczno-techniczne foteli.
EN The history of the company Martin-Baker was presented in the article. Characteristics and development of the first ejection seats produced in 1944 -1972 years were introduced. Possibilities and the technical datas were compared.
3
86%
Logistyka
2012 nr 3 637-642
PL W artykule przedstawiono charakterystykę i rozwój foteli katapultowych produkowanych przez firmę Martin Baker Company w latach 1973-2011. Porównano moSliwości oraz dane taktyczno-techniczne foteli.
EN Characteristics and development of the Martin – Baker’s ejection seats produced in 1944 -1972 years were presented in the article. Possibilities and the technical data were compared.
4
72%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2004 z. 23 293-300
PL W pracy przedstawiono modelowanie fizyczne i matematyczne oraz symulację numeryczną dynamiki katapultowania się w locie systemu fotel + pilot. System fotel + pilot modelowano jako' czteromasowy układ pilota oraz sztywny fotel. Po identyfikacji parametrycznej wykonano symulację numeryczną dynamiki ka[...]
EN Mathematical and physical modeling as well us numerical simulation of in flight catapulting dynamics of a pilot - seat system have been presented m the paper. The model of pilot - scat system comprises a four - mass - system representing a pilot and a rigid seat. After perfuming parametrical identif[...]
5
72%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono zarys metody szacowania prawdopodobieństwa ratowania życia pilota przy pomocy fotela katapultowego w przypadku awarii (uszkodzenia) statku powietrznego. Założono, że efektywne użycie fotela katapultowego zależy głównie od: 1) jakości stanu technicznego fotela katapultowego w[...]
EN The outline of the assessment of probability pilot life rescue with ejection seat used during aircraft failure (damage) has been presented in this paper. Author assumed that effective use of ejection seat depends on: 1) technical state of ejection seat at the instant of its use (readiness state); 2)[...]
6
72%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono dynamikę fotela katapultowego o nazwie SK odrzutowego szkolno-bojowego samolotu TS-11 "Iskra". Scharakteryzowano fotel katapultowy i zasadę jego działania. Opracowano model matematyczny oraz komputerowy obiektu przy wykorzystaniu programu MATLAB - Simulink i przeprowadzono s[...]
EN The paper deals with modeling and simulation of motion trajectory of an ejection seat in the training-combat aircraft TS-11 "Iskra". The ejection seat and its operation are characterized. Mathematical and computer models are elaborated with the help of MATLAB-Simulink applications. Additionally, sim[...]
7
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 115-122
PL Artykuł przedstawia metodykę postępowania przy określaniu układów współrzędnych w procesie katapultowania. Poprzez właściwe i jednoznaczne stosowanie oznaczeń istnieje możliwość jasnego określania położenia fotela katapultowego względem samolotu i względem ziemi. O ile w przypadku układu symetryczne[...]
EN The paper presents the methodology followed for determination of coordinate systems in the ejection process. The using of appropriate and clear signs it is possible to clearly determining of the position of the ejection seat relativity the plane and the ground. While in the case of the symmetrical [...]
8
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 173-181
PL Artykuł przedstawia model matematyczny dynamiki statku powietrznego i fotela katapultowego. Przeprowadzono symulację wybranego typu fotela katapultowego z uwzględnieniem zmiany masy pilota i prędkości lotu statku powietrznego przy wykorzystaniu pakietu MATLAB ze szczególnym uwzględnieniem przelotu n[...]
EN Paper discussed the mathematical model of dynamics of the aircraft and ejection seat. The numerical simulation on the selected type of ejection seat in function of pilot mass and speed of aircraft by using MATLAB package with a particular focus on the vertical stabilizer plane was studied.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last