Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  karotenoidy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2006 T. 11, nr 2 135-140
PL W pracy podjęto próbę opracowania metody izolacji z komórek drożdży Phaffia rhodozyma CBS 5626 na skalę laboratoryjną. W tym celu oceniano przydatność różnych metod fizykochemicznych do dezintegracji ścian komórkowych badanych drożdży oraz skuteczność różnych rozpuszczalników do ekstrakcji barwników[...]
EN The trial of finding separation method of carotenoids from Phaffia rhodozyma cells was undertaken. In order to this the usefulness of different physical and chemical methods to cell walls discrupt and effectiveness of different solvents to extraction carotenoids from their cells was estimated. Ac[...]
2
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2011 nr 68 31-41
PL Celem pracy było określenie wpływu parametrów utrwalania technologią wysokociśnieniową (HPP) oraz czasu przechowywania na stabilność karotenoidów i [beta]-karotenu w badanych sokach przecierowych z marchwi. Stwierdzono, że poziom analizowanych wskaźników chemicznych zależał od zastosowanych parametr[...]
EN The aim of the research was to determine the impact of HPP parameters and storage time on carotenoids and [beta]-carotene stability in the pressure processed carrot juices. It was found that the level of analyzed factors in the researched juices depended of compression parameters and time of storage[...]
3
61%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę pomidorów i ich skład chemiczny. Omówiono ich prozdrowotne właściwości. Pomidory są cennym źródłem witamin i minerałów, a jednocześnie cechują się niską wartością energetyczną. Najcenniejszym składnikiem pomidorów jest likopen, biologicznie aktywny ant[...]
EN In the article general characteristic of tomatoes, chemical composition and their beneficial properties are described. Tomatoes are valuable source of vitamins and minerals, as well as are characterized by low energy value. The most valuable component of tomatoes is lycopene, biologically active ant[...]
4
61%
Przemysł Spożywczy
PL Karotenoidy to pomarańczowoczerwone barwniki rozpowszechnione w przyrodzie. Są dodawane do wielu produktów żywnościowych, napojów oraz pasz dla zwierząt w formie naturalnych ekstraktów bądź związków wytworzonych w drodze syntezy chemicznej. Karotenoidy pełnią ściśle określone funkcje biologiczne. Dl[...]
EN Carotenoids are orange-red dyes which are widely distributed in nature. They are added to many foods products, beverages and feeding staff as natural extracts or synthetic compounds. The carotenoids are the main source of vitamin A. Moreover, carotenoids support a lot of biological process in living[...]
5
61%
Chemik
PL Karotenoidy stanowią grupę związków niezwykle cennych pod względem właściwości pielęgnacyjnych, gdyż pochłaniają one nadmiar promieniowania UV, wiążą wolne rodniki i nadają skórze ładny koloryt. Dodatkowo, β-karoten jest prowitaminą dla witaminy A, która warunkuje szybką regenerację naskórka i [...]
EN Carotenoids may be considered as very useful compounds for cosmetic industry due to their ability to absorb UV radiation and to neutralise free radicals. They may also give an esthetical colour to the human skin. In addition, one of the carotenoids, namely β-carotene, is a precursor of vitamin [...]
6
61%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy przedstawiono wyniki oceny stabilności barwników chlorofilowych i karotenoidowych w mrożonym szpinaku przechowywanym przez 20 tygodni w temperaturze -5°C, -15°C i -25°C. W przechowywanych warzywach, w cyklach czterotygodniowych, oznaczano zawartość barwników chlorofilowych metodą Vernona ora[...]
EN The results of the evaluation of the stability of chlorophylls and carotenoids in the frozen spinach stored for 20 weeks at a temperature of -5°C, -15°C and -25°C. In the stored vegetables, in cycles of four weeks, determined the contents of chlorophylls by Vernon method and carotenoids by Lichtenth[...]
7
61%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 10 2077--2080
PL Dokonano oceny poziomu zawartości β-karotenu, luteiny i zeaksantyny oraz karotenoidów ogółem w nasionach lnianki siewnej. Olej rydzowy, o wyjątkowym składzie karotenoidów, może stać się źródłem związków bioaktywnych o charakterze przeciwutleniającym dla przemysłu kosmetycznego. Zawartość β-karotenu [...]
EN Seeds of 9 Camelina sativa genotypes were analyzed for chem. compn. by high-performance liq. chromatog. The seeds contained β-carotene (115-126 mg/kg), zeaxanthin (4.8-6.12 mg/kg), lutein (13.9-6.8 mg/kg) and carotenoids (136-183 mg/kg).
8
51%
Przemysł Spożywczy
2013 T. 67, nr 5 32--35
PL Karotenoidy to związki terpenowe o uznanym korzystnym oddziaływaniu na zdrowie człowieka, produkowane przez rośliny wyższe, a także mikroalgi, drożdże, grzyby strzępkowe oraz bakterie. Karotenoidy pochodzenia mikrobiologicznego są obiecującą alternatywą dla syntetycznych barwników. Kilka mikroorgani[...]
EN Carotenoids are terpenoid compounds with recognized beneficial effects on human health, which are synthesized de novo in higher plants, microalgae, yeasts, fungi and bacteria. Microbial carotenoids are a promising alternative to synthetic pigments. Several microorganisms such as Dunaliella salina, B[...]
9
51%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 1 115-121
PL W pracy określono wpływ blanszowania wodnego papryki w zakresie od 1 do 3 minut oraz warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia na kinetykę procesu suszenia oraz zawartość karotenoidów w suszu z papryki. Wzrost temperatury powietrza suszącego i półek grzejnych liofilizatora oraz przedłużenie c[...]
EN The work involved determination of water blanching of paprika within the range 1 to 3 minutes and freeze and convective drying conditions on the process kinetics and total carotene contents in dried paprika. Extending the duration of blanching of paprika from 1 to 3 minutes and increasing the drying[...]
10
51%
Przemysł Spożywczy
PL Stabilność karotenoidów w żywności jest bardzo zróżnicowana. Występowanie w karotenoidach wielu wiązań podwójnych powoduje, że związki te są podatne na reakcje utleniania oraz izomeryzację. Stabilność karotenoidów zależy od ich budowy chemicznej, produktu, w jakim się znajdują, środowiska, głównie t[...]
EN Stability of carotenoids varies widely in food. The unsaturated nature of carotenoids makes them susceptible to oxidation and isomerization. The stability of carotenoids upon food processing depend on: nature of carotenoids chemical structure, sort of carotenoid-containg foods, environment especiall[...]
11
51%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Badano wpływ kadmu na zawartość chlorofilu a, b oraz karotenoidów w kukurydzy hodowanej w kulturach wodnych. Najwięcej, spośród analizowanych barwników, było chlorofilu a i jego zawartość mieściła się w zakresie 5,62-2,68 mg[x]dm[ do-2]. Chlorofil b stanowił ok. 1/3 ilości chlorofilu a i jego zawart[...]
EN The investigations aimed to determine the effect of cadmium on chlorophyll a and b and carotenoid contents in maize cultivated in aquaculture. Among the analysed pigment the biggest amounts of chlorophyll a were found and its content ranged between 5.62 and 2.68 mg [x]dm[to -2]. Chlorophyll b consti[...]
12
51%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 7 1110-1113
PL Rosnące zainteresowanie karotenoidami jako naturalnymi składnikami aktywnymi kosmetyków zaowocowało w ostatnich latach wprowadzeniem na rynek wielu preparatów zawierających je w swoim składzie. Karotenoidy są szeroko stosowane w formulacjach kosmetycznych, których zadaniem jest przede wszystkim odno[...]
EN A review, with 55 refs.
13
51%
Przemysł Spożywczy
2016 T. 70, nr 1 28--31
PL W artykule omowiono możliwości wykorzystania w przemyśle spożywczym mikroalg oraz produktow z nich otrzymywanych. Wykazano, że są one dobrym źrodłem karotenoidów, fikobiliprotein oraz kwasów tłuszczowych. Wśród karotenoidow obecnych w mikroalgach tylko trzy barwniki karotenoidowe: β-karoten oraz ksa[...]
EN In the article, the possibilities of using microalgae in the food industry have been discussed. It has been shown that they are a good source of carotenoids, phycobiliproteins and fatty acids. Among the carotenoids present in microalgae, only three carotenoid pigments: β-carotene and xanthophylls - [...]
14
51%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2015 nr 1 74--77
PL Praca przedstawiona w artykule miała na celu określenie wpływu metody zamrażania na barwę, zawartość chlorofili i teksturę produktów liofilizowanych. Jako modelowy surowiec wykorzystano owoce kiwi, które zamrożono z zastosowaniem 3 metod: w zamrażarce bez wymuszonego obiegu powietrza (temp. -22°C), [...]
EN The aim of this study was to determine the effect of freezing methods on color, texture and chlorophylls content of freezedried products. As a model material there was used kiwi fruit which was frozen by three methods: in the refrigerator without forced air circulation (temp. -22°C), shock freezer w[...]
15
51%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 6 948-953
PL Aktywne biologicznie wtórne metabolity roślinne oznaczano w ekstraktach owoców dwóch odmian suchodrzewu jadalnego (jagody kamczackiej, Lonicera coerulea var. kamtschatica), wykorzystując metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC-DAD (high performance liquid chromatography, photodiode array[...]
EN Two cultivars of blue honeysuckle (Lonicera coerulea var. kamtschatica) were extd. with acidic MeOH to recover chlorogenic, ferulic, salicyl, cinnamic, and caffeic acids, catechin, quercetin, rutin, lutein, zeaxanthin and β-carotene. The exts. were analyzed by high-performance liq. chromatog. to ide[...]
16
51%
Chemistry, Environment, Biotechnology
2016 Vol. 19 29--33
PL Praca przedstawia wyniki badań nad wpływem herbicydu napropamid na wybrane właściwości antyoksydacyjne soku z ziela nagietka lekarskiego. Doświadczenie polowe założono w układzie bloków losowanych w czterech powtórzeniach. Przed rozpoczęciem doświadczenia zastosowano doglebowo herbicyd Devrinol 450 [...]
EN The paper presents results of experiment on the effects of the herbicide napropamide on some antioxidant properties of the juice from the herb marigold. The field experiment was carried out in a randomized block design with four replications. Before the experiment herbicide Devrinol 450 SC (active s[...]
17
51%
Proceedings of ECOpole
2012 Vol. 6, No. 1 199--205
PL W przeprowadzonych badaniach określono wpływ herbicydu fotodynamicznego 1,10-fenantroliny (1,10-Phe), o stężeniach 2,5; 7,5 i 10,0 mM, na aktywność katalazy (EC 1.11.1.6) i peroksydazy (EC 1.11.1.7) oraz zawartość chlorofilu całkowitego i karotenoidów w liściach fasoli szparagowej (Phaseolus vulgari[...]
EN Effect of photodynamic herbicide 1,10-phenathroline (1,10-Phe), in the concentration of 2.5, 7.5 and 10.0 mM, on catalase (EC 1.11.1.6) and peroxidase (EC 1.11.1.7) activity and total chlorophyll and carotenoides contents in leaves of French bean (Phaseolus vulgaris L., cv Golds Saxa) have been dete[...]
18
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 548--552, CD
PL W artykule przedstawiono metodykę badań zawartości karetonoidów, których ilość zmienia się w trakcie transportu i przechowywania warzyw i owoców. W odniesieniu do tych związków, zaproponowano etapy badań w celu ich wyizolowania i identyfikacji. Pozwoli to na zaprojektowanie procedur zmierzających do[...]
EN This paper presents the methodology of studies the content of carotenoids, which changes during the transport and storage of fruits and vegetables. For these compounds, proposed stages of research to their isolation and identification. This will allow you to develop procedures to improve the efficie[...]
19
51%
Agricultural Engineering
2014 Vol. 18, No. 3 179--185
PL Celem pracy była ocena wpływu ogrzewania promieniami podczerwonymi nasion lędźwianu siewnego na rozpuszczalność białka w KOH, zawartość frakcji włókna: NDF (włókno detergentowe neutralne), ADF (włókno detergentowe kwaśne) i ADL (lignina detergentowo-kwaśna) oraz zawartość karotenoidów. Materiał bada[...]
EN The objective of the paper was to estimate the impact of infrared rays heating of grass pea seeds on the protein solubility in KOH, content of fibre fraction: NDF (neutral detergent fibre), ADF (acid detergent fibre) and ADL (acid detergent lignin) and the content of carotenoids. Grass pea seeds (La[...]
20
41%
Analityka : nauka i praktyka
2008 nr 4 26-30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last