Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kapliczka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 9 72-72
PL Do charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego należą obiekty sakralne, takie jak: kościoły, kapliczki i krzyże przydrożne. Z niepokojem należy stwierdzić, iż właśnie kapliczki i krzyże, od wieków trwale wpisane w polski pejzaż, teraz giną w wyniku zapomnienia bądź bezmyślnej dewastacji.
2
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL "Nie ma architektury małej i wielkiej, jest tylko architektura dobra lub zła..." - mawiał profesor Włodzimierz Gruszczyński - propagator wprowadzania tematu formy kapliczki do programu projektowania na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Kapliczka - miejsce: sacrum, tradycji i historii, [...]
EN "Great or small architecture does not exist, there is only good or bad architecture..." - Professor Włodzimierz Gruszczyński used to say. He propagated the introduction of the topic of wayside shrine to the design syllabus at the Faculty of Architecture at the Cracow University of technology. Waysid[...]
3
75%
Architektura Krajobrazu
2014 nr 3 78--91
PL W miejscowościach położonych w centralnej części woj. podkarpackiego (Wiercany, Wola Zgłobieńska, Boguchwała, Głogów Młp., Husów) zinwentaryzowano łącznie 117 obiektów małej architektury sakralnej, w tym 89 kapliczek i 28 krzyży. Zebrane informacje posłużyły do określenia aktualnego stanu zachowania[...]
EN The landscape is inharmonious in most of the suburban areas in Poland. This is a result of the particular way that suburbs developed around Polish cities. Private, semi-public places with recreational features were built as substitutes for public places. Residents of these communities typically have[...]
4
63%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2017 Nr 4 67--85
PL Charakterystyczną cechą polskiego krajobrazu wiejskiego są przydrożne krzyże i kapliczki tworzące niezwykły klimat wsi. W subtelny sposób wpisują się one w krajobraz. Geneza powstawania kapliczek jest ściśle związana z obecnością religii chrześcijańskiej na terenie Polski. Przydrożne kapliczki przyb[...]
EN The characteristic feature of Polish rural landscape is the presence of wayside crosses and shrines which create the unusual atmosphere of countryside. They date back to the early years of Christianity in Poland. At the beginning they were built in former pagan places of worship. Wayside shrines hav[...]
5
63%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 1 49--53
6
63%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2013 nr 19 141--149
PL Krajobraz kulturowy Niziny Południowopodlaskiej wzbogacają liczne obiekty sakralne wśród nich kapliczki i krzyże przydrożne. Usytuowane są na skrzyżowaniach dróg, w pobliżu dużych kompleksów leśnych, przy niebezpiecznych zakrętach, mostach, grobach powstańców, na początku i końcu wsi i miast oraz wi[...]
EN The cultural landscape of the Southern Podlasie lowland is shaped by numerous religious buildings, including chapels and wayside crosses. They are located at road junctions, near large forests, with dangerous curves, bridges, tombs of the insurgents, at the beginning and at the end of the village an[...]
7
63%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2013 nr 21 127--140
PL Ważnym elementem polskiego krajobrazu są przydrożne obiekty sakralne. Pełniąc od wieków funkcje religijne, kulturowe i krajobrazowe stają się obecnie często zapomnianym elementem przestrzeni. Podlegają procesom starzenia, niszczenia a nawet dewastacji przez co ich znaczenie w krajobrazie maleje. Bad[...]
EN Roadside sacral objects constitute an essential element of the Polish landscape. Having performed religious, cultural and landscape functions for ages, at present they often become forgotten elements of the surrounding space. They undergo the processes of ageing, deterioration, or even devastation, [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last