Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kamizelka kuloodporna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
EN Several design solutions of bullet-proof vests featuring improved ballistic resistance within area of hard inserts based on fibrous composites, recently developed by the "MORATEX" Institute were presented. They are mainly dedicated for the officers of services subordinated to the Ministry of Interio[...]
2
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 10 21-23
EN The article discusses the concept of laboratory practical performance test and military traning ground devices such as ballistic vests with balistic cartridges meants for the formation of the three members of the Government Protection Agency (BOR), Prevention Branch Police (OPP) and the Border Guard[...]
3
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 9 21-23
EN The article discusses the concept of laboratory practical performance test and military traning ground devices such as ballistic vests with balistic cartridges meants for the formation of the three members of the Government Protection Agency (BOR), Prevention Branch Police (OPP) and the Border Guard[...]
4
100%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
5
100%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
6
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2004 R. 33, z. 92 107--115
PL Kamizelka kuloodporna stanowi ostatnią barierę na zagrożenie pochodzące od pocisku, odłamka lub ostrza broni "białej". W związku z tym musi ona zachowywać swoje właściwości ochronne w pełnym okresie gwarantowanego terminu użytkowania. Wybiki badań przeprowadzonych w Wojskowym Instytucie Technicznym [...]
EN A bullet proof jacket is the last barrier against threatening by a bullet, fragment and side arms edge and for this purpose it must maintain the protecting properties within the whole warranted life time. Results of tests carried out in the Military Institute of Armament Technology have proved that [...]
7
75%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
EN The paper presents the results of investigation of mechanical properties of titanium alloys with meta-stable beta-structure under static and dynamic loading after different thermal treatment modes. The thermal treatment modes were selected which ensure optimal combination of the toughness and streng[...]
8
75%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
EN Risk analysis is helpful tools in design of body armor, such as: bullet, fragments proof vests. The proper design process requires the nowledge for all aspects connected with construction, selection of raw-materials, consumer needs as well as the performance and safety during the use and storage. Th[...]
9
75%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
EN The paper describes the ballistic experiment on counter-ricochet structures of armor vests with steel panels of protection levels 2, 3 and 5. A method of experimental evaluation of ballistic characteristics of such counter-ricochet structures was developed with substantiation of the target condition[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2009 Nr 1 26-42
PL Autor w swym kolejnym opracowaniu, poświęconym wyposażeniu żołnierza przyszłości zajmuje się koncepcją amerykańską. W części wstępnej charakteryzuje proces określenia i akceptacji wymagań dotyczących wstępnego projektu Land Warriora. Następnie przedstawia rozwiązania zastosowane w trzech odmianach a[...]
EN In his next article on the Future Soldier’s equipment, the author focuses on the US concept. The introductory part depicts the process of determining and approving the requirements for the Land Warrior initial project. Next, the article discusses the solutions applied in the three variants of the Un[...]
11
75%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
12
75%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
13
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 5 (101) 105--111
PL Balistyczne elementy ochronne, takie jak kamizelka kuloodporna czy hełm, stanowią główne czynniki ochrony zdrowia i życia żołnierzy. Omawiane w niniejszym artykule kamizelki balistyczne mają za zadanie chronić klatkę piersiową użytkownika przed obrażeniami, jednocześnie nie powinny one utrudniać pra[...]
EN Ballistic protection equipment, such as a bulletproof vest or helmet, is a soldier’s most important means of preserving life and health. The bulletproof vests discussed in this paper are designed to protect the user’s chest from injury without disturbing the ability to perform his duties. One of the[...]
14
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2018 R. 86, nr 7 27--34
15
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 9 1051-1054
PL Badania rozwoju stożka odkształcenia w aspekcie udaru balistycznego podczas niepenetrującego uderzenia pocisku, wymagają jego obserwacji z zastosowaniem kamery o prędkości rejestracji do miliona obrazów/s i czasie obserwacji do 1000ms. Współczesne systemy do szybkiej rejestracji obrazów rzędu milion[...]
EN The research concerning verification of the developed ballistic packets was devoted to testing the absorbed amount of kinetic energy of the bullet and forming the cone deformation during the stroke in real time. Development of cone deformation to the maximum height can be reached in the range time o[...]
16
63%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
PL Przedstawiono propozycje ITB "Moratex" unowocześnienia trzech aktualnie użytkowanych kamizelek kuloodpornych, tj.: lekkiej policyjnej na mundur, o zwiększonej odporności balistycznej i zewnętrznej dla służb specjalnych. Przy opracowywaniu ich konstrukcji uwzględniono światowe trendy i wieloletnie do[...]
EN Some proposals from the MORATEX Institute on modernisation of three lines of bullet-proof vests that are currently in use were presented. They were: lightweight overt vest for Police, the enhanced ballistic resistance vest and the overt vest for special forces. At the stage of development the worldw[...]
17
63%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
18
63%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W referacie przedstawiono koncepcję funkcjonowania informatycznego systemu kierowania eksploatacją kamizelek i hełmów ujmującą podsystem ewidencji, sprawozdawczości i oceny stanu technicznego tych wyrobów. W procesie funkcjonowania systemu jego użytkownicy będą otrzymywali dokumenty w oparciu o któr[...]
19
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 6 (71) 39--43
PL Artykuł przedstawia efektywny system analizy ilościowej komfortu kamizelek kuloodpornych oraz jego weryfikację. System pomiaru zmian rytmu pracy serca wykorzystuje reakcje układu krążenia podczas eksperymentu analizując jakościowy zapis tego sygnału będący odpowiedzią na fizjologiczne reakcje. Anali[...]
EN A verification of regressive models based on artificial neural networks and multiple regres- This paper provides an effective quantitative analysis system and verifies it. The system of heart rate variability utilizes the reactions of the cardiovascular system for the duration of excitation. The pap[...]
20
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2011 Nr 4 (87) 74--80
PL Jednym z elementów decydujących o skuteczności miękkich osłon balistycznych jest struktura geometryczna tkaniny. We wcześniejszych badaniach wykazano, że struktura geometryczna ma wpływ na prędkość propagacji fali naprężeń. Istnieje zatem pełne uzasadnienie wyboru struktury geometrycznej tkaniny o m[...]
EN One of the elements defining the effectiveness of soft ballistic protection is the geometric structure of the fabric. In previous research works it was proven that the geometric structure influences the propagation velocity of the tension wave. Thus, fabrics of a geometric structure ensuring a maxim[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last