Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 48
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jet engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 2 175--180
EN The problems of turbofan engines development is briefly discussed in the beginning. Next the conception of turbofan engine with two combustors is presented, and an engine thermodynamic cycle is analysed. The proposed engine it is a modification of the contemporary turbofan engine by addition of anot[...]
2
80%
Journal of KONES
EN The problems of the turbojet engines with a cooling turbine modelling are discussed in the paper. The cooling systems of the contemporary jet engines are briefly described in the first part of the paper. Than the models of various turbine, cooling systems are presented and discussed. The main scop[...]
3
80%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono charakterystykę odrzutowego silnika F100-PW-229, firmy Pratt&Whitney, stosowanego w samolotach F-16, będących w posiadaniu Polskich Sił Powietrznych. Opisano ogólną budowę tego silnika, zwracając szczególną uwagę na jej modułowość. Przedstawiono zasady eksploatacji silników [...]
EN The article presents operation of Pratt&Whitney jet engine F100-PW-229 used in F-16 planes used by Polish Air Forces. The description bases on general construction of the engine and focuses on its modularity. Besides, there has been described the rules of operation of F100-PW-229 engines. The articl[...]
4
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL W ciągu trwającego 4 lata cyklu badań prototypu samolotu I-22 Iryda powstała obszerna komputerowa baza danych, zawierająca zapisy wielu istotnych parametrów pracy zespołu napędowego składającego się z dwóch silników odrzutowych typu K-15. W artykule przedstawiono wyniki statystycznej obróbki zapisów[...]
EN Within 4-years research cycle of the 1-22 Iryda airplane prototype a wide computer database has been created. This database includes recordings of many important operation parameters of the airframe and its systems as operation parameters of the powerplant consisting of two K-15 jet engines. Results[...]
5
80%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule przedstawiono wyniki badań emisji cząstek stałych z silnika odrzutowego. Badania prowadzono w trzech fazach pracy silnika: rozruchu, nagrzewania i pracy ustabilizowanej. W pierwszej fazie dominują cząstki stałe o dużych średnicach (70–160 nm). Faza nagrzewania silnika charakteryzuje się w[...]
EN Particulate emission from aircraft engines represents a significant threat to human health and air traffic. Particles emitted at areas of the airports are nano-sized, which easily leak into the lungs thus giving rise to heart diseases, asthma or bronchitis. Current standards of emission caused reduc[...]
6
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Praca pokazuje rezultaty analizy wpływu dokładności wykonania połączenia jodełkowego tarczy turbiny z łopatką. Rozpatrzonych zostało kilka skojarzeń geometrycznych z różnymi wymiarami obu części. Wszystkie zastosowane wymiary mieszczą się w granicach tolerancji dla danej części. Praca ta pokazuje ta[...]
EN This paper presents analysis results of how dimension variance can impact stress distribution in turbine blade to disc connection. Different geometry configurations with different parts final dimensions have been considered. Applied parts dimensions were within design tolerance in all configurations[...]
7
80%
Acta Mechanica et Automatica
2017 Vol. 11, no. 3 237--242
EN The article discusses typical, operational systems for monitoring vibrations of jet engines, which constitute the propulsion of combat aircraft of the Armed Forces of the Republic of Poland. After that, the paper presents the stage of installing vibration measuring sensors in the direct area of one [...]
8
80%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 4 279--282
EN The diagnostic testing of internal combustion engine can be made by using working processes and methods which take advantage of leftover processes. Working processes give information about general condition of internal combustion engine. Leftover processes give information about condition of particu[...]
9
80%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 3 141--148
EN A conception of a two-combustor turbofan engine is the main scope of this paper. At the beginning, the problems of turbofan engines development are briefly discussed as a background of this work. In this part the turbofan engines innovation activities are presented. It is mentioned the engine’s inno[...]
10
80%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 2 313--318
EN The article describes emergency situations occurring in the propulsion system of an aircraft with the jet engine used in Poland on planes such as MiG-29 or F-16. The article also presents statistics of polish aircrafts damage over the years. Due to the technological progress of turbine engines used [...]
11
80%
Combustion Engines
2018 R. 57, nr 2 30--33
EN The paper presents gas-dynamic calculations of a GTM 120 miniature turbine jet engine. The engine performance parameters have been determined and then validated with theory contained in literature as well as the results of research carried out on a laboratory test stand.
12
70%
Journal of KONES
EN It is possible to monitor effects related to flow in a jet aircraft engine by the three basic approaches - analytical, numerical and experimental Each approach has undergone changes and has been developed to the stage of its effective use. To efficiently manage the scientific and research work it is[...]
13
70%
Journal of KONES
EN An inter turbine combustion is one of modern direction of turbofan engine cycle modification. It is possible to reduce gas temperature in high-pressure turbine inlet section and reduce NOX emission by an additional combustor placed between high and low pressure turbines. The analysis of engine cycle[...]
14
70%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 151--156
EN Turbine jet engines maintenance (adjustment) actions are performed during standard ground tests, but they are used during the flight. It turns out that the characteristics of the engine determined during the ground tests from the input value "w" introduced by the engine control lever DSS are signifi[...]
15
70%
Journal of KONES
EN The design a micro gas turbine engine is a process that requires analysis of a number of parameters. The initial stage requires consideration of more than 40 parameters [3]. The whole analysis can be made with analytical tools. However, these kinds of tools are limited to preliminary designs. After [...]
16
61%
Journal of KONBiN
2011 No. 1 (17) 269--282
PL W artykule przedstawiono uwarunkowania, jakie należy uwzględnić podczas zwiększania resursu lotniczych silników turbinowych. Poruszono problematykę zasad opracowywania programu badań ekwiwalentnych. Przedstawiono również metody zastosowane przy przedłużaniu resursu silnika turbośmigłowego oraz omówi[...]
EN The paper presents conditions which have to be taken under consideration during the process of increasing jet engine’s overhaul life. The problem of elaborating equivalent examination plans was risen. Overhaul life extension methods prepared for turbo-shaft engines were presented in the paper as wel[...]
17
61%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2007 nr 22 175-202
PL Przedstawiono dwa modele symulacyjne tego samego turbinowego silnika odrzutowego oraz wyniki wykonanych na nich symulacji procesów pełnej akceleracji i deceleracji oraz stanów ustalonych, dla warunków naziemnych. Modele różnią się tylko sposobem traktowania czynnika roboczego. W pierwszym modelu prz[...]
EN Two simulative models for the same jet engine, plus simulation results of deceleration, acceleration and steady states of engine operation during ground tests, are presented in the article. The models differ from each other just with the working medium flowing through the engine. In the first model [...]
18
61%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 376--382
PL W artykule przedstawiono analizę rozkładu wymiarowego średnic cząstek stałych, emitowanych z turbinowego silnika lotniczego. Pomiary przeprowadzono w warunkach stacjonarnych symulując rzeczywiste warunki pracy silnika odrzutowego. Badania wykonano dla trzech początkowych faz pracy silnika: rozruchu,[...]
EN The article presents an analysis of the size distribution of particulate matters emitted from jet engine. Measurements were carried out in stationary conditions simulating real operating conditions of the jet engine. The study was performed for the three initial phases of engine operation: start-up,[...]
19
61%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 4 433--438
EN Term “jet fuel” is well known and recognized worldwide - it applies to aviation product used to power all turbine engines in aircrafts and helicopters. Its’ properties are clearly and strictly defined in international specifications. However, in the discussion concerning jet fuels, and in most resea[...]
20
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1195--1198
PL Emisja związków szkodliwych zawartych w spalinach zależy w od warunków eksploatacji silnika oraz jego stanu technicznego. W związku z tym działalność ustawodawcza ukierunkowana jest na wprowadzanie nowych procedur diagnostycznych i badawczych. Preferowana jest metoda z wykorzystaniem wielootworowych[...]
EN Emission of harmful compounds in the exhaust gases depends on the operating conditions of the engine and its technical condition. Therefore, the legislative activity is focused on the introduction of new diagnostic and research procedures. The preferred method is using probes with plurality of holes[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last