Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość zarządzania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
2
100%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł zawiera postulaty, z którymi autor zwraca się do profesora Romana Magdy o uzupełnienie jakościowej charakterystyki dorobku Katedry, określonego w jego artykule, w zeszycie 8/2016 „Przeglądu Górniczego”.
3
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 9 56--61
PL W artykule omówiona została istota oraz cel standaryzacji procesów w kontekście wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych. Jako przykład odniesienia wykorzystano proces planowania zajęć dydaktycznych w uczelni publicznej. Wynikiem wdrożenia zestandaryzowanego rozwiązania (przyjęcia zestandar[...]
EN The article discusses the essence and purpose of processes standardization in the context of the implementation of integrated IT systems. The process of didactic planning at the public university was used as a reference example. The result of implementing a standardized solution (adoption of a stand[...]
4
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 9 32--36
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z istotą jakości zarządzania w transporcie publicznym oraz w syntetycznym ujęciu przedstawiono czynniki mające wpływ na koszty jakości, ze szczególnym zwróceniem uwagi na koszty komfortu podróży. Zakres ujętych w artykule rozważań związany jest z tezą, że w P[...]
EN In the article issues concerning nature of quality management in the public transport were discussed and in the synthetic way factors influencing quality costs, with a special focus on travel comfort costs were described. The scope of deliberations included in the article is associated with the thes[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last