Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość wód rzecznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 457-471
EN Biomonitoring of the Dzierżęcinka river, a natural watercourse passing through Koszalin, was conducted in 2006. Three sites were selected, at which macrozoobenthos was three times extracted using 0.5mm mesh benthic net. 45 samples were taken. 5 qualitative and quantitative samples from each site, 4 [...]
2
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 3 2652--2665
EN Open cast mines can cause several modification of environment, as like decrease of groundwater level, soil modifications, noise, changes of river discharge and others. The year 2009 was the last year of mine waters discharge from Lubstów mine (Wielkopolska province) to Noteć River, which caused incr[...]
3
100%
Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology
PL W pracy przedstawiono prostą metodę oceny jakości rzek za pomocą biotycznego indeksu szkolnego (BIS) oraz sposób interpretacji wyników za pomocą tej metody. Analiza statystyczna ponad 300 próbek wody i makrobezkręgowców wykazała statystycznie istotne korelacje pomiędzy wartościami indeksu BMWP-PL i [...]
EN The paper presents a simple method of assessing rivers water quality with the use of Biotic School Index (BIS), as well as the method of the interpretation of the results obtained with the application of the index. After analyzing morę than 300 samples of water and macroinvertebrates, statistically [...]
4
84%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Dokonano długoterminowego oznaczenia jakości wody w dorzeczu rzeki Struma poprzez zastosowanie analizy serii czasowych. Można znaleźć kilka typowych sezonowych zachowań odzwierciedlających lokalizacje miejsc pobierania próbek: na terenach wiejskich, miejskich, w pobliżu ujść dopływów oraz charaktery[...]
EN By the application of time-series analysis an estimation of the long-term water quality of the Struma river basin is performed. Several typical patterns of seasonal behaviour could be found reflecting the location of rural, urban, tributary and background sampling sites. Although it is quite difficu[...]
5
84%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL W artykule przedstawiono wpływ składowiska odpadów przemysłowych na jakość wód rzeki Jamny. Wykazano, że wody odciekowe charakteryzuje bardzo dużą konduktywnością elektryczną oraz wysokim stężeniem jonów SO42-, Cl- , Na+ oraz K+. Jest to następstwo ługowania zdeponowanych na składowisku odpadów. Dop[...]
EN Landfills are an important source of industrial pollution of surface and groundwater area in the vicinity of waste heaps. Hydrosphere pollution is mainly a consequence of the formation of leachate with high concentrations of toxic substances. In addition to substances considered as a typical toxic m[...]
6
67%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2006 Nr 11 32-34
EN Presented were the results of studies on the loads of biogenic NO3,NO2, NH4 and PO4 compounds delivered to the Dobczycki Reservoir with the Raba river waters. The investigations were conducted from May 2003 until October 2005 in the Osieczany hydrometrie c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last