Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość plonu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 3 251--255
PL Doświadczenie polowe wykonano w latach 1999-2001 w SD Lipki na glebie kompleksu żytniego dobrego. W doświadczeniu oceniano działanie czynnika wodnego (obiekty nie nawadniane i nawadniane ), nawozowego ( 0 NPK, 1 NPK, 2 NPK-220 kg ha-1), odmianowego (‘Elsanta’, ‘Senga Sengana’). Działanie wody zwięks[...]
EN In 1999-2001 results of drip irrigation and mineral fertilization applied to strawberry cv. Elsanta and Senga Sengana, cultivated on sandy soil were assessed. As effect of the applied irrigation the yield of Senga Sengana increased by 6.1 t ha-1 (20%), that of Elsanta by 4.6 t ha-1 (18%). Irrigation[...]
2
100%
Ecological Chemistry and Engineering. A
PL Siarka odgrywa specyficzną role w metabolizmie roślin. Bierze udział w syntezie białek, metabolizmie cukrów, wpływa na ilość i jakość tłuszczu w nasionach, decyduje o jakości mąki pszennej, wartości paszowej siana oraz walorach smakowo-zapachowych cebuli i czosnku. Funkcje, jakie pełni ten pierwiast[...]
EN Sulphur plays a special role in plant metabolism. It takes part in protein synthesis and sugar metabolism and influences the quantity and quality of fat in seeds, the quality of wheat flour, the value of hay as fodder, and the taste and smell of anion and garlic. Because of its functions in the life[...]
3
80%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2002 T. 2, z. 1 179--186
PL Pracę przygotowano na podstawie wyników wieloletniego (1987-2000), ścisłego eksperymentu polowego z deszczowaniem pszenicy jarej, przeprowadzonego na glebie piaszczystej w Kruszynie Krajeńskim koło Bydgoszczy. Stosując analizę korelacji i regresji, uzależniono wskaźniki jakości plonu ziarna od czynn[...]
EN The paper is based on results of a long-term field experiment (1987–2000) on sprinkler irrigation of spring wheat carried out on a sandy soil at Kruszyn Krajeński near Bydgoszcz. Using correlation and regression analysis, the quality indicators of wheat yield were related to water factor expressed b[...]
4
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule zaprezentowano eksperymentalny system pozwalający na ocenę przydatności najnowszych osiągnięć technologii SSL LED dla potrzeb doświetlania roślin. Zastosowane w systemie diody LED zostały wprowadzone do sprzedaży w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, a ich parametry pozwoliły na prognozo[...]
EN The article presents the experimental system to measure the usefulness of the latest SSL LED technology for irradiation of plants. LEDs applied to the system were introduced for sale in the last several months, and their parameters allowed us to predict a positive outcome of the experiment. When des[...]
5
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł omawia najnowsze trendy i rozwiązania w bieżącej technice doświetlania roślin, niezbędnej dla intensyfikacji ich upraw. Niezwykle prawdopodobny staje się rozwój tej techniki w perspektywie jutra, umożliwiający wysoce efektywne doświetlanie roślin z wykorzystaniem diod LED zasilanych z autono[...]
EN The paper discusses the latest trends and solutions in actual plants' irradiation technique as well in the sphere of their cultivation's intensification. The development of these techniques in terms of tomorrow becomes uncommonly probable, permitting a highly effective plants' irradiation by means o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last