Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość komunikacji zbiorowej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Nasycony rynek transportowy formułuje wysokie wymagania jakościowe wobec podmiotów reprezentujących podaż usług. Sprostowanie tym wymogom jest warunkiem przetrwania przedsiębiorstwa na rynku, a w dalszej perspektywie warunkiem jego rozwoju. Doskonalenie jakości oferowanych produktów stało się priory[...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) przyjął w kwietniu 2002 r. nazwę 13816:2002 "Transport-Logistyka i usługi - Publiczny transport pasażerski - Definicje, cele i pomiary dotyczące jakości usług". Polski Komitet Normalizacyjny uchwałą z dnia 04.11.2003 r. uznał tę normę za Polską Normę nadając je[...]
3
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Wraz z rozwojem elektroniki, urządzenia grzewcze i wentylacyjne do autobusów zaczynają tworzyć oddzielne systemy, sterowane mikroprocesorowo i komunikujące się z komputerem centralnym pojazdu.
4
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Artykuł jest kontynuacją zagadnień opublikowanych w numerze7/8 z 2004 roku, dotyczących normy regulującej zagadnień dostosowywania jakości usług w publicznym transporcie pasażerskim do oczekiwań pasażerów.
5
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Referat przedstawia model, pokazujący efekty obsługi pasma zabudowy przez różne środki komunikacji miejskiej. Zdefiniowano następujące miary efektywności obsługi: średni fizyczny (rzeczywisty) czas podróży; ekwiwalentny czas podróży, uwzględniający zróżnicowaną uciążliwość poszczególnych składników [...]
EN The paper presents the model which shows effects of service performed by different types of public transport modes, which can operate in band structure of urban areas. The following measures of service effectiveness are formulated: (i) average physical (real) travel time, (ii) equivalent travel time[...]
6
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Jedną z najistotniejszych wartości charakteryzujących podaż usług transportowych jest liczba kursów obsługujących dany rejon komunikacyjny w wybranej relacji [5]. Często miara ta bywa myląca - brak w niej odniesienia do rozłożenia kursów w czasie. W artykule przedstawiona została propozycja wskaźnik[...]
7
70%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Na podstawie prognoz szacuje się, że po 2030 roku w wielu państwach OECD co czwarty obywatel będzie w wieku 65 lat. Taki stan rzeczy będzie miał bardzo istotne skutki dla sprawnego funkcjonowania społeczeństw w przyszłości. Aby się do tego przygotować konieczne jest odpowiednie przystosowanie system[...]
8
70%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W wielu polskich miastach w celu ograniczenia wyłudzania usług przewozowych, w postaci przejazdów bez uiszczenia opłaty i uprawnień do ulgi 100%, zdecydowano o wprowadzeniu zasady wsiadania pierwszymi drzwiami. Ma ona charakter ogólny, bądź ograniczony do wybranych stref czasowych (np. przejazdy noc[...]
9
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2007 z. 61 281-291
PL W artykule omówiono model matematyczny opisujący funkcjonowanie sieci miejskiej komunikacji zbiorowej. Model ten można również wykorzystać do oceny jakości tej komunikacji, stosując różnego rodzaju mierniki. Analizy jakościowe są częścią bardziej złożonych zagadnień związanych koherentnie z szeroką [...]
EN The mathematical model of urban public transport network is a subject of the article. The model may be also applied to the transport quality estimation by means of various measures. The quality analysis is a part of more complex problems concerning broad characteristic of public transport in selecte[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last