Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  jakość życia mieszkańców
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2015 nr 3 5455--5467
PL Wiek XXI to postępujący na całym świecie proces urbanizacji. Prognozuje się, że do końca obecnego stulecia w miastach będzie mieszkać blisko trzy czwarte ludności świata. Ekonomiści i politycy dowodzą, że miasta są siłą napędową i mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki.[...]
EN The XXI century is characterised by urban processes by worldwide. The forecasts show three quarter of world population will have lived in cities by the end of the present century. Economists and politics claim that cities are both essential and are fuelling the right functioning economy. Although Eu[...]
2
86%
Problemy Jakości
PL W ostatniej dekadzie tempo życia społeczeństwa ulegało systematycznej zmianie. Dostępność telefonii komórkowej, cyfryzacji i komputeryzacji spowodowały, że ludzie komunikują się częściej i szybciej. Oczekują również dostępnego, przyjaznego i skutecznego sposobu przemieszczania. Chcą się przemieszcza[...]
EN n the last decade, the pace of society life has changed systematically. The availability of cellular telephony, digitalisation and computerisation has caused that people communicate with each other more often and faster. They also expect available, user-friendly and efficient transport. They want to[...]
3
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 665--669
PL W artykule omówione zostały zmiany systemu transportowego miasta mogące wpłynąć na wzrost jakości życia mieszkańców. Opierają się one na nowym podejściu do planowania ulic, by stały się one przestrzeniami, w których ludzie chcą przebywać. Zakładają nowe podejście do płynności ruchu ulicznego, w któr[...]
EN The paper discussed changes to the municipal transport system which can affect an increase in the quality of life of its residents. These changes are based on a new approach to street planning so that they become space in which people want to stay. They assume a new approach to traffic flowability, [...]
4
72%
Management
PL System transportu miejskiego jest jednym z kluczowych elementów wpływających na usprawnienie komunikacji ludzkiej, szczególnie w zakresie dostępności i organizacji zasobów infrastruktury transportowej miasta. Autor podejmuje problematykę wpływu infrastruktury transportu miejskiego na odczucia jakośc[...]
EN The urban transport system is one of the key components affecting the improvement of human communication, especially in terms of availability and organization of the resources of the transport infrastructure of the city. The author concerns an impact of urban transport infrastructure on the percepti[...]
5
72%
Transport Miejski i Regionalny
2007 nr 1 18-28
PL Analiza opinii mieszkańców w zakresie ogólnej uciążliwości obecności drogi krajowej, zakresu korzyści i niedogodności wynikających dla mieszkańców z przebiegu drogi, stresu powodowanego przez ruch samochodowy, odczuwanego poziomu zagrożenia wypadkami, hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, zatłoczen[...]
EN Analysis of tenants’ opinion in the field of burdensomeness caused by primary routes present, range of advantages and inconveniences for tenants, stress caused by car traffic, the level of threats by accidents, noise, air pollutions, congestion and difficulties in pedestrian traffic.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last