Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  język programowania Python
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy zilustrowano proces implementacji modelu CAD w środowisku programistycznym Python oraz pokazano zastosowanie tego środowiska do wizualizacji i sterowania ruchami roboczymi maszyn. Jako przykład pokazano wizualizację i sposób sterowania robotem kroczącym budowanym w ramach Koła Naukowego Komp[...]
EN The implementation process of CAD model in the Python programming environment has been presented and the application of this environment to visualization and control of machine movements has been showed. The visualization and control of the walking robot which is built in Scientific Society of Compu[...]
2
75%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Celem artykułu jest próba zbudowania internetowej aplikacji realizującej wybrane algorytmy numeryczne przydatne w modelowaniu i symulacji układów elektromechanicznych. Aplikacja będzie umożliwiała przeprowadzenie obliczeń symulacyjnych w czasie rzeczywistym i przedstawienie ich wyników na dynamiczni[...]
EN Article presents the authors expierences in creating a web-based application which is able to perform selected numerical calculations useful in electromechanical systems modeling. This application will enable to carry out the simulation calculations in real time and present their results on dinamic [...]
3
75%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Celem referatu jest przedstawienie możliwości zastosowania automatycznego systemu dialogowego w bezpieczeństwie pracy [6], [7]. Automatyczny system dialogowy pozwala nawiązać kontakt pomiędzy użytkownikiem i komputerem. System dialogowy analizuje zdania użytkownika i generuje swoje zdania w języku n[...]
EN The paper aims at presenting the potential of use of an automatic dialog system in work safety [6], [7]. The automatic dialog system allows establishment of a contact between a user and a computer. The dialog system analyses sentences of a user and generates its own sentences in a natural language. [...]
4
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2011 No. 65 123--128
EN In the article, the usage of Python programming language for controlling and automatically running the calculation procedure is presented. Calculations were conducted on a large number of models, obtained by modifying the same geometric object. Three numerical simulations of thermal phenomena made i[...]
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 699--703
PL W artykule przedstawiono podejście do oszacowania liczby pojazdów na linii komunikacji miejskiej, oparte o model symulacyjny procesu obsługi pasażerów na linii autobusowej. Zadanie ustalenia takiej liczby autobusów, która zapewnia minimalny koszt transportu przy maksymalnym poziomie obsługi pasażeró[...]
EN The article presents an approach to estimate the number of vehicles on public transport line; this approach is based on a simulation model of the process of servicing the bus line passengers. The problem of determining such a number of buses, that provides the minimum cost of transport at the maximu[...]
6
51%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2003 Vol. 6 IT61--68
EN The aim of the paper is to present the possibilities and the advantages of using open source solution like Python and Linux in medical application development. An implementation of the QRS detection and classification is described as an example of integration of C++ and DSP toolkit in a Python appli[...]
7
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
2016 R. 20, nr 3 33--42
PL Maszyny urabiające należą do podstawowej grupy maszyn roboczych stosowanych w górnictwie podziemnym i powierzchniowym. W przypadku maszyn urabiających na zasadzie skrawania proces urabiania realizowany jest za pomocą organów roboczych wyposażonych w wymienne narzędzia, np. noże osadzone w uchwytach [...]
EN Mining machines belong to the key group of working machines used in underground and surface mining. In case of machines mining by way of cutting, the process is carried out with working units fitted with a specific number of replaceable tools in the form of picks mounted in pickboxes. The picks are [...]
8
51%
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
2019 nr 20 29--40
PL Hybrydowe systemy rekomendacji łączą zalety metod stosowanych powszechnie w rekomendacji. Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie zastosowania uczenia maszynowego do budowy hybrydowego silnika rekomendacji. Uczenie maszynowe jest poddziedziną sztucznej inteligencji, która wykazuję obiecujące[...]
EN Hybrid recommendation systems combine the advantages of commonly used methods in recommendations. This main objective of this article is to present application of machine learning to build a hybrid recommendation engine. Machine learning is subdomain of artificial intelligence that show promising re[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last