Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 245
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  izolacyjność akustyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono zmierzone wartości tła akustycznego i izolacyjności akustycznej wybranych przegród budowlanych w studiu nagrań Zakładu Akustyki. Zmierzone wartości porównano z wartościami zalecanymi dla tego typu pomieszczeń. Omówiono przyczynę powstania stosunkowo dużych zakłóceń przedostając[...]
EN The paper describes the influence of the recordings enhancement for the recognition of speaker voice. The experiments were carried out for various noise levels with its influence on speaker recognition with usage of the available signal enhancement system.
2
80%
Świat Szkła
2002 nr 6 [53] 15-17
PL Izolacyjność akustyczna każdej przegrody budowlanej jest określona charakterystyką izolacyjności, która jest zbiorem wartości w kolejnych 1/3 oktawowych pasmach częstotliwości w przedziale min. 100-3200 Hz. Zgodnie z aktualnymi normami międzynarodowymi należy dążyć do rozszerzenia tego zakresu do 50[...]
3
80%
Świat Szkła
PL Ważnym elementem dla ograniczenia przenoszenia hałasu ze środowiska do pomieszczeń jest okno, stanowiące część powłoki budynku chroniącej osoby w nim przebywajace przed działaniem czynników zewnętrznych.
4
80%
Świat Szkła
PL Oferta rynkowa okien jest bardzo szeroka, ale trudno znaleźć dostawcę w przypadku zamówienia okna o parametrach akustycznych określonych przez zamawiającego. Okna standardowe 4/16/4 z deklaracją wskaźnika RA2 wynoszącego 23 dB nie spełniają już potrzeb rynku mieszkań w obszarach silnie zurbanizowany[...]
5
80%
Instal
2006 nr 1 39-42
PL W celu zapewnienia ciągłego napływu powietrza do pomieszczeń usytuowanych w budynkach mieszkalnych z wentylacją grawitacyjną, lub mechaniczna wentylacja wywiewna, okna w tych pomieszczeniach są w różny sposób rozszczelniane. Stosowane są szczeliny infiltracyjne lub elementy nawiewne, które często ma[...]
EN To maintain constant airflow in the living area in residential buildings windows are equipped with different air openings or air transfer devices which are frequently in a form of so called slot vents. They influence the acoustic performance of a window. The paper presents results of sound insulatio[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 88 277-283
EN We are describing reverberation chambers for insulation measurement of Building Acoustic Laboratory in Gliwice. Modernization of chambers was done after our primary investigation using many adaptation within sound absorbing. New measurement equipment and new method to calculate isolation of vertical[...]
7
80%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2002 nr 4 55-59
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej nowoczesnej kabiny operatora suwnicy prod. OBRDiUT "Detrans" Bytom. Pomiary przeprowadzono zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących w Unii Europejskiej norm i zaleceń. Wyniki pomiarów porównano z określoną z badań terenowych izola[...]
EN This paper presents results of tests of acoustic insulation for modern cabin of overhead crane. Measurement was carried out according to valid European Union regulations and standards. Those results were compared with results of tests of acoustic insulation of two cabins previous type which were not[...]
8
80%
Materiały Budowlane
2005 nr 8 7-8
9
80%
Materiały Budowlane
2005 nr 8 28-29
10
80%
Przegląd Budowlany
EN Sound insulation problems in building constructions. Building partitions sound insulation requirements. Official documents and standards.
11
80%
Przegląd Budowlany
EN Investigations results of produced in the country cellural concrete acoustic properties. Parameters and estimation criterions of sound absorbing building partitions.
12
80%
Materiały Budowlane
2005 nr 10 87-87
13
80%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
1999 nr 9 12--15
14
80%
Izolacje
2019 R. 24, nr 6 62, 64--68
PL Artykuł omawia wpływ elementów budowlanych na wypadkową izolacyjność akustyczną całej przegrody zewnętrznej. Zawiera przykłady obliczeniowe ilustrujące przedstawioną teorię.
EN The article discusses the influence of structural components on the effective acoustic insulation capacity of entire external partitions. It includes calculation examples illustrating the presented theory.
15
80%
Izolacje
2018 R. 23, nr 9 60, 62--68
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z akustyką budowlaną. Omówiono parametry charakteryzujące materiały stosowane w lekkiej obudowie hal pod względem ich właściwości dźwiękoizolacyjnych oraz dźwiękochłonnych. Przedstawiono wymagania akustyczne obowiązujące w Polsce według polskich norm. Sc[...]
EN The article presents the issues related to building acoustics. It discusses the sound insulation and sound absorbing parameters characterizing the materials used in the lightweight cladding of the industrial buildings. The acoustic requirements obligatory in Poland according to Polish standards have[...]
16
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2005 nr (3) 105--112
EN In this paper introduced results of field investigations and numerical simulation. Their aim was qualification of effect of flanking transmission on airborne sound insulation between the rooms.
17
80%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2006 nr 2 28-29
18
70%
Świat Szkła
PL Lekkie ściany osłonowe słupowo-ryglowe stosowane są przeważnie w budynkach reprezentacyjnych, lokalizowanych w centrach miast, gdzie należy się liczyć z występowaniem hałasu o dużych poziomach, przy jednoczesnym braku możliwości wprowadzenia skutecznych zabezpieczeń akustyczno-urbanistycznych (np. e[...]
19
70%
Materiały Budowlane
2009 nr 5 53-55
20
70%
Materiały Budowlane
2007 nr 10 43-44
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last