Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  island operation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9a 167-170
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji pracy elektrowni wiatrowej na sieć wydzieloną. Przebadane zostały przypadki pracy wyspowej przy zbilansowaniu i niezbilansowaniu energetycznym pracującej elektrowni wiatrowej i lokalnych odbiorców energii. Celem przeprowadzonego badania było określenie możli[...]
EN The results of simulation of wind turbine operation in separate network are presented in the article. Cases of island operation had been studied for balanced and unbalanced power of wind power plant and local energy users. The aim of the study was to determine the ability to detect island operation [...]
2
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2015 R. 83, nr 3 45--52
PL Przedstawiono wybrane wyniki pracy wykonanej dla VEOLIA ENERGIA Poznań ZEC, mającej na celu określenie możliwości automatycznego wydzielania układu wyspowego z blokiem BC 50 w warunkach obrony KSE.
EN The paper presents selected results of research work performed for VEOLIA ENERGIA Poznań ZEC SA, with the aim of determination the possibility of automatic section off the island system with BC 50 power unit – under conditions of protection of NPS.
3
75%
Energetyka
2000 nr 7 320-328
4
75%
Acta Energetica
2018 nr 4 61--67
PL Poprawa efektywności wykorzystania zasobów surowców energetycznych oraz stanu środowiska w wyniku redukcji zanieczyszczeń do atmosfery i wód jest bezpośrednio związana z intensywnym rozwojem odnawialnych źródeł energii. Coraz większy udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym umożliwia prze[...]
5
75%
Acta Energetica
2018 nr 4 53--60
EN Improvement in the efficiency of use of energy resources and the environment condition as a result of reduced atmosphere and water pollution is directly related to the intensive development of renewable energy sources. The growing share of renewable sources in the energy mix makes it possible to reo[...]
6
75%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W artykule przedstawiono możliwość zastosowania pracy wyspowej w strukturze sieci elektroenergetycznej kopalni węgla kamiennego. Rozwiązanie to ma zwiększyć pewności zasilania obiektów podstawowych zakładu górniczego, w szczególności w przypadku wystąpienie awarii typu blackout w systemie elektroene[...]
EN The paper presents possibility of applications of island operation in the power network strukture of coal mining. The solution is to improvement of electeicty supply reliability in important mining objects, in particular in the event of a failure in the power system such as blackout.
7
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2019 Nr 67 29--32
PL W artykule dokonano analizy możliwości pracy wyspowej turbozespołów wiatrowych w różnych układach sieciowych. Do realizacji badań wykorzystano model sieci składający się z turbozespołu wiatrowego, obciążenia oraz elektrochemicznego zasobnika energii. Rozważono dwa przypadki pracy sieci wyspowej: bez[...]
EN The European Commission Regulation No. 2016/631, that is currently introduced by Polish network operators, divides all connected sources into four types, depending on rated power. For sources of type C and D with rated power greater than 50 and 75 MW respectively in the regulation defines island wor[...]
8
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
2015 R. 83, nr 4 23--28
PL Przedstawiono wybrane wyniki pierwszego eksperymentu wydzielenia układu wyspowego z blokiem BC 50, którego celem była weryfikacja założeń koncepcji automatycznego wydzielania układu wyspowego.
EN The paper presents selected results of the first experimental section off the island system with BC 50 power unit that was performed to verify fundamental assumptions of concept for automatic section off the island system.
9
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 3 36--45
PL W warunkach rozwoju katastrofalnej awarii systemowej w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) wydzielanie układów wyspowych zasilanych z jednostek wytwórczych elektrociepłowni miejskich może być jednym ze sposobów utrzymania zdolności wytwórczych elektrociepłowni. Wyspę obciążeniową bloku BC 5[...]
EN Under the conditions of the growth of a catastrophic system failure in the national power system (NPS) secretion island systems powered from CHP plants may be one way to maintain the production capacity of these units. Island system load of the BC 50 power block may create receptions own needs and t[...]
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 6 140--143
PL W artykule zostało opisane stanowisko laboratoryjne do badań pracy inwerterów fotowoltaicznych. Najpierw została przedstawiona budowa stanowiska laboratoryjnego, w tym jego elementy składowe i możliwe konfiguracje pracy. Następnie dokonano prezentacji wybranych badanych przypadków działania zabezpie[...]
EN Laboratory stand for studies of photovoltaic inverters work has been described in the paper. First laboratory stand design has been presented, including its components and possible work configurations. Then selected studied cases of protections operation in this stand have been shown. In the further[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2019 Nr 62 81--84
PL W artykule przedstawiono wyniki testów odbudowy zasilania obszaru sieci dystrybucyjnej z wykorzystaniem magazynu energii (ME) i rozproszonych źródeł odnawialnych. Próba pracy wyspowej z odnawialnymi źródłami energii (OZE) została wykonana na ograniczonym obszarze sieci elektroenergetycznej (SEE). Na[...]
EN The implementation of the "winter package" will contribute to changes in the rules for contracting ancillary services. After 2020, part of the responsibility for the functioning of the power system will be transferred to the level of DSO, for example: regulation of voltage, Fast Reactive Current Inj[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 2 11--18
PL W artykule przedstawiono przygotowania, przebieg oraz wyniki próby systemowej, w której do uruchomienia bloku cieplnego w elektrowni systemowej wykorzystana została elektrownia wodna. Próba w swoim zakresie obejmowała samostart jednostek wytwórczych ze stanu beznapięciowego, podanie napięcia na wydz[...]
EN The article presents the preparations, course and results of the system test in which a hydroelectric power plant was used to start-up a thermal unit in a baseload power plant. The scope of the test included self-start of the selected generating units in de-energized state, applying their voltage to[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2019 Nr 62 135--138
PL W artykule przedstawiono wyniki badań analitycznych weryfikujących poprawność działania zabezpieczeń od skutków zwarć wielkoprądowych we fragmencie sieci elektroenergetycznej zakładu górniczego pracującym jako wyspa sieciowa. Warunki prądowe towarzyszące zwarciom wielkoprądowym w układach pracy wysp[...]
EN The safe operation of a mining plant requires continuous supply of the most important loads. In catastrophic situations, power supply from the power system side may be interrupted, eg. due to break of overhead power lines supplying the plant. Therefore, the supply of selected critical devices of a m[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last