Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwestycje publiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono wyniki badania aktywności polskich przedsiębiorstw budowlanych w projektach finansowanych ze środków publicznych. Przeanalizowano strukturę przedsiębiorstw uczestniczących w realizacji takich projektów. Określono szanse i zagrożenia przedsiębiorstw wynikające z zaangażowania[...]
EN The paper presents the results of the studies on a commitment of the polish construction enterprises in the projects funded by public finances. A structure of the enterprises participating in a realization of these projects was analyzed. The paper describes the opportunities and threats for the ente[...]
2
100%
Zieleń Miejska
2010 Nr 7-8 70-73
PL Inwestycje publiczne służące poprawie jakości krajobrazu są złożonym, wieloetapowym procesem. Dlatego nie powinny być one traktowane przez samorządy lokalne na równi z działaniami w zakresie szeroko pojetego podnoszenia standardu infrastruktury. Dla sprawnego przebiegu całego procesu inwestycyjnego [...]
3
100%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 1-2 24--26
PL Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest niewątpliwie odpowiedzą na poszukiwania przez władze administracji samorządowej nowych źródeł finansowania inwestycji. Artykuł przedstawia możliwości współpracy partnerów publicznych i prywatnych oraz konstruowania projektu publiczno-prywatnego w świetle ust[...]
4
88%
Zieleń Miejska
2010 Nr 9 48-49
PL Przygotowanie i prowadzenie inwestycji krajobrazowych jest wieloetapowym, złożonym procesem, wymagającym scisłej współpracy inwestora, projektanta i wykonawcy oraz odpowiedniego przygotowania każdej ze stron. Warto prześledzić tok postępowania na przykładzie parku im. M. Kopernika, położonego na obs[...]
5
75%
Drogownictwo
2017 nr 3 92--96
PL Inspektor nadzoru, zgodnie z prawem budowlanym, jest uczestnikiem procesu budowlanego. W inwestycjach drogowo-mostowych wykonuje funkcję strażnika interesu publicznego w dziedzinie jakości, nowoczesności, trwałości, bezpieczeństwa i oszczędności wydatków społecznych. Zdaniem autora inwestorzy państw[...]
EN Supervision inspector, according to construction low, is participant of construction process. In road and bridge investment, inspector of supervision performs the function of the guard of public interest in the felid of quality, modernity, durability, safety and economy of public expenditure. In opi[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Architektura / Politechnika Śląska
2004 z. 43 233-238
PL W artykule przedstawiono metodę zintegrowanego zarządzania rozwojem przestrzennym, w którym system transportowy pełni rolę katalizatora i elementu scalającego. Główna idea polega na udrożnieniu przepływu informacji pomiędzy, współzależnymi z punktu widzenia rozwoju przestrzennego, jednostkami samorz[...]
EN There is presented a method of integrated urban land development management in the article, where transport system plays a role of catalyst and element incorporating various functions. The model proposes influencing investment decisions in the private sector with the planning guides forcing the acce[...]
7
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 5 28--30
PL Jan Styliński od czerwca 2013 r. jest prezesem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Z zawodu adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnik w kancelarii adwokacko-radcowskiej. Specjalizuje się w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, wsparciu prawnym proces[...]
EN Anna Siedlecka talks to Jan Styliński, the Chairman of the Polish Association of Construction Industry Employers.
8
63%
Transport Miejski i Regionalny
2015 nr 8 28--34
PL Trolejbus jest jednym z najbardziej proekologicznych środków transportu. Z tego względu jego rozwój w miastach jest rekomendowany w polityce transportowej Unii Europejskiej. Obecnie trolejbusy są wykorzystywane w zaledwie trzech miastach w Polsce. W Gdyni stanowią podstawowy element systemu transpor[...]
EN Trolleybus is one of the most pro-ecological mean of transport. Its development in cities is highly recommended in the EU transport policy. Currently, only three cities in Poland use trolleybuses regularly. In Gdynia they play an important role in the urban transport system, since trolleybus project[...]
9
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Do rozważań na temat roli i znaczenia dzieła architektonicznego w przestrzeni współczesnego miasta wytypowano obiekty, których ranga rośnie w ostatnim półwieczu. W strukturach dużych europejskich miast centra kongresowe urastają do roli swoistych "katedr". Na przykładzie sześciu obiektów kongresowyc[...]
EN For considers in theme of roles and considerables architectures works in spaces a contemporary city to selected objects, him rank growth in last half-century. In the structures a big of european cities the congress centers to grows to role specific "cathedrals". For example sixty congress objects re[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last