Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 218
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwestycja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunalny
2001 nr 7 56-57
PL Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje s[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2000 nr 4 96-98
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Rekomendowanym podejściem w zarządzaniu organizacjami, a też projektami, stało się ostatnio podejście procesowe. Jak piszą B. Nogalski i P. Grajewski [1] "filozofia procesowa prowadząc do stworzenia potencjalnych warunków zmniejszenia ryzyka funkcjonowania organizacji, m.in.:- umożliwia racjonalną b[...]
EN The article presents process method used in Project Management. A scheme of the creating the Process Map, with relationship between management processes and around-product processes was presented. The need of taking into account the specific of the building trade in investment-construction projects [...]
4
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 1 50-52
PL Po zakończeniu montażu urządzeń można wreszcie przystąpić do upragnionego przez każdego inwestora momentu, jakim jest uruchomienie całości instalacji. Ponieważ każda instalacja przetwarzająca odpady to mechanizm złożony z wielu elementów, należy uczynić to zgodnie z pewnymi wypracowanymi i sprawdzon[...]
5
80%
Zieleń Miejska
2011 Nr 3 20-21
PL Rośliny to jedyny żywy i rosnący materiał wykorzystywany w realizacji inwestycji publicznych. Wdrożenie ich parametrów jakościowych pozwoli na osiągnięcie realnych i natychmiastowych korzyści z nowych nasadzeń.
6
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 5 68-71
PL Rozwój powoduje zmiany w miejskiej przestrzeni. Infrastruktura mieszkaniowa, przemysłowa i komunalna zastępuje dotychczasową wolną przestrzeń i zieleń. Praktycznie każda inwestycja odbywa się kosztem zieleni i otwartej przestrzeni. Procesowi temu towarzyszy coraz większe zainteresowanie mieszkańców,[...]
7
80%
Czysta Energia
2009 Nr 5 22-24
8
80%
Czysta Energia
2009 Nr 6 14-16
9
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2010 nr 2 20-23
10
80%
Przegląd Komunalny
2001 nr 1 59-62
PL Opisana sytuacja zdarzyła się w jednej z dość przeciętnych gmin - może niezbyt dużej i bogatej, ale aktywnej i starającej się wykorzystać wszystkie posiadane walory. Udało się np. pozyskać dość poważnych inwestorów. Jednak w pewnym momencie brak kanalizacji sanitarnej stał się hamulcem dalszego rozw[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2006 Z. 6 201-207
PL Przedstawiono ocenę wartości współczesnego miasta z punktu widzenia inwestora. W ostatnim czasie rozwój gospodarczy jest tym, co przyciąga ludzi do miast, stymuluje powstawanie nowych miejsc pracy i nowych budynków; zwiększa popyt na usługi, napędza rozwój ośrodków naukowych i kulturalnych. Od „obro[...]
EN The work analyses the way in which the value of a contemporary city is estimated by investors. Nowadays, economic development is the factor which attracts people to cities, creates new work places and new buildings, increases demand for services, and propels development of scientific and cultural ce[...]
12
80%
Przegląd Komunalny
2009 nr 6 54-55
PL Zasady i sposób gospodarowania przestrzenią mają olbrzymi wpływ na rozwój infrastruktury technicznej terenu, stopień industrializacji oraz rozwój gospodarczy. W związku z tym, z punktu widzenia przedsiębiorcy, w procesie planistycznym oraz inwestycyjno-budowlanym zasadniczego znaczenia nabierają reg[...]
13
80%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2007 nr 2(17) 47-48
PL Obserwując polskie miasta, drogi i mosty, jak również obiekty użyteczności publicznej i prywatnej, odnosi się wrażenie, że coraz bardziej na pierwszy plan wysuwa sie widok inwestycji budowlanych. Inwestycje te dotyczą najróżniejszych obiektów, zarówno w zakresie ich remontów, jak i budowy nowych. Z[...]
14
80%
Problemy Rozwoju Budownictwa
15
80%
Chemik
16
80%
Problemy Rozwoju Budownictwa
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2003 Z. 8 223-233
PL Przedsiębiorca podejmując decyzje o lokalizacji swojej firmy powinien brać pod uwagę wiele czynników, które mogą mieć wpływ na wynik finansowy przedsięwzięcia. Jednym z tych czynników jest lokalizacja przedsiębiorstwa. Właściwa analiza i ocena umiejscowienia firmy pozwala uniknąć wielu błędów lokali[...]
EN Businessman taking decisions about location his enterprises should take under attention row of factors, from which depends financial result of undertaking. One of these factors is location of the enterprise. Proper analysis and opinion relate location of firm permits to avoid many mistakes, which ca[...]
18
80%
Problemy Rozwoju Budownictwa
19
80%
Problemy Rozwoju Budownictwa
20
80%
Problemy Rozwoju Budownictwa
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last