Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 156
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwestycja budowlana
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Celem artykułu jest zasygnalizowanie roli Kierownika Projektu w procesie inwestycyjnym oraz zwrócenie uwagi na fazy przygotowania inwestycji i przekazania do eksploatacji obiektu. Obie te fazy, ze względu na skomplikowaną procedurę administracyjną ulegają z biegiem lat coraz większemu wydłużeniu, co[...]
EN The main purpose of the article is to indicate the role of the Project Manager in the investment process along with pointing out the importance of the investment preparation and the commissioning stages. These stages, due to complicated administrative procedures - which over the years are being cons[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 10 60-64
PL Opóźnienia i przekroczenia budżetu inwestycji budowlanych są częste i rzutują na sytuację finansową inwestorów oraz na wyniki przedsiębiorstw budowlanych. W Polsce nie ma odpowiednika systemu pomiaru kluczowych wskaźników efektywności działania, służącego ocenie i doskonaleniu jakości usług w budown[...]
EN Delays and cost overruns of construction projects are quite common and have an impact on the financial position of the investors and the results of construction companies. In Poland there is no system for measuring key performance indicators, used for the assessment and improvement of service qualit[...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 5 58-60
PL Artykuł przedstawia procedurę przeprowadzania identyfikacji i analizy zagrożeń, oceny związanego z nimi ryzyka i wykorzystania jej wyników w decyzjach związanych ze sterowaniem ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Przedstawiony algorytm jest oparty na zasadach FMEA (Failure Mode and Effect A[...]
EN The paper present the procedure of hazard identification risk analysis, risk assessment to be further used for management of investment projects. The algorithm, based on the FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) is also introduced there as well as the method created by NASA in 1960s and now used i[...]
4
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2011 nr 2 48-50
5
100%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2007 nr 2(17) 47-48
PL Obserwując polskie miasta, drogi i mosty, jak również obiekty użyteczności publicznej i prywatnej, odnosi się wrażenie, że coraz bardziej na pierwszy plan wysuwa sie widok inwestycji budowlanych. Inwestycje te dotyczą najróżniejszych obiektów, zarówno w zakresie ich remontów, jak i budowy nowych. Z[...]
6
100%
Przegląd Budowlany
7
100%
Budownictwo i Prawo
8
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 7 44--46
PL Inwestycje budowlane wiążą się w sposób nierozerwalny z ingerencją człowieka w środowisko naturalne na terenach objętych inwestycją oraz na terenach sąsiadujących. Zakres owej ingerencji zależy, rzecz jasna, od rodzaju danej inwestycji i jej skali. Ingerencja człowieka w środowisko naturalne towarzy[...]
9
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
1998 nr 7 9--11
10
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2011 nr 6 30--31
11
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 12 56-57
PL Podstawowym celem przeprowadzonej w 2003 r. nowelizacji Prawa budowlanego było uproszczenie procedur związanych z przebiegiem procesu budowlanego. Polega ono głównie na ograniczeniu w procesie budowlanym praw "osób trzecich". Dotyczy to zwłaszcza osób sąsiadujących z terenem planowanej inwestycji, k[...]
12
100%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2011 nr 6 25--29
13
100%
Magazyn Autostrady
2019 Nr 4 74--78
PL W artykule omówiono kwestie związane z klasyfikacją, oznakowaniem, uszkodzeniami i naprawami opon stosowanych w maszynach budowlanych. Odpowiednie dopasowanie i eksploatowanie opon dają gwarancję prawidłowego poruszania się maszyn, a co za tym idzie – odpowiedniej wydajności i terminowości wykonywan[...]
14
100%
Logistyka
PL W artykule autorka omawia specyficzne cechy procesu budowlanego z perspektywy działań logistycznych, prezentuje najbardziej istotne czynniki determinujące działalność logistyczną w toku przygotowania i realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Zwraca również uwagę na praktyczne aspekty działań o chara[...]
EN In the article the author discusses the specific features of the construction process from the perspective of logistic action, presents the most important determinants of logistic activities in the course of preparation and implementation of construction projects. She is also paying attention to the[...]
15
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 12 68-68
16
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 5 104-105
17
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 8-9 16--19
18
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2011 nr 11 15--19
19
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2012 nr 3 28--30
20
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2007 nr 4 27--29
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last