Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwestor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule scharakteryzowano tryby udzielania zamówień na roboty budowlane, biorąc pod uwagę sposób dokonywanej w nich oceny kompetencji wykonawcy. Na podstawie analizy przetargów ograniczonych, wskazano kryteria selekcji oferentów, stosowane przez inwestorów publicznych. Omówiono wyniki badań ankie[...]
EN Choosing a competent contractor guarantees a successful construction process. The article presents the criteria of contractor selection used by the Polish public investors and the results of the author's research concerning the criteria employed by private investors. The most important criterion for[...]
2
100%
Przegląd Budowlany
EN Mutual connections and legal contracts between developer, investor and the bank.
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o skuteczność metod analizy technicznej. Pierwszym etapem przeprowadzonych w tym celu badań było sprawdzenie skuteczności wskaźników opartych na standardowych parametrach. Druga grupa testów polegała na wyszukiwaniu optymalnych parametrów poszczególn[...]
4
100%
Problemy Rozwoju Budownictwa
5
100%
Inżynieria i Budownictwo
1998 R. 54, nr 3 115-117
PL Opisano przykładową inwestycję z pokreśleniem nowych charakterystycznych elementów procesu inwestycyjnego. Te elementy to partnerstwo biura projektów z inwestorem i wykonawcą oraz wysokie wymagania inwestora w zakresie kosztów, terminów realizacji oraz jakości.
EN A model investment with new characteristic elements of investment process is described. These elements are: partnership of design office with the building owner and foreign construction company as well as high owners requirements on costs, quality and terms of realization.
6
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 7 30-32
PL Istnieje wiele możliwych rozwiązań w zakresie formy organizacyjnej inwestora w gospodarce odpadami. Przeważnie najprostsze rozwiązania są najlepsze, jednak czasami warto troszkę skomplikować sytuację, aby odnieść innego rodzaju korzyści.
7
100%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 3 30--31
PL W artykule poruszono kwestię projektowania dróg niskich klas, takich jak drogi gminne. Omówiono zagadnienie drogowych inwestycji gminnych oraz trudną i odpowiedzialną rolę inwestora.
8
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 3 30--32
PL Umowa o podwykonawstwo – to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych [...]
9
100%
Prace Naukowe Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. Architektura Mieszkaniowa
2004 Vol. 4, nr 4 131-138
EN The article is about the economic aspects that influence the process of housing design. The most important thing in relationship between architects and developers is to achieve maximum profit. Usually the architects lower the costs of investment by using cheaper materials and constructions, which le[...]
10
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2004 nr 1 8--10
11
88%
Czysta Energia
2012 Nr 2 14-15
12
88%
Czysta Energia
2009 Nr 6 10-11
13
88%
Materiały Budowlane
2007 nr 9 84-85
14
88%
Problemy Rozwoju Budownictwa
15
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2014 nr 10 23--26
16
88%
Budownictwo i Prawo
2002 R. 6, nr 3 21--23
17
88%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2004 nr 6 17--18
18
88%
Przegląd Komunalny
2014 nr 6 59--61
PL Na jaką umowę się zdecydować –buduj czy projektuj i buduj? Jak regulować wynagrodzenie – kosztorysowo czy ryczałtowo? I wreszcie – czy stosować FIDIC? Przed podmiotem publicznym, który planuje zlecić inwestycję w drodze zamówienia publicznego, stoi wiele istotnych pytań.
19
88%
Czysta Energia
2012 Nr 10 14-16
20
75%
Świat Szkła
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last