Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  investment plan
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W ramach procesów inwestycyjnych dla nowych projektów alternatywą tradycyjnej procedury przygotowania inwestycji jest położenie nacisku na profesjonalną analizę przed inwestycyjną, połączoną z programem funkcjonalno-przestrzennym. Ten etap przygotowania inwestycji, szczególnie wspieranej środkami z [...]
EN Within the investment processes for new projects putting emphasis on professional pre-investment analysis connected with functional-spatial programme. Even though this stage of investment preparation with particular support from EU funds may give accurate analysis of needs and local conditions being[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Zwiększenie konkurencyjności Europy i pobudzenie inwestycji sprzyjających tworzeniu miejsc pracy - zgodnie z deklaracją złożoną przez Jeana-Claude'a Junckera w wystąpieniu poprzedzającym głosowanie nad zatwierdzeniem przez Parlament Europejski jego kandydatury na nowego szefa Komisji Europejskiej w [...]
EN Increasing Europe’s competitiveness and stimulating investment for job creation is a priority for the European Commission. According to this idea, the European Commission has prepared a threefold initiative to accelerate the recovery from the crisis and investment growth in the years 2015-2017. The [...]
3
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2019 nr 1 3--7
PL Niniejszy dokument przedstawia informację o planach inwestycyjnych przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej, a tym samym stanowi wkład do oceny długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w szczególności możliwości długoterminowego zrównoważen[...]
4
84%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Zwiększenie konkurencyjności Europy i pobudzenie inwestycji sprzyjających tworzeniu miejsc pracy – zgodnie z deklaracją złożoną przez Jeana-Claude’a Junckera w wystąpieniu poprzedzającym głosowanie nad zatwierdzeniem przez Parlament Europejski jego kandydatury na nowego szefa Komisji Europejskiej w [...]
EN Increasing Europe's competitiveness and stimulating investment for job creation is a priority for the European Commission. According to this idea, the European Commission has prepared a threefold initiative to accelerate the recovery from the crisis and investment growth in the years 2015-2017. The [...]
5
84%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 3 50
PL Rok 2012 był dla Polski wyjątkowy ze względu na odbywające się w naszym kraju Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Wydarzenie to w powszechnej świadomości postrzegane było jako szansa na szybki rozwój infrastruktury komunikacyjnej w zakresie budowy bądź modernizacji szlaków komunikacyjnych – przede ws[...]
EN 2012 has been an exceptional year for Poland due to the UEFA European Football Championships. In general opinion, Euro was a chance for rapid development of transport infrastructure - either construction of new or modernization or existing transport routes, most of all roads, but also railways.
6
84%
Recykling
2015 nr 7-8 12--14
7
67%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Sieć kolejowa w Polsce w wyniku wieloletnich zaniedbań, spowodowanych przede wszystkim brakiem jasno sprecyzowanych zasad finansowania jej rozwoju i utrzymania, jest obecnie w fatalnym stanie technicznym. Wymaga wielu natychmiastowych działań interwencyjnych skierowanych głównie na remonty i naprawę[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last