Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intersection with traffic lights
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 718--722
PL W artykule przedstawiono metodę modelowania nietypowych sytuacji na skrzyżowaniach w modelu ruchu wykorzystującym automat komórkowy. Sposoby obliczania przepustowości i warunków ruchu dla skrzyżowań określają instrukcje wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Nie mogą zostać one [...]
EN This paper shows a method of modelling unusual situations on intersections in a cellular automata model. The method of calculating capacity and lost time for certain intersection types was shown in Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad instructions. However, these instructions should not be [...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 359--364
PL W artykule przedstawione są wyniki badań empirycznych prędkości pojazdów zarejestrowanych na drogach zamiejskich, przy dojeździe do wlotów skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Prędkości pojazdów rejestrowane były w czasie wyświetlania sygnału zielonego, w trzech strefach wlotowych skrzyżowań. Przedst[...]
EN The article presents the results of empirical research of the speed of vehicles registered on rural intersections with traffic signals. The speeds of vehicles were recorded in the green signal in three zones of the approach of intersections. The analyzes show the range of variation of free flow spee[...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 532--536
PL Artykuł porusza tematykę lokalizacji przystanków tramwajowych w obrębie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną umożliwiającą priorytetowy przejazd tramwajom. W pracy przedstawiono przykłady lokalizacji przystanków tramwajowych na wlotach i wylotach skrzyżowań. Na podstawie dotychczasowej wiedzy i własny[...]
EN This article brings up subject of tram stops in vicinity of intersections with traffic lights and priority for tram traffic. Several examples for tram stops located both on near and far sides of intersection and, based on previous knowledge and own survey, pros and cons of both location methods are [...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1267--1272, CD
PL W artykule przedstawiono metodę obliczania natężeń nasycenia dla relacji na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną w modelu ruchu wykorzystującym automat komórkowy. Sposoby obliczania przepustowości i warunków ruchu dla skrzyżowań z sygnalizacja świetlną określa instrukcja wydana przez Generalną Dyrek[...]
EN This paper shows a method of calculation of the saturation flows for vehicle streams in the signalised intersection in a cellular automata model. The method of calculating capacity and lost time for some types of signalised intersections was shown in Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ins[...]
5
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 230--235, CD
PL Galerie handlowe są jednymi z największych generatorów ruchu zarówno samochodowego, jak i pieszego. W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) podłączenia Galerii Handlowej Focus Mall w Bydgoszczy do sieci drogowej miasta oraz poddano analizie[...]
EN Shopping centers are one of the largest vehicles and pedestrians traffic generators. The first part of the article presents the analysis of traffic safety on the entrances, exit and parking located on the Focus Mall area. The following article presents an analysis of traffic safety at an intersectio[...]
6
67%
Logistyka
2014 nr 5 1227-1232
PL Tematyka obsługi ruchu rowerowego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną jest powodem niekończących się sporów pomiędzy środowiskami rowerowymi a zarządcami dróg. Rowerzyści dążą do budowy maksymalnie przyjaznej im infrastruktury rowerowej, często nie mając świadomości, że jest ona nieuregulowana[...]
EN The subject of the use of bicycle traffic at intersections with traffic lights is the cause of endless disputes between environments bike and road managers. Cyclists aim to build up the friendly cycling infrastructure, often not being aware that it is not regulated by law, and the road operators are[...]
7
67%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1636--1640, CD
PL W artykule omówiony został problem nieprawidłowego szacowania w kraju warunków ruchu na miejskich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w przypadku stanów zatłoczenia. Wykazano, że spowodowane jest to pomijaniem w analizach stopnia obciążenia ruchem wlotów, uwzględniającego długości tzw. kolejki po[...]
EN The article discusses the problem of incorrect estimation of traffic conditions in urban intersections with traffic lights in case of congestion. This is caused by skipping the volume-to-capacity ratio of inlets with the queue lengths at the start of analyzed period, socalled the ‘initial queue’. Th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last