Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  internet rzeczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W niniejszym artykule przedstawiono projekt inteligentnego zegarka współpracującego z telefonem mobilnym. Opisano potrzebny sprzęt do realizacji zegarka oraz oprogramowanie służące do zamodelowania pewnych funkcjonalności. Przedstawiono ogólne cechy zegarka, opisano system mikroprocesorowy stanowiąc[...]
EN This article shows the result of design process of a smart watch. It is a microprocessor system that works with a mobile phone. The paper presents necessary hardware equipment and designed software to model certain functionality. Describes the general features of the watch, describes the microproces[...]
2
100%
Elektroinstalator
2017 nr 7-8 26--27
PL Internet rzeczy może spowodować lawinę danych. Błyskawicznie przyjmuje on konkretne formy i staje się jasne, że firmy muszą dopasować do nich swoją infrastrukturę IT. Niniejszy artykuł odpowiada na pytanie, dlaczego rozwiązaniem do opanowania ogromnych ilości danych cyfrowej transformacji są centra [...]
3
75%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości technicznej realizacji oraz wyniki badań dotyczących implementacji koncepcji urządzeń elektroniki konsumenckiej (UEK), bazujących na technologii Internetu Rzeczy (IoT). W ramach prac badawczych opracowano nowoczesne urządzenie AGD, jako integralny element [...]
EN In the paper authors present a technical analysis and results of implementation of the Internet of Things (IoT) modules in consumer electronics. The research is focused on white goods implementation as universal building automation and building energy management devices. To provide an interoperabili[...]
4
75%
Napędy i Sterowanie
PL Rozwój technologiczny cywilizacyjnej czołówki postępuje obecnie bardzo szybko. Przynosi ewidentne korzyści i wzrost jakości życia, lecz zarazem zmienia sposób interakcji człowieka z otoczeniem i w niespotykanym dotąd stopniu uzależnia go od rosnącej ilości otaczających go urządzeń. Oprócz korzyści m[...]
5
75%
Napędy i Sterowanie
2017 R. 19, nr 1 22--23
PL Czwarta Rewolucja Przemysłowa już tu jest. Nie ma powodu do paniki – z nami przejdziesz ją krok po kroku. Zaczynamy od najważniejszych idei i pojęć.
6
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono najnowsze zastosowania technologii łańcucha bloków stosowanej w systemie waluty wirtualnej Bitcoin w dziedzinach nie zwiazanych z obrotem walutowym.
EN The newest application blockchain technology used in virtual currency Bitcoin system in areas not associated with financial operations.
7
75%
Napędy i Sterowanie
2016 R. 18, nr 6 106--111
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości realizacji technicznej i wyniki badań związanych z opracowaniem modułów technologii Internetu Rzeczy (IoT) w zintegrowanych, sieciowych systemach automatyki budynkowej. Istotnym elementem przeprowadzonych przez autorów badań było określenie funkcji sterują[...]
EN In this paper authors present a technical analysis and results of implementation of Internet of Things (IoT) modules in integrated, networked building automation systems. The research is focused on defining control functions and their implementation as universal building automation devices. To provi[...]
8
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 8-9 887--891, CD
PL Znanych jest wiele rozwiązań problemu rozgłaszania wiadomości w sieciach bezprzewodowych typu ad-hoc. Rozwiązania te różnią się w zależności od wielkości sieci, dostępności informacji o topologii, modelu komunikacji, wymagań gwarancji dostarczenia wiadomości itp. Sieci dedykowane są do różnych zasto[...]
EN There exists a number of solutions to the problem of messages broadcast in wireless ad-hoc networks. The solutions differ depending on the size of the network, availability of topology information, communication model, requirements on message delivery guarantee etc. The networks are dedicated to dif[...]
9
75%
Napędy i Sterowanie
2015 R. 17, nr 6 90--101
PL Niniejszy artykuł został poświęcony zagadnieniu zapewnienia komfortu za pomocą wszechobecnych urządzeń elektronicznych – Internetu Rzeczy. Punktem wyjścia jest analiza potrzeb człowieka, na podstawie piramidy potrzeb Abrahama Masłowa, oraz przyporządkowanie procesu zaspokojenia tych potrzeb do konkr[...]
10
75%
Napędy i Sterowanie
2017 R. 19, nr 1 10--13
PL Wykorzystanie w przemyśle zaawansowanych systemów informatycznych, dostarczających wielu danych w wyniku predykcji sieci neuronowych, to już nie tak odległa przyszłość. Właściwie to już całkiem sprawne organizmy działające wokół nas. Pojęcia takie, jak Big Data czy Internet of Things, wyszły dawno p[...]
11
75%
Napędy i Sterowanie
2017 R. 19, nr 6 60--61
PL Czwarta rewolucja przemysłowa – zwana też Przemysłem 4.0 (Industry 4.0) – rozwinęła już w pełni skrzydła i zaczęła w sposób fundamentalny przekształcać pejzaż produkcji przemysłowej. W 2016 roku byliśmy świadkami wzrostu roli Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT) jako motoru rozwoju Przemysłu 4[...]
12
75%
Napędy i Sterowanie
2017 R. 19, nr 3 120--129
PL Wszyscy dostrzegamy dobre strony nowoczesnych technologii, spotykanych na każdym kroku: wygodę, stosunkowo niewielkie koszty, miniaturyzację i wszechobecną pomoc, coraz lepsze dopasowanie do człowieka. Modne ostatnio hasło Internetu Rzeczy znają wszyscy, którzy choć trochę mają do czynienia z nowink[...]
13
75%
Napędy i Sterowanie
2018 R. 20, nr 4 24--27
PL Internet Rzeczy (Internet of Things – IoT) w ostatnich latach szturmem zdobywa rynek rozwiązań IT i odmieniany jest przez wszystkie przypadki.
14
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 2 50--53
PL W artykule przedstawiono dyskusję nad tematyka związaną z badaniami EMC urządzeń tzw. Interrnetu Rzeczy (Internet of Things - IoT), stanowiącego szybko rozwijającą się gałąź rynku teleinformatycznego. Autorzy uwzględnili różne podejścia do zagadnienia badań kompatybilności urządzeń w tym wykorzystuj[...]
EN The Internet of Things (IoT) is fast growing part of the market that becomes one of the biggest challenges of contemporary and future electromagnetic compatibility researches. The paper presents discussion on the subject of EMC testing of IoT related equipment. The authors considered different, alte[...]
15
75%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Aby przejść do kolejnego etapu rozwoju technologii spawalniczych, tj. zastosowania koncepcji Przemysłu 4.0 i „Internetu rzeczy” w spawaniu, konieczne jest zrozumienie i przekazanie niezbędnej wiedzy personelowi spawalniczemu odpowiedzialnemu za rozwój technologii już dzisiaj, by łatwiej było uzyskać[...]
EN To reach the next developmental stage of welding technologies, i.e. the implementation of the Industry 4.0 concept and the Internet of Things (IOT) in welding, it is crucial to understand and provide the welding responsible for technological development with necessary data; the objective being the f[...]
16
75%
Napędy i Sterowanie
PL Obecnie większość instalacji i maszyn w sieciach produkcyjnych jest już połączona w sieć w ramach pionierskiego projektu Industrie 4.0, znanego również jako Przemysłowy Internet Rzeczy. W celu zapewnienia spójności danych i usług sieci produkcyjne są z kolei połączone z sieciami obejmującymi całą fi[...]
17
75%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN BLE (Bluetooth Low Energy) technology is an ideal tool for implementing IoT (Internet of Things) applications, as it consumes little power and provides wireless communication. There are many applications using this technology already available on the market. These products are classified as personal[...]
18
63%
Logistyka
2014 nr 6 3450--3457
PL Internet rzeczy (ang. Internet of Things – IoT) to jedna z najszybciej rozwijających się obecnie idei, w której otaczające człowieka przedmioty codziennego użytku ożywają i stają się inteligentne. Koncepcja ta łączy ze sobą dwa różne światy: fizyczny i wirtualny. Internet rzeczy jest stosunkowo nowy[...]
EN Internet of Things (IoT) is currently one of the fastest growing concepts in which objects of everyday use come to life and become smart. The IoT conception combines two different worlds: the physical and the virtual one. Internet of Things is a relatively new concept and therefore it is difficult t[...]
19
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono w skrócie dyskusję na temat nowości w Internecie Rzeczy w sektorze konsumpcyjnym.
EN The concise discussion of the news on the Internet Things in the consumer sector is gi ven.
20
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2017 nr 19 105--114
PL Aplikacje mobilne pozwalają na zwiększoną interakcję pomiędzy mieszkańcami z miasta a miejscem, w którym żyją. Łatwiejszy dostęp do informacji pozwala ludziom w bardziej dynamiczny sposób reagować na zachodzące w ich otoczeniu zmiany. Z drugiej strony władze miejskie dzięki uzyskanym danym mogą w co[...]
EN Mobile applications enable increased interaction between the residents of a city and the place in which they live. Easier access to information allows people to react to the changes that occur in their environment more dynamically. On the other hand, municipal authorities, thanks to the data that th[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last