Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  internet of everything
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2017 Nr 2 92--94
PL We wstępie artykułu przypomniano awarie systemowe, które spowodowały konieczność inteligentnego rozwoju sieci przesyłowych i rozdzielczych do których przyłącza się odnawialne źródła enegii (OZE). Zestawiono definicje mikrosieci, sieci inteligentnych. Przedstawiono nową koncepcję „Transakcyjnej Ener[...]
EN The paper starts from description of series blackouts which implied to take into account necessity of application smart on transmission as well in distribution level where dispersed renewable energy resources (RES) are injected. Definitions of microgrids, smart grids and their characteristics are pr[...]
2
84%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 3 157-159
PL Artykuł składa się z trzech części: pierwsza przedstawia krótką historię i główne właściwości sieci inteligentnej, druga poświęcona jest problemowi dużych zbiorów danych, zaś trzecia wprowadza pojęcia: Internet rzeczy , Internet wszystkiego i ich zastosowanie w całym cyklu życia sieci inteligentnej.
EN The paper consists of three parts: the first one briefly presents the history and the main characteristics of Smart Grid (SG), the second is devoted to big data generation, while the third introduces the idea of Internet of Things, Internet of Everything and their role in the whole life cycle of the[...]
3
84%
Problemy Eksploatacji
2016 no. 2 83--93
PL Głównym celem artykułu jest charakterystyka nowatorskiej metodyki identyfikacji i analizy dzikich kart, wykorzystującej wybrany, ugruntowany dorobek metodyczny badań przyszłości – a w szczególności metody delfickiej, analizy SWOT, analizy STEEPVL oraz słabych sygnałów. Nowatorstwo ujęcia na minimali[...]
EN The main aim of this article is to present characteristics of a new methodology for the identification and analysis of wild cards, using grounded (selected) methodical achievements of future studies, in particular, the Delphi method, SWOT analysis, STEEPVL analysis, and the method of weak signals. T[...]
4
67%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
PL Artykuł zawiera propozycję uniwersalnej reprezentacji komponentów działających w heterogenicznych środowiskach a także ich funkcjonalności udostępnianych w postaci usług. Potrzebę semantycznej zgodności w takich systemach można zauważyć obserwując gwałtowny rozwój Internetu Rzeczy i możliwości płyną[...]
EN The article proposes a universal representation of components Operating in heterogeneous environments, as well as their functionality provided in the form of services. The need for semantic compatibility in such systems can be seen by observing the rapid development of the Internet of Things and opp[...]
5
67%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 10 I--VIII
PL Celem artykułu jest analiza jednego z ważniejszych wyzwań technologicznych w kontekście rozwoju logistyki jakim jest Internet Rzeczy (IR). Scharakteryzowano jego kluczowe aspekty i technologie. Szczególna uwaga została poświęcona rozwojowi nowego standardu dla sieci 5 generacji (5G), bez której efek[...]
EN The article presents one of the most important technology challenge in the context of the development of logistics – the Internet of Things (IoT). Particular attention was paid to the development of a new standard – 5G network, without which the effective functioning of the entire structure of the I[...]
6
59%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2016 Vol. 64, nr 4 877--886
EN This paper introduces a fuzzy logic (FL) based decision support system (DSS) for a three-phase bidirectional AC-DC grid converter, working in a modern grid-like smart grid or smart industry. It is assumed that the appliances connected to that grid interact as in the Internet of Things (IoT) or like [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last