Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  international standards
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 1 18-19
PL Maszyny i urządzenia, które są zaprojektowane i W3'konane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-ISO 22000: 2006 są jednym z podstawowych czynników mających bezpośredni wpływ na wyprodukowanie bardzo dobrej jakości żywności oraz bezpiecznej dla zdrowia człowieka. Bezpieczna maszyna to bezpieczna żywność.
EN This reference paper shows the most important factors for machine and equipment manufacturers being in accordance with international standards. Each of machine and equipment manufacturers should implement the HACCP system. A reliable machine results in safe food.
2
100%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2012 Vol. 6, no. 3 403--411
EN The paper refers to theoretical basis and history of Intelligent Transport Systems. The first term telematics was created in 1978, then transport telematics in 1990 and term - Intelligent Transportation Sys-tems (ITS) were approved in USA and Japan in 1991 and in Europe in 1994 on the world ITS Cong[...]
3
88%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2010 Vol. 4, no. 1 105--108
EN Higher education is challenged to be responsive to the current demands of quality education through the translation of knowledge, skills, and attitudes that conform to internationally accepted standards. SCTW ’95 mandates that maritime academies should ensure the development of competent manpower fo[...]
4
75%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
5
75%
Studia Informatica
PL W artykule zaprezentowano Common Information Model CIM, opracowany w Electric Power Research Institute EPRI w USA. Model ten wypełnia brak uniwersalnego języka opisu topologii i stanu sieci elektroenergetycznej. Stworzony został na potrzeby integracji narzędzi stosowanych przez podmioty sektora elek[...]
EN In power sector it was necessary to find a data exchange standard for addressing the operational model exchange needs. Good example of model exchange format is Common Information Model CIM from Electric Power Research Institute EPRI in USA. The CIM is UML designed model which is translated to XML sc[...]
6
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN Parameters of flammability and explosibility of gases and vapours have been determined. The measurement apparatus and the test procedure are in accordance with the international standards PN-EN 720-2 and PN-EN 26184-2. Examples of tests of lower and upper flammability limits and flammability areas f[...]
7
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
8
63%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
9
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2002 Vol. 8, No. 3 309--319
EN As a result of the need for companies to manage occupational health and safety, as well as the absence of a globally accepted international standard, numerous organisations have developed their own models in the shape of guides, standards, or guidelines. However, the resultant dispersion is creating[...]
10
63%
Inżynieria Mineralna
PL Na przestrzeni wielu lat węgiel wykorzystywany był do produkcji energii elektrycznej oraz w procesach przeróbki rud w przemyśle metalurgicznym. W niektórych krajach europejskich podstawowe zasoby węgla zostały dawno wyczerpane, a niezbędne zaopatrzenie w ten surowiec pochodzi z innych światowych źró[...]
EN For many years coal has been used for the generation of electricity and as the feedstock for the refining of ores in the metalliferous industry. In some European countries the prime grades of coal have long been exhausted and suitable supplies have to be obtained from other world-wide sources. The c[...]
11
63%
Przegląd Górniczy
PL W artykule przedstawiono rozszerzenia funkcjonalne kompleksu Finansowo Księgowego - system SZYK2/KFK, wdrożonego we wszystkich spółkach węglowych, wspierającego obsługę obszaru rachunkowości formalnej i zarządczej, o rozwiązania wspierające zarządzanie aktywami z uwzględnieniem zasad MSR i MSSF. Zap[...]
EN The functional development of financial-bookkeeping complex - SZYK2/KFK system is presented, put into practice in all coal companies, supporting formal and managing accountancy service by solutions supporting assets management with taking into consideration the principles MSR and MSSF. Among others [...]
12
63%
Przegląd Górniczy
PL Omówiono stan prac nad wprowadzeniem do Polskich Norm normy międzynarodowej ISO 13909 Hard Coal and Coke - Mechanical sampling (Węgiel kamienny i koks - Mechaniczne pobieranie próbek). Przedstawiono strukturę normy ISO 13909 i omówiono niektóre jej postanowienia, porównując je z ich odpowiednikami w[...]
EN State of works on introduction into the Polish Standards the international standard ISO 13909 Hard Coal and Coke - Mechanical Sampling is discussed. The structure of the standard ISO13909 is presented and some its rulings discussed in comparison with their equivalents in PN-90/G-04502 applying to sa[...]
13
51%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The possibilities of using newly developed nano- and micro-thin films in biomedicine are intensively studied at the present time. Many research institutions are looking for ways to evaluate mechanical properties of these films. One of the most important and frequently studied characteristics is prac[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last