Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 204
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  internal combustion engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Ekologiczne wymagania ostatnich lat spowodowały pojawienie się opinii o zmierzchu tłokowych silników spalinowych. Treść referatu ma na celu wykazanie, że poglądy takie są nieuzasadnione i obecne silniki mają duże potencjalne możliwości sprostania wymaganiom dotyczącym zarówno czystości spalin, jak i[...]
EN In connection with ecological requirements of last years, some opinions are emerging about the twilight of the Internal Combustion Engines. The aiming of this paper is to demonstrate such opinions as unjustified: the present ICE's are possessing great potential to overcome the challenges coming from[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono najważniejsze problemy optymalizacji sterowania silników spalinowych. Poruszone problemy zilustrowano przykładem optymalizacji w warunkach statycznych sterowania ciśnienia doładowania i kąta wyprzedzenia wtrysku w silniku o zapłonie samoczynnym ze względu na minimalizację emisj[...]
EN Publication shows the most important problems of combusting engines optimization. Instance problems represent static optimization of load pressure and injection time in diesel engine used to MVEG test. The aim of experiment is oxygen-nitrogen combination reduction. Experiments results confirm effici[...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 9 35-40
PL W pracy przedstawiono podstawowe informacje na temat statycznych testów do badań silników spalinowych ze względu na emisje zanieczyszczeń. Sklasyfikowano statyczne testy ze względu na zastosowane kryteria podobieństwa. Przedstawiono kryteria syntezy statycznych testów. Rozważania zilustrowano przykł[...]
EN There was presented basic information on static tests for combustion engines for the sake of pollutants emission. Static test classification for the sake of applied criterion of similarity was achieved. There was presented criteria of static tests synthesis. Considerations were illustrated with the [...]
4
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 9 21-26
PL W artykule zaprezentowano koncepcję urządzenia pozwalającego na realizację testów jezdnych na hamowni podwoziowej LPS 3000 MAHA. Opracowany system umożliwia realizację znormalizowanych testów, jak też własnych przebiegów prędkości. Wykorzystanie analizatora spalin MGT5, jak również przepływomierza p[...]
EN Idea of device allowing realizing dynamic driving tests on LPS 3000 MAHA chassis test house was submitted. Developed system enable realization of normalized tests as well as own velocity runs. Utilization of exhaust gas analyser MGT5 and aiso fuel flowmeter AIC 1204 HR 2000 cooperate with the LPS 30[...]
5
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 10 11-16
6
80%
Journal of KONES
EN The paper describes combustion anomalies of various types randomly or permanently occurring while hydrogen is burnt in a supercharged spark ignited reciprocating engine. The anomalies were mainly identified as result of combustion pressure data analysis. Originally, the engine was a compression igni[...]
7
80%
Journal of KONES
EN The paper presents results of some research work done in the project, which aims to apply of an innovative combustion chamber to the turbine engine. Expected benefits of using of a new chamber in which classical deflagration type combustion process would be replaced with a detonation combustion ty[...]
8
80%
Journal of KONES
EN Institute of Aviation in Warsaw realizes the project concerning the application of the phenomenon of combustion with rotating detonation to the combustion chamber designed and destined for turbine engines. The test chamber is adapted for supplying both with liquid (aviation kerosene) and gaseous fue[...]
9
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 3 259--266
EN The paper summarizes research that was conducted last year as part of the project of “Turbine engine with detonation combustion chamber”. In this project, throughout 2012 and early 2013, tests were carried out on a test stand connected to the compressed air system. Research, of the rotating detona[...]
10
80%
Journal of KONES
EN A novel internal combustion engine without a crankshaft and connecting rod mechanisms, which the author would like to present, is partially acting on another law of physics. The invention titled 'Nano-Magneto-Rheological Mechatronic Commutator Internal Combustion Engine', which is concisely termed t[...]
11
80%
Journal of KONES
EN It is known that Exhaust Gas Recirculation (EGR) can be successfully applied not only for reducing NOx content in exhaust gases but also for reduction of combustion knock in SI engines. From this point of view, EGR can be particularly effective for knock elimination in the hydrogen reciprocating eng[...]
12
80%
Journal of KONES
EN The paper presents the methods and results of calculation of time necessary for transmission of a jet of stratified charge from the injector to the gap between the electrodes of the ignition plug, which is the basis for determination of the advance angle of fuel injection in relation to the advance [...]
13
80%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące zastosowania wybranych miar punktowych sygnału drganiowego do oceny luzu zaworów silnika spalinowego. Wskazano konieczność zastosowania złożonego procesu przygotowania sygnału przyspieszeń drgań, przed wykonaniem obliczeń miar punktowych charakteryzują[...]
EN This article presents results of research referring to applying selected point parameters of vibration signal to assess valve clearance of combustion engines. The authors indicate necessity to apply a complex process to prepare signal of vibration accelerations before making calculations of point pa[...]
14
80%
Journal of KONES
EN The article presents the idea and the model of electrohydraulic double-acting valve drive for internal combustion engine. In this solution to control the position of the engine valve used Rexroth's servovalve and the double-acting actuator. This drive should give free control of valve lift, valve op[...]
15
80%
Journal of KONES
EN The paper presents experimental electrohydraulic valve drive for internal combustion engine. The design is asingle-acting hydraulic actuator with spring return controlled by servovalve. Such solution shouldgive free control of valve lift, valve open and valve close time. In the article the principle[...]
16
80%
Journal of KONES
EN The development of a catalytic converter required an analysis of selected physical parameters of the supports. This resulted from the necessity to assume given parameters of the supports applied in the tests in exhaust gas environment in the CI engines. An analysis of ionic conductors, which constit[...]
17
80%
Journal of KONES
EN One of the ways for toxic emissions reduction from internal combustion engines, beside external Exhaust purification systems and alternative fuels, is direct intervention into engine combustion process. The inner catalyst application, in form of ceramic active coating applied inside of combustion ch[...]
18
80%
Eksploatacja i Niezawodność
2008 nr 4 63-65
EN The main topic of the paper is to determine different fuel consumption and harmful emissions caused by engine's changes of technical conditions. The change of technical condition of combustion engine at any working point of engine proves different change of fuel consumption and production of harmful[...]
19
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 1 351--358
EN This paper describes a research stand and results of experimental research of single-acting hydraulic drive for valves of internal combustion engines. The research stand of the hydraulic valve drive was consisted of: typical valve drive for high-speed internal combustion engine, commercial hydraulic[...]
20
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 2 385--391
EN This paper describes simulation research of single-acting hydraulic drive for valves of internal combustion engines. The proposed drive was composed of commercial servovalve and typical hydraulic single-acting actuator. Research was performed for the prepared and verified model of this drive. In the[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last