Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 222
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intermodal transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Research in Logistics & Production
2013 Vol. 3, No. 3 183--192
EN This papers aim is to focus on the specifications of the intermodal services in Slovakia (partly also in the Czech Republic and Austria) as representative of Central Europe as well as on the existing and potential clients of intermodal transport through the region of Southeast Europe. The analysed m[...]
2
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Sposoby promowania w Europie i Polsce alternatywnych proekologicznych gałęzi transportu w celu ograniczenia dynamicznego wzrostu przewozów drogowych. Rekomendacje Komisji Europejskiej w stosunku do rozwoju transportu intermodalnego. Struktura i wielkość przewozów intermodalnych w Europie i prognozy [...]
EN The styles of promotion of the pro-ecological transport systems aiming at the limitation of the road transport growth in Poland and Europe. European Commission recommendations concerning the intermodal transport development. The structure and capacity of intermodal traffic in Europe and forecasts fo[...]
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Przewozy intermodalne na świecie. Odniesienia do Polski. Charakterystyka czterech wybranych operatorów intermodalnych w Europie: Kombiverkehr, Hupac, European Rail Shuttele (ERS) i CargoNet AS. Przykłady zamierzeń, projektów i rozwiązań intermodalnych w innych krajach. Wagony do przewozów intermodal[...]
EN Intermodal transport on the world. A reference to Poland. Characteristic of a four select intermodal operators in Europe: Kombiverkehr, Hupac, European Rail Shuttele (ERS) and CargoNet AS. Examples of the intermodal plans, projects and solutions in the other countries. Railway cars for intermodal tr[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 21 7--20
PL Kształtowane nowoczesne podejście do transportu traktuje procesy transportowe jako spójne zintegrowane całości. Integracja odbywa się na wielu płaszczyznach np. technologicznej, informacyjnej z uwagi na fakt, że następuje ewolucja metod zarządzania przedsiębiorstwami transportowymi, a klienci dążą d[...]
EN The concept of social marketing means the application of marketing principles and techniques to influence the target group to voluntarily accept a particular behavior by either rejecting, modifying or abandoning it for the good of the individuals, groups or society as a whole. The goal is to improve[...]
5
80%
Infrastruktura Transportu
2012 nr 2 59-62
PL Dogodne położenie naszego kraju rokuje dobre perspektywy wzrostu przewozów. Jednak pod warunkiem, że infrastruktura liniowa i punktowa będzie odpowiadała standardom mogącym zapewnić odpowiednio wysoką jakość świadczonych usług w zakresie budowania łańcuchów dostaw z udziałem transportu kolejowego.
EN The convenient location of Poland and the condition of transhipment facilities on the eastern Polish border promise good prospects for growth of traffic. However, the infrastructure of lines and terminals must meet the appropriate standards of high quality services in building supply chains involvin[...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL W artykule autor przedstawia pojęcie i istotę transportu intermodalnego na tle pojęć transportu kombinowanego oraz multimodalnego. Poprzez opisanie wad i zalet tej gałęzi transportu wskazane zostały sytuacje, w których wykorzystanie transportu intermodalnego jest optymalne z punktu widzenia różnych [...]
EN In the article the Author presents the concept of intermodal transport on the background of the concepts of multimodal and combined transport. Through describing advantages and disadvantages of this transport mode some situations was pointed out when the use of intermodal transport is optimal from d[...]
7
80%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 4 42-44
PL W poprzedniej części artykułu ("Infrastruktura Transportu" 3/09) zostały opisane niektóre z uwarunkowań zewnętrznych mających wpływ na rozwój przewozów intermodalnych w Unii Europejskiej. W tej części przedstawiono analizę rynku przewozów intermodalnych w Polsce w ostatnich latach na tle sytuacji te[...]
EN The article presents an analysis of the Polish intermodal transport market compared with the tendencies in this branch observed for the last several years in the European Union members. Ways of supporting the development of this sector in Poland, based on the experience of European countries, has be[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 1/64 101-110
PL W referacie przedstawione zostały wybrane problemy transportu kombinowanego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby wyznaczenia progu rentowności przewozów towarowych transportem kombinowanym. Wyznaczenie tego progu umożliwi uzyskanie odpowiedzi na pytanie, od jakiego momentu sprzedaż usług zacznie p[...]
EN Some problems of intermodal transport , such as technical, economical as well ecological are presented. It was suggested the mathematical model to find (calculate) a profitability limen of combined transport in comparison with road transport will be useful.
9
80%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 3 317--320
EN The intermodal transport segment is a transport market of enormous opportunities. Fast economic development and the related change in transport needs influences the dynamic increase of demand for transport services in combined system, including the use of rail transportation. The transit geographic [...]
10
80%
Logistics and Transport
EN The only solution to the growing problem of transport infrastructure congestion is the intermodal transport. With the sharply increasing number of vehicles on the roads and the ever decreasing possibilities for creating enough new resources to cater to demand, road traffic threatens to come to a gri[...]
11
80%
Logistics and Transport
EN The purpose of this paper is to present intermodal transport as a part of the companies' supply chain in which rail transport is not a necessity but a value added element. The European Commission stated in its current "White Paper" as follows: "Railway is sometimes seen, particularly as far as freig[...]
12
80%
Journal of KONES
EN The railway wagon with a low flat rotatable loading floor was analysed in the paper. Such a structure can be used for transporting various types of vehicles such as tractors, trucks, trailers, semitrailers, cargo containers. The railway wagon allows quick and fast loading and unloading without any[...]
13
80%
Research in Logistics & Production
2014 Vol. 4, No. 3 209--219
EN This article shows intermodal transport as an effective mode of transport. In the article are presented examples of best practices, i.e. successful projects regarding utilisation of rail transport, which includes showing methods of effective, economical and resource-efficient integration of rail tra[...]
14
80%
Research in Logistics & Production
2017 Vol. 7, No. 2 159--170
EN Increasing demand for transport of goods exerts negative influence on the environment. Therefore most European countries divide realization of transportation of commodities between various transport branches by using so-called intermodal transport. Therefore it seems reasonable to carry out an analy[...]
15
80%
Logistics and Transport
EN The main objective of the text is to try to carry out the analysis with the predominant objective to try and present in realistic way the factors influencing the choice between a service realized only with the use of a road transport and intermodal transport. The author of the analysis put particula[...]
16
80%
Logistics and Transport
EN Wroclaw agglomeration is presented in the structure of the national and international transport system as well as directions of development of basic transport modes in Wroclaw. The situation of intermodal transport in Poland against the background of Europe and other countries was presented. Attenti[...]
17
80%
Logistics and Transport
EN New changes and a new way of obtaining EU funding emerged in the intermodal transport sector in 2004-2006 and 2007-2013.The new economic situation requires changes of the ways of obtaining EU funding to subsidise projects involving the development of intermodal transport in Poland. Intermodal transp[...]
18
80%
Problemy Transportu i Logistyki
2017 nr 1 (37) 311--322
PL W pierwszej części artykułu dokonano syntetycznej oceny rynku intermodalnego w Polsce, następnie scharakteryzowano portowe terminale kontenerowe, w tym m.in. strukturę właścicielską, zdolności przeładunkowe, wielkość przeładunków kontenerów oraz inwestycje. W końcowej części artykułu omówiono przesł[...]
EN The article presents the role of the Polish sea ports in intermodal maritime-land transport chains. In the first part is presented the synthetic characteristics of the intermodal market in Poland. The next part contains description of container terminals located in sea ports, e.g.: transshipment pot[...]
19
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2013 Z. 28 17--28
PL W dobie wzrastającego wolumenu przewozów ładunków, braku czasu na organizację tych przewozów przez załadowców, rosnącej konkurencji dotyczącej szybkości dostaw, rosnącego zanieczyszczenia środowiska, zatłoczenia dróg i przejść granicznych jedynym rozsądnym rozwiązaniem staje się rozwój przewozów int[...]
EN In an era of increasing cargo volume, lack of time for such carriage by shippers, increasing competition on the supply rate, increasing pollution and, congestion, the only reasonable solution is the development of intermodal transport. Shipper donating cargo to the intermodal transport can, in princ[...]
20
80%
Technical Issues
2016 nr 2 25--32
EN The study presents the analysis of the possibility of increasing the share of rail transport in the carriage of goods through the development of intermodal transport. The inspiration for discussion were the records of the transport White Paper of 2011, in which it was assumed that by 2030, 30 % of f[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last